Výtah z listiny z r. 1226, kterou potvrzuje a činí rozličná darování klášteru Doxanskému český král Přemysl Otakar I.Oddělení této listiny do češtiny přeložené se zde následovně uvádí:


„Otec můj Vladislav král, ačkoliv ohledně náboženství a služby Boží velmi horlivý byl, předce Strahov a Doxany (totiž tamní kláštery) po celý čas, jak dlouho živ byl, nejvíce miloval.
Z těchto (klášterů) Doxanskému domu tyto vesnice daroval: Doxany, Mury, Rohatec, Chvalín, v Libotejnicích díl vesnice s přívozem (na Labi), v Dušnikách půl vesnice, Olešek s přiležícím Borem, Chodom, Chotěšov, Zalezli, v Sedlci obchoz (oujezd), který se Velichov jmenuje, Pelez také a Hostenice, což jeho vlastní bylo, s klisnami a jejich hlídači. Také 200 denárů (peněz) každou sobotu tomuto domu k jeho potřebám ustanovil."
(Regestis Karla Jaromíra Erbena strana 325 čísl. 705)

MENU :
Listiny, články :