H á z m b u r s k é   k a t a s t r o f y

r o k    1 9 0 0


O dva roky později --- 11. - 12. dubna roku 1900
Shodou okolností opět na Velký pátek ,( začalo se tehdy věřit, že se na Velký pátek Házmburk otevírá), přišel druhý ničivý sesuv. Zničil 52 stavení a 15 dalších poškodil. Obdiv si zaslouží, že nabyl zmařen jediný lidský život. Hned den po katastrofě byl zřízen výbor pro pomoc nejpotřebnějším. Chudé rodiny byly poprvé odškodněny v neděli o Hod Boží finanční částkou 5 zlatých.


Výpis z klapské hasičské kroniky k roku 1900
.....Dosud nevyhojené rány způsobené katastrofou z roku 1898. byly znovu rozjitřeny opakujícím se divadlem hrůzným v rozsahu daleko větším. Opětně v onu posvátnou dobu pašíjového týdne, kdy otvírají se poklady, otevřela se opětně stráň na úbočí Házmburku, ne však, by obec obšťastnila skrytým pokladem drahocenným, by však pohltila a zničila co se dosud dravému živlu zničiti nedalo, by dokonáno bylo ono hrůzné dílo jejž v Veliký pátek r. 1898. Započato. Dne 11. a 12. dubna 1900. opětně sjetím stráně Házmburské pobořilo veliké množství obydlených a hospodářských stavení, celkem 49. čísel popisných......
I při katastrofě této velice činné zúčastnil se sbor všech prací záchranných, pomáhal při stěhování, udržoval pořádek za bratrského přispění sboru třebenického, sboru slatinského, sboru libochovického a sboru koštického.
Není zajisté potřebné vylíčovati výjevy jakých jsme byli svědky, byly opakováním ještě dosud z paměti nevymizelých.
Mezi přečetnými návštěvníky všech tříd, stavu a povolání, dlužno zmíniti se, že opětně dne 12. dubna naši těžce postiženou obec navštívil c.k. místodržitel království Českého Jeho Excelence Karel hrabě z Coudenhove a opětně těšil a sliboval svou vzácnou podporu........
....... ZUC . J. Michálek okresní tajemník v Roudnici a náš zemský hasičský dozorce uveřejnil ve „Věstníku Hasič“, provolání k uspořádání sbírek ve prospěch bratří poškozených. Prosba neminula se cíle! Zemská ústř. has. jednota zaslala 100 kor., župa podřipská 20 kor., župa „Praha“ 10 kor., jež rozděleny mezi bratry poškozené.........


... jména postižených
K. Bažant, K. Kroupa, P. Bažant, J. Kocánek, V. Rohan, (majitel Josef hrabě z Herbersteinů), Vaniček, J. Helcl, J. Kocánek, J. Keller, V. Daneš, M. Viktomýn, V. Frohlich, F. Lébl, V. Prágl, J. Pail, V. Pail, J. Kubíček, J. Košťál, V. Kavka, F. Šarhan, V. Vinš, A. Vinš č. 187, J. Kubíček č. 17, K. Laube č. 175, F. Baudis, F. Vykročil, J. Fidler, V. Viktomýn, F. Zeman, M. Oplt, V. Havíř, F. Neubert, V. Sobotka, J. Dvořák, K. Říha, F. Černý, J. Saic, F. Šůma, M. Jirásková, J. Vinš, Š. Schonman, A. Kubíček č. 22, K. Laube č. 21, K. Laube č. 16, J. Kubíček č. 16, Žatecký, V. Jirásek, A. Vykročilová ze Sedlce.
Mezi krutě postiženými byli i br. Hasiči, a to : A. Vaníček, J. Helcl, J. Kocánek, Jos. Kocánek, Šůma, J. Vykročil (otec F. Vykročil), K. Kroupa a velitel Karel Laube č. 16.

Opět nastala senzační situace, dorazil c.k. místodržitel a rychle byl vypracován projekt nové náhradní výstavby v dolní části obce. S výstavbou této části se začalo v r. 1901 a dodnes je na ní patrné, že probíhala podle pevného urbanizačního záměru.


zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :