S i l u r


      
Na počátku siluru došlo k významnému globálnímu oteplení, na pólech chybí ledové čepice a rozsáhlé části kontinentů jsou zality mořem. Na konci siluru dochází k poklesu mořské hladiny. Během siluru vrcholí konvergentní pohyby mezi Laurentií, Baltikou a Avalonií.
V siluru vznikl spojením Laurentie, Baltiky a Avalonie nový kontinent Laurusie, který se pro velké množství červených klastických sedimentů označuje jako kontinent Old Red. Laurusie se nacházela v rovníkové oblasti, sibiřský, kazašský a severočínský kontinent se rozkládal na severní polokouli v mírných zeměpisných šířkách. Gondwana ležela severně poblíž k Laurusii.
Život v siluru již nebyl soustředěn pouze na vodu, i když právě v mořích byl nejpestřejší. Velký rozmach zaznamenali koráli a ramenonožci, masožraví korýši, objevili se první rybovití praobratlovci. Rostliny postoupily do nitra pevniny. Vyskytovali se mezi nimi i předci dnešních suchozemských rostlin.
Libochovicko pravděpodobně stále zůstávalo dnem moře, i když toto tvrzení není podloženo nálezy.
Silur trval 30 miliónů let.
       

zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :