J u r a


      
V období jury docházelo ke zvyšování vlhkosti. Na pólech chyběly ledové čepice a rozdíly teplot mezi póly a rovníkem nedosahovaly vysokých hodnot. Jednalo se o období typicky skleníkového klimatu. Maximální výška mořské hladiny dosáhla zaplavením asi 25% rozlohy kontinentů. Na konci jury došlo k výrazné regresi.
Pro juru byla typická velká tektonika. Pangea se postupně rozdělila na dva kontinenty, Laurasii (dnešní Asie, Evropa, Grónsko a Severní Amerika) a Gondwanu (dnešní Jižní Amerika, Afrika, Antarktida, Austrálie a Indie).
Blok tvořený Indií, Austrálií a Antarktidou se postupně oddělil od zbylé části Gondwany. Oceán Paleotethys se v juře úplně uzavřel a v důsledku kolize Kimmerie s Laurasií.
Prostor oceánu Panthalassa se vlivem rozpínání Atlantiku začal zužovat (tento trend pokračuje dodnes) a od jury se označuje jako Tichý oceán.
V rostlinné říši vznikají předchůdci dnešních jehličnanů, jedlí, cypřišů a sekvojí. Plazi postupně ovládli kromě souše i vodu a vzduch. Byli mezi nimi i takoví obři jako např.Diplodocus, který měřil 30 metrů. Na konci Jury se objevili předchůdci dnešních ptáků: Archaeopterix lithographica.
Stejně tak jako v triasu i v juře není na Libochovicku žádná známka o tomto období. Možná pustina či dno moře. Je až k neuvěření, že chybí jakákoliv usazenina či zkamenělina.
         

zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :