P o s l o u p n o s t   f a r á ř ů,

   d ě k a n ů   a   k a p l a n ů  

v   L i b o c h o v i c k é   d i e c é z i


jenž v Libochovicích vedli duchovní správu:

(Podrobná tabulka)

1. P. Folmar, farářem okolo r. 1357.
2. P. Friczko, farářem od 19.listopadu roku 1359. – jmenován Zbyňkem Zajícem z Valdeka a ze Žebráka
3. P. Ondřej z Ibbsu, farářem mezi r. 1390. - 1411. – jmenován Oldřichem Zajícem z Hazmburka.
4. P. Václav z Počapel, farářem od 20.března roku 1411. Jmenován Mikulášem a Jaroslavem Zajíci z Házmburka.
5. P. Jan Mníšek od r.1424. – jmenován Vilémem Zajícem z Házmburka.

Další faráři z Hazmburské éry nejsou známi. Snad tehdy fara spadala pod kostel v Budyni nad Ohří.

6. P. Jan Jonáš z Velryby, farářem od r. 1565. - Ten stěžoval si u arcibiskupa Antonína z Mohelnice na měšťanstvo libochovické, že s ním, jakož i předchůdcům jeho se dělo, podivně nakládá.
7. P. Jiří Radoch, farářem od r. 1566.
8. P. Václav, farářem od r. 1570. - Také spravoval fary ve Slatině a v Dubanech.
9. P. Jan Volyňský, farářem od r. 1584.
10. P. Jan z Vinoře, farářem od r. 1589. – Byl v letech 1591 až 1595 s Václavem Vratislavem z Mitrovic, v tureckém zajetí. O tom, že P. Jan z Vinoře v tureckém zajetí byl, vypravuje kniha: „Příhody“, které na cestě do Cařihradu a zvláště při svém zajetí napsal Václav Vratislav z Mitrovic."
11. P. Jan Půlkrábek, farářem od r. 1595.
12. P. Ondřej Franc, farářem od r. 1600.
13. P. Matouš Erinaceus, farářem okolo r. 1620.
14. P. Vavřinec Hartmann, farářem od r. 1642.
15. P. Blažej, farářem od r. 1643.

Od roku 1645 až do roku 1649 vedli duchovní správu Jezuité.

16. P. Jan Krubius, farářem od r. 1649. - Požádal arcibiskupa, Arnošta z Harrachů, o přesazení na jinou faru, vymlouvaje se, že nemůže osadníky obrátit na katolickou víru, protože prý jezuité duchovní správu zanedbali.
17. P. Hynek Mitis, farářem od r. 1650. - Založil nynější farní matriky, předešlé shořely v roce 1660. Zemřel dne 21. května roku 1695.
18. P. Karel Hoffer z Lobensteinů, děkan a kanovník, farářem od r. 1695. – Za jeho působení se začal stavět kostel Všech svatých v nynější podobě. Bohoslužby se sloužily v zámeckém kostele. Zemřel dne 18. prosince roku 1708.
19. P. Václav Vojtěch Henniger ze Seeberků, děkan, vikář a kanovník, farářem od r. 1709. - Za jeho působení byl dostavěn kostel Všech Svatých, i kostel sv. Vavřince v nynější podobě. Zemřel dne 14. srpna roku 1738.
20. P. Josef Jan Gallaš, děkan, vikář a kanovník, farářem od r. 1738. – Za pruskorakouské války pohostil na děkanství saského jenerála Jindřicha hraběte Brühla s družinou a za to obdržel skvostnou odměnu, drahocenný prsten a porcelánové nádobí. Zemřel dne 9. června roku 1773.
21. R. Erazim Ferdinandy, děkan, farářem od r. 1774. - Zemřel dne 30. října roku 1787.
22. P. Hynek Rudiš, děkan a kanovník, farářem od r. 1788. - Zemřel dne 21. července roku 1801.
23. P. Emanuel Böhm (exjezuita), děkan, vikář a dvorní kaplan, farářem od r. 1801. – Za jeho působení byly roku 1810 monstrance, ciboria a kalichy, vážící celkem 17 hřiven 11 1/2 lotu ze zlata a stříbra, zabaveno na válečné úhrady a do zavezeno Prahy. Roku 1813 byla fara přestavěna do nynější podoby. Zemřel při vyučování náboženství dne 29. září roku 1825 ve škole, raněn mrtvicí.
24. P. Hynek Michel, děkan a majitel stříbrného záslužního kříže, farářem od roku 1826. - Pocházel z Varnsdorfu, kde vlastnil továrnu. Po úpadku si zvolil kněžský stav. Byl rozený Němec a česky neuměl.Češtinu se naučil za svého pobytu v Libochovicích. Stříbrný záslužní kříž obdržel za zásluhy v roce 1813 při péči o raněné v Chomutově. Byl knězem učeným, dobrosrdečným, štědrým a oblíbeným. Zemřel dne 30. června roku 1851.
25. P. Antonín Vojtěch Hnojek, děkan, skutečný konzistorní rada, biskupský notář, dvorní kaplan, farářem od r. 1852. - Za jeho působení byl kostel Všech Svatých opatřen novou dlažbou, vybílen a vyčištěn. Zemřel dne 23. ledna roku 1866 v Nymburce.
26. P. Jan Zuman, děkan, farářem od roku 1866. - Zemřel dne 25. března roku. 1868 v pražské nemocnici.
27. P. Karel Kerka, děkan a vikariátní tajemník, P. Karel Kerka, děkan a vikariátní tajemník

farářem
od r. 1868. – Za jeho působení byla v roce 1892 provedena důkladná oprava kostela a věž je zvýšena o dalších 10 metrů. Podílel se na kulturním životě města a byl velice oblíbený. Zemřel 7.ledna roku 1894.
28. P. Msgre.Václav Oplt, arciděkan od r. 1894. – Za jeho působení byla v roce 1902 provedena rozsáhlá oprava kostela Všech svatých, byla dána břidlicová krytina, nová dlažba, křtitelnice a lavice. Byl namalován obraz Českého nebe. V roce 1903 provádějí sochaři Vorel a Čapek sochařskou výzdobu kostela. Zemřel 9.září roku 1935.
29. P. František Drbohlav, arciděkan

P. František Drbohlav
,
arciděkan, od r. 1935 do roku 1944.
30. P. Václav Lochman, děkan

P. Václav Lochman
, děkan,
od 30.srpna roku 1944 - do 31.prosince roku 1982.
31. P. Václav Klusoň, od 1.ledna roku 1983 - do 30.června roku 1990.
32. P. Jan Křížek, od července roku 1990 - do června 1992.
33. P. Jiří Voleský, od 27.září roku 1992 Byl obdařen dobrými vlohy na jazyky, zároveň měl vazbu na “schoenstattské hnutí” a několikráte navštívil Schonstatt v SRN. Dne 1.9.1996 odchází studovat na teologickou fakultu do bavorského Eichstattu.
34. P.Józef Szeliga,arciděkan

P.Józef Szeliga
,
arciděkan od 5.března roku 1996 – po dnes – za jeho působení prošel kostel i fara důkladnou opravou střech a fasád. Kostelní věž byla z venku osvětlena.


zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :