D e v o n


      
Do středního devonu přetrvávalo velmi teplé klima, ve svrchním devonu však začalo ochlazování, které vyvrcholilo na hranici devonu a karbonu. Dochází rovněž k zalednění jižní polární oblasti na Gondwaně. Hladina světového oceánu se do svrchního devonu zvyšuje a na konci devonu dochází opět k jejímu poklesu.
Kontinent Laurusie se nachází v rovníkové oblasti a přibližuje se k ní sibiřský a kazašský kontinent. Od Gondwany se oddělují jihočínský a severočínský kontinent. Gondwana se nachází na jižní polokouli. Na konci siluru a ve spodním devonu je ukončena kaledonská orogeneze a vzniká mohutné pohoří ve tvaru obráceného písmene Y. Hlavní tektonická aktivita se přesouvá do oblasti Paleotethydy. Zde na konci devonu začíná s Laurusií kolidovat kontinent Gondwana a dochází tak k prvním fázím variské orogeneze. Střední Evropa se tehdy nacházela v kolizní zóně. Variské horstvo vznikalo v několika vlnách od Anglie až po oblast pozdějšího Českého masívu., který tím byl postupně dotvořen.
Život v mořích a oceánech ovládly ryby. Ony také první vykročily na souš, aby ji na konci devonu předaly obojživelníkům. Na zemi se objevil první hmyz. Z rostlin tehdy vládly světu kapradiny, přesličky a plavuně.
Horotvorné přeměny se také dotkly i Libochovicka. Nedaleko, směrem od Lovosic na Třebívlice, Břvany a dále na Žatec, je skrytý, hluboko zakleslý, skutečný okraj Krušných hor, které vznikaly právě díky variskému vrásnění.
Devon trval 48 miliónů let.
       

zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :