P a m á t k o v é   b u d o v y   

d ů m   č.p.   3 2 0Popis domu
Dům stojí v Nerudově ulici. Původně patřil Židovské obci s č.p. XI.

Historie domu:
V letech 1846 - 56 byl majitelem Schránil. V letech 1878 - 92 byl majitelem Eliáš Popper. V roce 1942 zakoupil zabavený židovský majetek František Šán.

zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :

podkapitola :