Listina k založení kapituly litoměřické z roku 1057.
(výbor vesnic a zboží a český přípisek z počátku 13. století)
Kníže Spytihněv daroval kostelu dvě vinice s vinaři a 14 vesnic s poddanými. Křešice, Brná, Popovo, Zásada, Třebešice, Týnec, Řepčice, Malečov, Ptačice, Liběšice, Chouč, Březí, Bohušovice a Chotěšov. Dále dal panovník kapitule i výnosy z cel ze suchozemské – Srbské a vodní – Labské cesty.


pozdější přípisek:

Pauel dal gest ploscoucih zemu
Wlah dal gest dolas zemu bogu
i suiatemu scepanu se duema
dusnicoma bogucea a sedlatuJsou to snad nejstarší písemně dochované české věty. Text je psán primitivním pravopisem:
Pavel dal jest Ploskovicích zemu
Vlach dal jest Dolas zemu bogu
i svatému Ščepánu se dvěma
dušníkoma, Bogučeja a Sedlatu.


Ploskovicích, Dolas (bezpředložkový 6. pád) - v Ploskovicích, v Dolanech; dušník - poddaný záduší; Bogučeja a Sedlatu (4. pád) - osobní jména Bogučejě a Sedlata


MENU :
Listiny, články :