P a m ě t n í   d e s k a

J o s e f a   K o p t yJe 4.listopad 2006. Před domem čp. 18 v Purkyňově ulici bylo rušno. Odhalení pamětní desky spisovateli, dramatikovi a československému legionáři Josefu Koptovi na jeho rodném domě mělo velmi důstojný průběh. Zazněla státní hymna a po ní báseň Josefa Kopty -Sloky- v podání Alžběty Česalové a zahajovací projev Aleny Burdové. Následovaly zdravice hostů: Dalibora Černého - předsedy správní rady Purkyňovy nadace, Jaroslava Beneše - starosty města a ministra zahraničí a čerstvě zvoleného senátora za Litoměřicko - Alexandra Vondry. Jménem rodiny poděkoval za všechny jeden z vnuků Josefa Kopty - herec Václav Kopta, který také slavnostně odhalil dědečkovu pamětní desku.
Na závěr zazpíval libochovický smíšený pěvecký sbor Melodie. Po celou dobu slavnostního aktu držela čestnou stráž historická jednotka legionářů v ruských uniformách, jako připomínka Koptovy účasti bojů v Rusku za vznik samostatného Československa.

Na závěr celé akce byla položena kytice u pomníku padlých v první světové válce v městském parku. Kde své umění ukázali žáci libochovické ZUŠ.
Desku nechal zhotovit Divadelní spolek Scéna za finančního přispění Purkyňovy nadace ve Slatině.
NÁPIS NA DESCE:
"Zde se narodil
Josef Kopta
1894 - 1962
Československý
legionář, novinář,
spisovatel a dramatik
DS Scéna Libochovice
za přispění Purkyňovy nadace Slatina


zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :

podkapitola :