H á z m b u r s k é   k a t a s t r o f y

r o k    1 9 3 9


Do třetice všeho - 21.- 22. červen roku 1939
Průtrže mračen a lijavce, které v posledních dnech nadělaly ve všech našich krajích obrovské škody, přivedly katastrofální pohyb půdy v obci Klapý pod Hazemburkem v Podřipském kraji. Západní úpatí svahu pod Hazmburkem se dalo v chod, při kterém za minutu bylo možno pozorovati až centimetrový posun. Celkem se daly v pohyb vrstvy v délce 250 m a do hloubky 150 m, které představují na 30 tisíc čtverečných metrů půdy o milionu tun váhy. Posouvání ohrozilo především faru, kostel a několik obytných stavení. Vyrostly na rovince třímetrové popraskané vlny, silnice byla roztržena. Bezodkladnou záchrannou prací se podařilo valící se hmotu zadržeti a poněvadž deště ustaly, další pohyb se zastavil ........

středa 21.června
V dopoledních hodinách bleskem se po kraji rozšířila zpráva, že na západním cípu Hasenburka nad obcí Klapý je opět v pohybu zemina .......O 8. Hodině večerní byly již vrstvy posunuty o 3 metry s původní polohy. To již nebezpečně se klonily sloupy elektrického vedení, které vede přes úpatí. Bylo nutno vypnout energii, aby nedošlo k neštěstí, neboť místo pohybu bylo již obleženo zvědavci.

V noci
Blížící se nocí hleděli vstříc obyvatelé obce s obavami. Byly ustanoveny hlídky z občanstva, hasičstva a četnické asistence, které v čele se starostou Kubíčkem kontrolovaly každou chvíli pohyb, aby včas mohli býti varováni ti, jichž usedlosti jsou ohroženy. Je to hlavně fara, kostel, veliký hostinec a několik obytných stavení. V noci však pohyb vrstev se nezrychlil.


čtvrtek 22.června
Přes noc vyrostly na rovince až třímetrové vlny, popraskané a plné trhlin. Silnice, která vedla bočně k úpatí, byla roztržena a odchylka vykazovala 14 metrů. Pod úpatím je štěrkovna, kde celé hromady štěrku jsou pokryty vrstvami sesouvající se půdy. V štěrkovně nastal proto v dopoledních hodinách ruch, aby se zachránilo, co se dá. Na dvacet povozů a stovky lidí v horečném tempu odvážejí štěrk z ohrožených míst. Vrstvy pracovaly po celé dopoledne, takže již nastávají podstatné obavy, že dojde k katastrofě, neboť jíl pod vrstvami je rozmoklý, jak se ukázalo na začátku vrstev, kde se odkryly dva metry jílu lesklé skluzavky, po které tuny čediče a hlíny se řítí nezadržitelně na obec. .......


.... pohyb na svahu k obci konečně ustal
Libochovic nad Ohří 24.června 1939 ..... Dík tomu, že včera již nepřibylo vodních srážek, zdá se, že nebezpečí, jež hrozilo obci Klapý pod Hasenburkem, jest alespoň dočasně zažehnáno. Dopoledne sice ještě mraky hrozily vydatným deštěm, ale k oslavě obyvatel obce se později rozptýlily a vysvitlo slunce. Pohyb půdy se již zastavil. Kolíky, zaražené do země a úzkostlivě sledované, nevykázaly výchylek . Přesto však nelze říci, že by byla vyloučena možnost katastrofy. Stále ještě stačí několik dní mírného deště, nebo jediná průtrž, aby se masy daly bez slitování do dalšího pohybu. .....

zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :