P o v ě s t i   a    p o h á d k y

z   o k o l í    H á z m b u r k u


Kterak žena z Klapého viděla ohýnek


ednou v noci vracela se žena z Klapého do Třebenic. Když přišla na Třebenický mostek, dostala takovou ránu do zad, že až vykřikla. Protože ale nikoho kolem sebe neviděla, dostala strach a běžela, co mohla. Když utíkala kolem hřbitova, uzřela ohýnek na zemi a vedle něho dva velké černé psy. Vyhnula se jim velkým obloukem a byla ráda, že zdráva domů doběhla.
Když ráno sousedkám vyprávěla, co viděla, řekla jedna z nich:
"Kmotra, to byl jistě poklad a psi jej hlídali. Měla jste jim kousek chleba aneb aspoň drobty z kapsy hoditi a poklad byl by váš."
Šly se tam hned podívati, ale po ohýnku a po psech ani stopy.


zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :