S o c h y    a   p o m n í k y   

S v a t ý   J a n    N e p o m u c k ýSocha sv.Jana Nepomuckého stojí na nábřeží pod zámkem.
Byla vyhotovena na knížecí náklady v roce 1729, kdy byl Jan z Nepomuku prohlášen za svatého.


zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :

podkapitola :