S o c h y    a   p o m n í k y   

B o ž í   m u k a   u    J i ř e t í n aBoží muka zvaná "prostřední" stojí u silnice ke Klapému a odbočky na zbytek vrchu Jiřetín. (podél červené turistické cesty.) Byla postavena v roce 1589 na náklady Melichara Tkalce, pravděpodobně z vděčnosti za to, že se obyvatelé Libochovic opět přiklonili ke katolické víře. (Čapek). Boží muka jsou velice podobná Božím mukám u hřbitova sv.Vavřince. Na krychlovém podstavci byl, nyní již zmizelý, nápis:

Leta 1589 tato
Boží muka od
slovutného muže
Melichara Tkadlce
obyvatele města
Libochovice ke cti
a chvale Boží jsou
postavena.


( A.Kaubek píše, že nápis byl stěží čitelný již v roce 1874).
Celek je vysoký asi 3,8metru a byl restaurován v roce 1991.

zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :

podkapitola :