O b d o b í   s t a r o h r a d i š t n í

Období 7. a 8. století je označováno jako období starohradištní.
V roce 623/24 vypuklo na území nynějších Čech povstání proti avarskému útlaku. Toto povstání vedl bývalý franský kupec Sámo, který byl po jeho úspěšném zakončení zvolen „králem “ slovanských kmenů. Sámova říše je první písemně doložený státní útvar na našem území. I území Libochovicka spadá pod tento útvar. Po napadení Sámovy říše Franky v roce 631 / 32 došlo pro Slovany k vítězné bitvě u Wogastiburgu – podle nejnovějších výzkumů nedaleko Libochovicka, na hradišti Rubín u Podbořan na Lounsku. V osmém století vznikají kromě osad vesnického typu i nová hradiště, nebo jsou opravována stará výšinná sídliště po původních kulturách. Povyšuje též společenská elita, která v těchto dobách představuje prvopočátky pozdější šlechty.


zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :