P a m á t k o v é   b u d o v y   

d ů m   č.p.   1 0Popis domu
Nejstarší vyobrazení domu je na plánu města z roku 1727, kde autor zdůraznil zámecký charakter budovy věžičkou, stejně jako budovu nynější radnice se třemi štíty. Na částech, nyní již zakrytých, bylo možno vidět stěny z lomového kamene v hlavní soklové části.
Pozdější přestavba byla provedena v klasicistním stylu, s vysokými pilastry a trojúhelníkovým štítem.

Historie domu:
Dům na Náměstí 5. května na rohu ulice Purkyňovy má za sebou bohatou historii. Byl po určitou dobu radnicí, o čemž informuje zápis v kronice: "U vchodu do radnice byl zvonec, na který se den před jednáním rady zvonilo v 16,00 hodin a v den konání rady v devět hodin. Radnice tu byla z nouze, protože stará vyhořela. Když se Libochovice staly soudním okresem, dalo město tuto budovu "pohodlně upraviti" a 17. června 1850 zde soud svou činnost započal. V zadní části radnice byl pivovar, který pracoval v letech 1788 až do roku 1849. Do něho se vedla voda z řeky tzv. "barborkou". Za první republiky tu byla kromě soudu i městská šatlava. Koncem války (1944/45) byla budova vystěhována německou brannou mocí, která tu zřídila telefonní a dálnopisnou ústřednu pro ustupující německou armádu. Celé město bylo protkáno spoustou telefonních a telegrafních vedení, k tomuto účelu byl zabrán i zámecký areál, Černý orel a škola. 6. až 8. května bylo celé zařízení demolováno samotnými německými vojsky.
Po 2. světové válce tu byla hospodářská škola pokračovací, později školní jídelna a školní družina. V 1. patře se učilo. Po přestěhování školní jídelny do Školní ulice byla v Libochovicích roku 1993 založena Rodinná škola, která byla tříletá. Od roku 1997 je tu Střední odborná škola, obor podnikatelství, studium je zakončeno maturitní zkouškou.
V dnešní době je škola zrušena a dům je Městským úřadem nabízen k využití.

zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :

podkapitola :