D r u h o h o r y – (m e s o z o i k u m)

T r i a s


Mesozoikum trvalo téměř 177 miliónů let
      
Pro trias bylo typické teplé, suché (aridní) klima. Teplotní rozdíly mezi rovníkem a póly nedosahovaly vysokých hodnot a nebyly vytvořeny polární čepice. Rozsáhlé subtropické pásy jsou dokumentovány červenými sedimenty. Ve spodním a svrchním (stupeň carn - nor) triasu dochází k rozsáhlým vzestupům hladiny světového oceánu a velké části kontinentů jsou zality mělkým mořem.
Trias patří k tektonicky poměrně klidným obdobím. Jediný celistvý blok představuje superkontinent Pangea, vytvořený v permu.
Zásadní změnu prodělala oblast oceánu Paleotethys. Došlo k jejímu postupnému uzavírání, a to v důsledku vzniku oceánu Tethys, který se nacházela mezi Gondwanou a kontinentem Kimmerie. Na konci triasu se začala formovat oblast Mosambického zálivu, čímž byl zahájen proces vedoucí ke vzniku Indického oceánu a k oddělení Indie, Antarktidy a Austrálie od Afriky.
V tomto období nastala velká tektonická činnost. Např.jihoafrické sopky pokryly 800 tisíc čtv.kilometrů plochy lávou. Život ale nezadržely. V rostlinné říši se kromě přesliček a kapradin začínají objevovat rostliny nahosemenné, jehličnaté a cykasovité. V mořích se objevily nové druhy korálů, mezi měkkýši mnoho druhů ammonitů. Na souši svůj vrchol prožívají krytolebci a nadvlády se uchopují plazi. Např. Tanystropheus, Melanorosaurus či Longisquama. Nenápadně a tiše se objevují první savci.
Ačkoliv všude bujel život dorůstající do obludných rozměrů, na Libochovicku se nezachovalo nic. V geologických procesech není žádná známka o sopečné činnosti. Snad zde byla pustina nebo dno mrtvého moře.       

zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :