V ý v o j  a   u d á l o s t i

d o   k o n c e   2 0. s t o l e t í


Libochovice do konce roku 1967

1949

1.ledna byla přestěhována do Lovosic na ONV Palackého knihovna založená v Libochovicích v roce 1898.
7.ledna byly sloučeny sportovní kluby SK Libochovice a SK Libs v jeden celek – fotbalový oddíl Sokola.
V ten samý den byly zřízeny dvě nové prodejny TEP. Jedna v zabraném obchodě textilu pana Karla Fikrleho a druhá v prodejně konfekce pana Václava Šrámka.
24.ledna, přesně po sto letech od jeho zřízení, byl přestěhován Okresní soud z Libochovic do Lovosic.
30.ledna bylo definitivně rozhodnuto o zřízení okresu Lovosice. Tímto již nebyla žádná naděje o znovuzřízení Libochovického okresu.
22.února se na schůzi MRO rozhodlo o ukončení její činnosti a vzniku Lidové osvětové besedy. (neprokázáno)
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 3000 osob.
1.června pořádala MRO pod záštitou AVNF a MNV večer k oslavě 125.výročí narození Bedřicha Smetany. Účast byla veliká.
3.července se na trati Louny-Budyně-Roudnice konal závod ve spolehlivosti motocyklů – II.Krušnohorský okruh – na náměstí v Libochovicích měl kontrolní službu Autoklub Libochovice.
1.září byla do provozu uvedena závodní kuchyně ROH pro členy odborů. Strávníků bylo 37 osob a oběd stál 14 Kč. (člen ROH zaplatil 7 Kč a jeho zaměstnavatel také 7 Kč.) Strávník však musel do kuchyně odevzdat část svých potravinových lístků.
19.září pořádali Skauti Benátskou noc na řece Ohři. Účast občanů byla veliká.
24.září bylo na doporučení památkové správy opraveno sochaři Karlem Zentnerem a Miroslavem Zentnerem Mariánské sousoší na náměstí. Stromy byly vykopány a vysázeny jiné. Oprava stála 19.000 Kč a byla hotova 21.října. Peníze poskytli Památkový úřad, MNV, děkan Lochman a Okrašlovací spolek.
8 – 9.října byly zahájeny oslavy Bohuslava Lhotského. Vyvrcholením oslav bylo slavnostní odhalení pamětní desky Bohuslava Lhotského na jeho rodném domě čp.5.
11.října se přesunuly třídy Purkyňovy školy do Tří lip, budovy soudu, k Černému orlu a do budovy bývalé rodinné školy, neboť se v Purkyňově škole budovalo ústřední topení.
11.listopadu zemřel v Praze PhDr.Jiří Pokorný, Libochovický rodák, archeolog, objevitel pravěkého člověka v Poplzích.

Hospodářské družstvo mělo v tomto roce obrat 42.000.000 Kč. Libochovická sklárna splnila plán již 1.prosince (oznámila to městu houkající sirénou).

Obchody a živnosti v Libochovicích v roce 1949.

Hofman Václav - textil n.p.Prostějov
Hofman Václav - st. Krejčí
Šrámek Václav - textil, konfekce
Charvátová Věnceslava - n.p.Zdar
Knotková Zdena - textil
Fikrle Karel - TEP – textil
Švihnosová Terezie a Pastorec - textil
Jaroslav Vogl - Pramen
Konzum - Jednota
Konzum - Jednota
Baloun František - drogerie
Aulický Václav - drogerie
Jílek Josef - Chemodroga
Novák Antonín - knihkupectví, papírnictví
Stejskal Vladimír - knihkupectví, papírnictví
Štyblan Karel - Narpa
František Svoboda st. - hostinec u Svobodů
Korous Alois (alias Kozí vrah) - hostinec
Lachman Alois - hostinec Libuše
Matta Alois - řezník
Drábek Josef - řezník
Kubíček - řezník-Jednota
Knotek V. - Masna
Nicek František - koňský řezník
Beneš František - řezník
Chabr Vilibald - řezník
Svoboda František ml. - řezník
Škuthan Jiří - obchod s uhlím a dřevem
Keramické závody - obchod s uhlím a dřevem
Korous Karel - obchod s uhlím a dřevem
Vogl Jaroslav - obchod s uhlím a dřevem
Kváš Alois - obchod s uhlím a dřevem
Vogl Jaroslav - benzinová pumpa
Aulický Václav - benzinová pumpa
Beran Ladislav - benzinová pumpa
Prošek Václav - Čsl.mlýny
Folaifová Slávka - Deli Lovosice
Šrámková B. - cukrářka
Maršík Bohumil - cukrář
Šturm Jan - čepičář
Kotrč Ladislav - železářství
Hofman Bohumil - Kovomat
Fidler Oldřich - Elektra
Prošek Jan - obuvník
Rosovi a Líbalovi - ovoce a zelenina
Obchody a živnosti v Libochovicích v roce 1949
.

Od roku 1947 do roku tohoto docházelo pomalu k přerozdělování zemědělské půdy. Po znárodnění a konfiskaci majetku a půdy statkářům a jiným majitelům půdy, došlo k založení Jednotného zemědělského družstva Libochovice (JZD).
V soupise pro novou pozemkovou reformu v roce 1948 byla půda, kterou v roce 1949 obdrželo nově vzniklé JZD v Libochovicích, vykázána takto:

I.Římskokatolický děkanský kostel Všech svatých v Libochovicích jako právnická osoba má ve vlastnictví 12.162,1 ha půdy.
II.fara a farní beneficiát Libochovice má ve vlastnictví celkem 61.914,2 ha půdy z toho:
v Libochovicích – 45.369,5 ha
v Poplzích – 1.778,8 ha
v Solanech – 14.765,9 ha.
III.Nadace prosební, poutní a mešní Daniela Stuchlého v Libochovicích vlastnila 1.347 ha
IV.Římskokatolický filiální kostel sv.Petra a Pavla v Dubanech vlastnil celkem 27.383,2 ha půdy z toho:
v Levousích – 6.709,2 ha
v Dubanech – 17.345,6 ha
v Libochovicích – 2.300,3 ha
v Křesíně – 1.028,1 ha.

Spekulační půda (neobdělávaná) měla celkem rozlohu 150 ha.
Židovské pozemky v celkové rozloze 11,13 ha byly vyplaceny pozůstalým po vyvražděných židovských občanech města Libochovice.

Z předešlých cifer si snadno představíme jakou rozlohu zemědělské půdy obdrželo JZD Libochovice do svých začátků.
JZD získalo zabavenou tzv.církevní půdu
.


1950

1.ledna byly převedeny všechny farní matriky na MNV z obcí: Libochovice, Dubany, Evaň, Horka, Koštice, Křesín, Levousy, Poplze, Radovesice, Žabovřesky, Želevice a Slatina. Od té doby vede matriku Městský národní výbor.
4.ledna bylo do nové matriky zapsáno první narozené dítě. Byla jím Hana Fleková.
14.ledna se konal první civilní sňatek na MNV. Oddávajícím byl předseda MNV Jan Pokorný. Své „ano“ zde řekli Evžen Svobodník z Libochovic a Vlasta Jelínková z Břežan, a Vilém Vlček a Anděla Müllerová, oba z Libochovic. První dva páry novomanželů obdržely darem elektrický vařič, kávový servis a knihy.
9 – 14.ledna byla provedena první čistka v KSČ, vyloučeno bylo pro „neúnosnost" na 260 členů.
10 – 12.ledna se poprvé v Libochovickém kině promítá za jednotné vstupné 6 Kč. Jednalo se o soubor sovětských filmů.
18.ledna zemřel ve věku 88 let bývalý řídící učitel František Zázvorka, otec akademického malíře Josefa Zázvorky, výborný pedagog a učitel hudby. Býval učitelem Bohuslava Lhotského.
22.ledna pořádali v kině zemědělci semenářské oblasti Libochovice sdružení v Jednotě Severočeských zemědělců, pracovní poradu lidových Mičurinců
15.února se konala vskutku na Libochovice nevídaná svatba, charakteristická pro poválečnou mentalitu. Zástupy lidí naplnily náměstí. Svatba se odehrála na MNV a pak svatebčané přešli do kostela Všech svatých. Jenom družiček bylo 12, ostatních svatebních hostí nepočítaně. Hostina si vyžádala na 18 husí, 500 kg drůbeže, 3,5 q vepřového a 1100 koláčů. Náklady se odhadovaly na 100.000 Kč.
V únoru bylo oficiálně založeno JZD Libochovice. 46 zemědělců začalo pracovat na 170 ha půdy.
1 – 9.března provedl MNV na základě vládního rozhodnutí sčítání lidí, domů živností a pozemků.
7.března pořádala Lidová osvětová beseda přednášku a oslavu stého výročí narození T.G.Masaryka. Přednášel okresní osvětový inspektor Jaroslav Hloušek z Lovosic.
5.dubna byla do Libochovic navrácena Palackého knihovna založená v roce 1898. Velikou zásluhu na tom měli V.Pavlík a p.Blažek. Knihovna však již byla zrušena, proto knihy převzalo Křenkovo muzeum (73 kusů) a městská knihovna (53 kusů). Mnoho knih se ztratilo, včetně starého knihovního katalogu. Nový katalog byl sepsán za války.
16.dubna zemřel MUDr.Antonín Čermák, praktický lékař, činný člen osvětových a humanitních spolků. Byl po léta členem výboru Spořitelny. Byl jako lékař velice vyhledáván.
7.května se konaly masové oslavy 5.výročí osvobození Československa Rudou armádou. Lidová osvětová beseda přizvala k účasti všechny spolky a organizace ve městě. Účast byla 700 – 900 osob. Okolo desáté hodiny dopolední byl zámecký sad přejmenován na Stalingradské sady.
10.května zemřel v lounské nemocnici na rakovinu ve věku 74 let Václav Štěchovský, revident okresního soudu, hudebník a dlouholetý dirigent zpěváckého spolku Dvořák v Libochovicích. Působil v něm 40 let.
18.června zemřel ve věku 83 let advokát JUDr.Jan Kadlec. Byl velmi činný v kulturním a pokrokovém životě města.
25.června se na Sokolském stadionu konal dětský den pod názvem „Den dětské radosti“.
30.června byla slavnostně otevřena družstevní prádelna v zámku.
14.července odstoupil z postu předsedy MNV Jan Pokorný a novým předsedou byl opět jmenován Milan Troníček.

V roce 1950 byly autobusovou dopravou zajišťovány linky:

Libochovice – Praha
Libochovice – Roudnice – Mělník
Libochovice – Roudnice – Hněvice
Libochovice – Klapý
Libochovice – Mšené Lázně – Roudnice
Libochovice – Lovosice
Libochovice – Litoměřice
V tomto roce zajišťovala autobusová doprava 7 pravidelných linek.


Na bramborových polích se velmi rozmohla Mandelinka bramborová, zavlečená k nám s cizími dodávkami potravin. V Čechách se mandelinka vyskytovala již před sto lety a pak velmi sporadicky. Úbytkem polního ptactva však nastala zlatá éra tohoto drobného brouka. Při hubení mandelinky pomáhali na Libochovicku i sovětští letci práškováním napadených polí. Mezi lidem se objevila verze o záškodnickém zamořování vypouštěním mandelinky z letadel. Na toto téma byly i četné agitační přednášky.
11.srpna začala KSČ zahajovat ofenzívu proti „kulakům a vesnickým boháčům“ Byly uděleny pokuty za nedodržení plánu předepsaných dodávek. 14 pokutovaných soukromníků zaplatilo celkem 635.000 Kč.
12.srpna pořádal Svaz Československé mládeže sportovní hry a zábavu pod názvem „Radostné dny mládeže“.
31.srpna se na Sokolském stadionu konala Velká okresní slavnost pořádaná ONV Lovosice.
16.září se konal večer branců pořádaný MNV a MAV NF.
18.září se v hostinci U Folaufů konala přednáška Krematoria o pohřbu žehem.
10 – 12.října navštívil Libochovice přední polský purkyňolog Dr.Jaroslav Wit Opatrny z university z Vratislavi. Po prohlídce zámku, Křenkova muzea a návštěvě u Bohuslava Mayera (96), jehož otec Daniel Mayer byl Purkyňův přítel, položil věnec u sochy J.E.Purkyně na náměstí před zámkem.
19.října došlo na žádost JZD Libochovice k scelení pozemků z důvodu strojního obdělávání. Majitelé půdy, nečlenové JZD obdrželi náhradou za svá pole záhumenky na okraji města.
30.listopadu na žádost MNV přednášel Jaroslav Wit Opatrny U třech lip o Purkyňovi.
31.prosince pořádá Lidová osvětová beseda oslavu Nového roku.

V tomto roce byla Pomocná škola přejmenována na popud ONV na Zvláštní školu.

Znárodněné a združstevněné obchody a živnosti v Libochovicích v roce 1950:

nyní --------------------------------- dříve
Medica n.p. ----------- PhMr.Kyslíková-Nová - lékárna
Deli n.p.Lovosice ------ Folaufová Slávka - cukrárna
Textilia n.p. ---------- Vilém Ryšavý - textil prodejna TEP
Hospodářské družstvo --- sklady ovoce a zeleniny
Benzinol n.p.
Jas n.p. --------------- Abrahamová - dříve Baťa a OKG
Krušnohorské pivovary -- dříve pivovar M.Hrdiny
Prodejna „ZDAR“ -------- Charvátová Věnceslava - dříve textil
Pramen ----------------- Jaroslav Vogl (J.Zahálka) - dříve koloniál a vinárna
OP n.p.Prostějov ------- Václav Hofman - dříve krejčí
Benzinové čerpadlo N.P.- Jaroslav Vogl
Okresní družstvo holičů- dříve Bříza, Brabec, Siřiště
Chemodroga n.p. -------- Ladislav Baloun - dříve drogerie Jos.Jílek
Masna ------------------ Al.Matta - řeznictví
Masna ------------------ Václav Knotek - řeznictví
Cukrovar --------------- Herbersteinský cukrovar
Libochovické sklárny --- Sklárny Libs
Cihelna ---------------- Keramické závody
Znárodněné a združstevněné obchody a živnosti v Libochovicích
.


.

1951

15.ledna se konal na velkém sále U tří lip Mírový projev, který pořádal Místní Akční výbor Národní fronty. Hlavní projev měl Libochovický děkan P.Václav Lochman. Po projevu byly skládány pracovní závazky jednotlivých složek Národní fronty.
19.února došlo ke sloučení Masarykovy ligy proti tuberkuloseČeskoslovenským Červeným křížem.
V únoru díky zrušení potravinových lístků na chléb a moučné výrobky a hlavně hrubou chybou vlády při rozpisu dodávek chlebového obilí vznikla tzv.“chlebová kalamita“ Libochovic se tato kalamita nějak zvláště nedotkla, jen 19.února nebyl k dostání chléb. Z důvodu této kalamity byly opět dne 26.února obnoveny potravinové lístky na chléb, mouku a pečivo.
24.února se konal pod patronací MAV NF U tří lip večer na oslavu 3.výročí únorových událostí v roce 1948. Při té příležitosti bylo dekorováno 20 žen, pozůstalých po obětech nacismu.
V únoru byly naplňovány směrnice ministerstva zemědělství a výživy o Plnění směrnic ministerstva zemědělství a výživy o povinných dodávkách vajec v roce 1951. (čj.103381 – VIII – 1950):

1. - Bezzemci a držitelé orné půdy do 50 arů – 50 vajec bez ohledu na počet slepic
(V Libochovicích bylo 328 takových občanů – celkem měli odevzdat 16.400 vajec).
2. – Držitelé orné půdy nad 50 arů odevzdají vejce do 1 ha – 200; do 2 ha – 460; do 3 ha – 630 až do 10 ha 2020 kusů vajec.
3. – členové JZD dodají zbytek kontingentu
(JZD Libochovice - 10 000 kusů vajec)
povinných dodávkách vajec
. (čj.103381 – VIII – 1950).
27.února byla Hospodářským družstvem Lovosice stanovena sběračkou vajec paní Marie Šebková. JZD Libochovice mělo s dodávkami veliké potíže a bylo několikrát napomínáno ze strany MNV.
8.března pořádal Svaz žen oslavu Mezinárodního dne žen na sále U tří lip.
V březnu zemřela v Praze ve věku 87.let malířka Růžena Pokorná – Purkyňová. Dcera malíře Karla Purkyně a vnučka slavného rodáka J.E.Purkyně.
Od 19.března bylo povoleno čepovat lihové nápoje až od 17.hodin.
21.března po dohodě s MNV píše Jaroslav Křenek žádost Národnímu muzeu v Praze, aby městu z pozůstalosti paní M.Pokorné-Purkyňové uvolnili část zařízení bytu J.E.Purkyně. Paní Pokorná-Purkyňová s tím ještě za svého života souhlasila.
14.dubna se konala občanská brigáda na úpravu městských sadů. Účast byla 47 osob.
15.dubna byly organizovány takzvané Pochody míru. V 8.hodin vyrazily 4 proudy z obcí Evaň, Dubany, Slatina a Radovesice. Na náměstí se konala manifestace za projevu p.Žáka, člena výboru Obránců míru z Prahy. Pořadatel pochodů byl Josef Jaroš, náčelník Sokola Libochovice.
30.dubna pořádala KSČ Besedu s tancem U tří lip.
1.květen se jako vždy vyznačoval velikými oslavami Svátku práce. Všechny domy ve městě byly slavnostně vyzdobeny vlajkami, obrazy státníků, chvojím a transparenty. Prostranství před vchodem do zámku bylo vyzdobeno a večer osvětleno reflektory.
Od časného rána procházela městem hudby. V hlavním průvodu pochodovali snad všechny spolky a organizace ve městě. Průvod procházel městem a skončil na záměstí, kde byly proneseny slavnostní projevy. Spolek chovatelů holubů vypustil na 300 svých miláčků. Manifestaci zakončily alegorické vozy, kterých bylo 23. Pro dobrou pohodu hrály pro občany dvě hudby.
4.května se konala pod vedením LOB a MNV oslava 6.výročí osvobození od nacistů. V hlavním programu hrála Lovosická filharmonie za vedení kapelníka Chvalovského.

Zemědělské rozpisy MNV v Libochovicích pro dodávky rostlinné výroby pro rok 1951:

---------- Celoobecní předpis - Soukromý sektor --- JZD
Ječmen ---------- 544 q ----------------- 144 q ---------- 400q
Brambory --------- 1.410 q ----------------- 477 q ---------- 933 q
Seno ---------- 36 q ----------------- 24 q ---------- 12 q
Sláma ---------- 67 q ----------------- 48 q ---------- 19 q
Oves ---------- 43 q ----------------- 7 q ---------- 36 q
Žito ---------- 196 q ----------------- 167 q ---------- 29 q
Olejniny -------- 34,5 q ----------------- 2,5 q ---------- 32 q
Květnové zemědělské rozpisy MNV v Libochovicích pro dodávky rostlinné výroby pro rok 1951.


V květnu byla na náměstí u Adamců otevřena Jizba – knihy sovětské literatury. Jizbu otevřel SČSP. Jizba se však dlouho neudržela pro nezájem občanů.
5.července pořádala LOB Husovu oslavu v městských sadech. Slavnostní řeč měl Čsl.farář Rudolf Malina. Byla však velmi malá účast daná upadajícím zájmem o tradice.
12.srpna byla ONV svolána celookresní Národní směna s podtextem – „Věříme, že tato směna se stane radostnou manifestací za mír a naši lepší budoucnost“.
V srpnu byly odstraňovány názvy starých firem nad obchody a živnostmi.
Při žních se začínala rozmáhat zlodějna – brigádníci se nestyděli odnášet obilí domů i několikrát za den. Docházelo to až tak daleko, že případy krádeží musel řešit Sbor národní bezpečnosti.
1.září byla v Libochovicích založena samostatná Zvláštní škola. Z počátku byla umístěna v budově střední školy. Ředitelkou se stala A.Kynčlová.
30.září pořádalo JZD dožínky v Sokolovně.
21.října byla zahájena řepná kampaň a začátek školního roku byl odložen pro chmelové brigády.
25.listopadu pořádala Pionýrská organizace U tří lip slavnostní slib.
2.prosince byl Lidovou osvětovou Besedou otevřen Dětský kulturní dům v jedné z budov zámku (bývalé konírny), ve kterém bylo vybudováno loutkové divadlo a zařízení pro promítání úzkého filmu pro mládež. Tato akce se stala malou slavností. Do města zavítal i primátor hlavního města Prahy Dr.Václav Vacek s chotí a mnoho dalších zástupců tehdejších ministerstev, ONV, KSČ a jiných politických organizací.1952

Počátkem roku byla v domě bývalé Okresní hospodářské záložny zřízena Poradna matek a dětí pro těhotné a nemocné ženy.
Na MNV bylo rozhodnuto, že v bývalé Hlaváčově vile budou v tomto roce zřízeny jesle pro děti do tří let.
Tak jako v celé republice byly i v Libochovicích zmenšeny příděly (lístky) potravin pro důchodce, ženy v domácnosti a pro členy JZD a rodiny zemědělců. Příděl uhlí na 1 kmenový list byl 12 q na rok, brambor pak 50 kg.
3.ledna byl založen kroužek filatelistů. Předsedou byl zvolen Alois Mašek a jednatelem učitel František Zázvorka.
10.února se konala společná pracovní schůze ROH – sklárny a LOB v hotelu Černý orel. Na chůzi bylo rozhodnuto o vytvoření Závodního klubu ROH – sklárny, do kterého byl ihned zapojen dramatický odbor LOB (bývalý spolek Scéna). Toto spojení provedli: ze strany ROH Alois Mašek a ze strany LOB A.zezulka. Pan Zezulka také ihned nabídl vzniknuvšímu ZK ROH Dětský kulturní dům, který ROH přijalo. Na pozdější projednání byla odsunuta otázka zda bude kulturním domem Černý orel či Tři lípy.
29.března byl JZD proveden svod krav do společného kravína, vybudovaného ze stodol ve Vrchlického ulici. Svedeno bylo 22 kusů krav. Večer se konala U tří lip slavnostní večeře pro budovatele kravína.
V dubnu byl vybudován ve stodole u Taušů nový prasečník pro chov a výkrmnu prasat.
1.dubna převzalo ROH – sklárna závodní kuchyni ROH v budově U tří lip, kterou vedl bývalý hoteliér hotelu U tří lip pan Milan Polívka.
10 – 12.dubna (na Velikonoce) se v Dubanech, Slatině, Černivě a Klapý rozmohla epidemie slintavky. Z tohoto důvodu byly zavřeny všechny kostely, hostince, kino a byly zakázány všechny veřejné akce. Svatba konaná na MNV byla sice povolena, ale pouze ženichovi, nevěstě a 2 svědkům. Ostatní museli čekat venku.

1.květen byl slaven průvody, hudbou a alegorickými vozy. Počet účastníků se odhadoval na 3800 osob.
Počátkem května se v Libochovicích konala sbírka na bojující Koreu. Bylo vybráno celkem 26.846 Kč.
V květnu se ve městě velmi rozmnožily krysy. Proto byla 12.května provedena deratizace společností Desinfekta n.p. Za výkon zaplatil každý majitel domu 50 Kč. Účty rozesílal MNV. Po ukončení odkrysení byl každý majitel domu povinen utěsnit každý kanálový otvor.
V červnu vznikl Závodní klub ROH – sklárny.
Později byla ZK ROH slavnostně předána Okresním národním výborem, osvětovým inspektorem J.Hlouškem budova bývalého hotelu U tří lip.
2.června pořádal ZK-ROH svoji první přednášku profesora S.Libeňského „Život a práce Leonarda da Vinci.“ Účast byla velmi slabá.
18.června ustavil ONV komisi pro průzkum dělnického hnutí na Lovosicku a Libochovicku. Za Libochovice byli do komise zvoleni V.Pavlík, muzejník a archivář a J.Křenek, kronikář.
1.srpna byly uvedeny do provozu městské jesle.
17.srpna praskly dvě dubové prohnilé fošny na stavidle před turbínou v elektrárně. Nedělním pozorovatelům řeky Ohře se naskytl nebývalý pohled na koryto řeky bez vody. Vynořily se všechny předměty i zbraně, hozené do vody za Protektorátu. Na dně po písku a bahně lezly škeble a tam kde voda zůstala plácaly se ryby. Na „Malém Ohři“ sbírali lidé ryby do bramborových košů. Hodně ryb odplavalo směrem k Budyni. Druhý den bylo stavidlo opět opraveno a voda vystoupila do normální výše.
V říjnu se delegace ve složení M.Troníček, B.Nováka a J.Křenek zúčastnila oslav 75.narozenin primátora hlavního města Prahy, Libochovického rodáka Dr.Václava Vacka. Václav Vacek byl při této příležitosti jmenován čestným občanem města Libochovice.
10 – 20.října pomáhali občané města brigádami JZD sklidit úrodu brambor.
10.prosince byla Zvláštní škola přemístěna do rodinného domu čp.298 v Komenského ulici.
V tomto roce byly zřízeny městské jesle pro děti do tří let.


1953

9.ledna zemřel ve věku 75 let jeden z nejaktivnějších pracovníků na Libochovicku generální inspektor zámeckých zahrad v Čechách a na Moravě Josef Rublič.
Oslavy 1.máje se zúčastnilo na 4100 osob.
24.dubna pořádal ZK-ROH oslavu stého výročí narození básníka Rudolfa Pokorného. Přednášel universitní profesor Dr.J.B.Čapek.
13.května přednášel v Libochovicích okresní osvětový inspektor Jaroslav Hloušek na téma „Protilidová činnost T.G.Masaryka“ ( ještě nedávno tolik oslavovaného tatíčka národa….).
23.května pořádal ZK-ROH přednášku ing.Jiřího Solara na téma Jan Evangelista Purkyně.
Na základě usnesení Vlády a KSČ zavedlo Národní shromáždění na 30.května v 9.hodin novou měnu pro ozdravení Československého peněžnictví. Výměna peněz probíhala v kurzu 1:5 a 1:50.
Výměna starých peněz, která se uskutečnila od 1. do 4.června roku 1953.

Složeno bylo starých peněz k výměně celkem : ---- 15.429.000 Kč
Nových peněz bylo za ně vyplaceno celkem: ---- 531.000 Kč
Z toho připadlo na výměnu 1:5 = 1.237.000 Kč
............................. 1:50 = 14.192.000 Kč
Výměna starých peněz
se uskutečnila od 1. do 4.června, vždy od 8.do 18.hodin. Za tuto dobu bylo odbaveno 1600 kmenových lístků z obcí Libochovice, Radovesice, Poplze, Evaň, Dubany a Slatina.
Tak se třeba stalo, že jeden člověk donesl na výměnu starých 167.763 Kč a odnesl si nových jen 3.463 Kčs. Tuto změnu neunesl a brzy na to zemřel.
18.července přešla nad Libochovicemi Zápis kronikáře Jaroslava Křenka o vichřici, která se přehnala přes Libochovice 18.července roku 1953:

„18.VII. nastala porucha povětrnostní jíž nebylo pamětníka. Po tichém velmi horkém dni objevily se četné mraky na severozápadním nebi. Zdály se jako bouřkové a kroupové (černé a šedivé). Mraky houstly a vítr sílil. Bylo to po 17.hodině. Brzo se spustil prudký liják s trochou krup a změnil se ve smršť s průtrží mračen. Zatemnilo se a vichřice s nezvyklou prudkostí ohýbala veliké stromy, zvala větve, shazovala tašky a omítku ze střech a domů a když nabyla největší síly, počaly se křižovat blesky a burácet hromy.
V několika minutách vykonala bouře dílo zkázy. Obrovské staleté stromy vyvráceny i s kořeny, se střechy kostela sletěla socha světce, vytesaná z kamene, rozbila spodní břidlicovou střechu a zaryla se do země u vchodu kostela, rozbita na několik kusů. Na zámku, v loni nová prejzová krytina, dostala veliké díry jako po náletu (4 velké otvory). Ovoce v zahradách zničeno. Spousta stromů a telegrafních tyčí ležely na zemi. Elektrické vedení přetrháno, takže nešel proud. Přerušeno všecko telefonní spojení. Velká pěticípá rudá hvězda na střeše radnice odnesena. Ve sklepích a bytech byly záplavy. V domě čp.11 odchlípnuta sousední zeď s budovou soudu, která se navalila na půdu, prolomila strop bytu pisatele kroniky a zničila všecky cenné záznamy a písemnosti na půdě uložené pro nedostatek místa (byt kronikáře pozůstával pouze z jedné místnosti).
V hotelu „U černého orla“ tlak větru prolomil velké okenní tabule a střepy skla lítaly po místnosti, ze které hosti uprchli na chodbu.
Smršť rozmetala některé chatrné domky. Mohutné topoly ležely přes cestu u mostu, veliké stromy visely přes kostelní zeď, obrovský starý topol s rozložitou korunou, který stával před bývalou plovárnou padl a všechny jeho hluboké kořeny trčely ze země na povrch. Všade nastláno větvemi v napršené vodě. Lidé dlouho do noci vyprávěli o živelné katastrofě a vozili dříví z městských sadů. Město i byty byly bez světla, ježto elektrické vedení bylo zničeno. Pak se dalo znovu do deště. S věže kostela spadl velký kus omítky a ciferník hodin byl proražen velikým otvorem. V zámeckém parku u řeky kde bývá nejvíce rybářů, na ploše asi 20 x 20 m není ani jeden m2 , kde by neležely velké vyvrácené stromy a větve. Tam by se byl žádný nezachránil, všichni včas utekli.
Požárníci a dobrovolní pomocníci jezdili po městě a odklízeli překážky na silnicích, mostě a ulicích. Pomáhali zatopeným a poškozeným.
Smršť letěla v pruzích, takže místy zůstaly stát i vysoké stromy a vedle nich byly vyrvány stromy nižší. Některá města a obce sousední postiženy vůbec nebyly. Nebylo možno pozvat ihned odborníky na tento mimořádný přírodní zjev, protože vedení telefonní i telegrafní nefungovalo. V zámeckém parku staleté duby byly buď i s kořeny vyvráceny anebo byly jim ulámány celé koruny, nebo kmeny do polovice.“
veliká bouře s vichřicí
v takovém rozsahu, že podobná nebyla v žádné městské kronice uvedena.
18 – 21.července byly Libochovice následkem smrště stále bez vody, elektrického proudu, bez rozhlasu a také bez piva. Vázlo i zásobování potravinami a nejvíce zásobování pečivem. Dodávka elektrického proudu byla obnovena až 22.července.
29.července oznámil MNV v městském rozhlase zprávu o vypuknuvší dětské obrně a sděloval pokyny k obraně proti ní.
30.července roku 1953 pořádala Újezdní osvětová Beseda (ÚOB) zdravotnickou přednášku primáře MUDr.Quido Manna a MUDr.Jaroslava Neubauera v městském kině s promítáním filmu.
2.srpna vyhlásil MNV tzv.Mírovou směnu všech občanů („hrábě a srp na hrách sebou…“).
8.srpna obdrželo JZD Libochovice Putovní standartu vítěze. Konal se slavnostní průvod městem.
15 – 29.srpna provedl Jaroslav Křenek a Stanislav Slavík sčítání ovocných stromů.
13.září se konal terénní Hazmburský okruh na 100 km. Zúčastnilo se ho na 150 motocyklů, které projížděly Libochovicemi mezi 10 – 11 hodinou.
20.září se v Libochovicích konal závod cyklistů. Kategorie dorost a dospělí závodili na 10 a 30 kol mezi náměstím a záměstím.
15.října se konala ustavující schůze Sdružení rodičů a přátel školy.
11.listopadu se ve škole objevila dětská obrna. Onemocněla žákyně V.třídy Olga Henzlová. Byl vydán zákaz účasti žáků na všech shromážděních a byla provedena důkladná dezinfekce školní budovy.
24.října oslavil Sbor dobrovolných Hasičů 80.výročí svého vzniku. V předvečer oslav byli oceněni staří členové hasičstva.
6.listopadu se konala štafeta z 12 obcí s poselstvím do Sovětského svazu.
7.listopadu se na náměstí konal tábor lisu na oslavy VŘSR. K poslechu hrála kapela pana Knotka.
11.listopadu se konal výroční trh. Bylo zde 12 stánků, vesměs místních obchodníků a zájem veřejnosti byl velmi malý.
26.listopadu vypukl požár od doutnající fošny v OUNZ (Okresní ústav národního zdraví) v Libochovicích. Požár objevil zřízenec Neudert, když odkryl horké dlaždice v kuchyni svého bytu. Vyšlehnuvší plamen zcela zničil zařízení bytu a celého OUNZ. Několik dní se ordinovalo v pobočce v ulici Dr.Václava Vacka.
Od 3.prosince byla ve veřejné knihovně otevřena Vánoční prodejní výstava knih. Zájem občanů byl velmi malý.
První televizní stanici v Libochovicích si postavil elektrotechnik Antonín Glanc. Od vánoc vysílá i pro hosty.
Během roku byla obnovena činnost Spolku pro pěstování drobného hospodářského zvířectva na popud p.Václava Hejtmánka.
V tomto roce byla vyřazena z provozu bývalá hraběcí elektrárna, která potom sloužila jako převaděč napětí z 220 V na 120 V, které se v Libochovicích většinou používalo.
Libochovická sklárna zaměstnávala 260 pracovníků a pětiletý plán splnila již 6.10., celkem pak na 101,8%.
JZD také splnilo plán nad 100%. Dodalo navíc 9.000 litrů mléka, 5.000 vajec a 31 q vepřového masa.


1954

21.ledna uvedl ZK ROH vzpomínkový večer na V.I.Lenina. Referát přednesl p.Novák z Lovosic.
24.ledna se konal schůze Osvětové besedy a ZK ROH. Zde byl opětovně podán návrh o pokus znovuzřídit okres Libochovice.
11.února byl založen Radioamatérský kroužek vedený A.Glancem.
V noci z 23 na 24.února byly neznámým pachatelem zapáleny dva stohy slámy JZD. Jeden u hřbitova a druhý u Radovesic.
13.března se v sále U tří lip konala smuteční schůze za zemřelého prezidenta Klementa Gottwalda.
6.dubna pořádal ZK ROH koncert symfonického orchestru ROH Lovosice za řízení B.Chvalovského. Koncert byl uskutečněn v Saturnově sále na Státním zámku v Libochovicích. Vstupné 7 Kčs, účast 250 diváků a 40 hudebníků. Jako hosté vystoupili členové ústeckého divadla Zd.Nejedlého.
16.května se konaly volby do MNV. Město bylo rozděleno do 26 volebních obvodů a tří volebních okrsků. Na kandidátce figurovali členové KSČ a Akčního výboru Národní fronty. Zároveň byli voleni zástupci do ONV a KNV.
Zvolení občané do MNV ze dne 26.května roku 1954:

Předseda MNV – Rudolf Kutlvašr,
Tajemník – Jiří Černý,
Členové rady:
Mašek, Martiníček, Kejřová, Blažek, Vacinová a Bureš.
Zástupcem do ONV byli zvoleni: L.Rybář a J.Najmanová. z Libochovic.
Zástupcem do KNV byl zvolen J.Fajt z Křesína.
Ustavující schůze nového MNV
se konala 26.května.
Oslavy 1.máje proběhly stejně jako v minulém roce. Na náměstí se shromáždilo na 4000 lidí.
30.června pořádala Osvětová beseda koncert a promítání filmu pro chovance okresního chorobince. Tato akce se ujala a podobné se pak konaly každý čtvrtek.
15.července byl velký nedostatek masa. To zavinilo veliké fronty před masnami. Dávalo se 1 kg masa na rodinu.
1.srpna v rámci Dvořákových oslav uspořádala OB koncert Krušnohorské filharmonie z Teplic na zámeckém nádvoří.
26.srpna na pozvání Osvětové Besedy přijela do Libochovic spisovatelka Marie Majerová.
Ceny některých potravin v srpnu a září roku 1954:

1 Husa --- 120 – 130 Kčs
1 kg Slepice --- 16 Kčs
1 vejce --- 1 Kčs
1 kg vepřového masa --- 30 Kčs
1/4 kg I.másla --- 10.50 Kčs
1 kg hovězího masa --- 20 Kčs
1 kg hroznů --- 8 Kčs
1 kg ořechů --- 15 Kčs
1 kg rýže --- 6 – 19 Kčs
1 litr lahvového vína --- 28 – 31 Kčs
Ceny některých potravin v srpnu a září roku 1954
.

12.srpna přednášel v kině primář, dětský lékař, MUDr.Quido Mann na téma „Beseda s matkami“.
28 – 29.srpna se za účasti osmi mužstev konal turnaj v košíkové mužů „O pohár města Libochovic“.
V den 85.výročí úmrtí J.E.Purkyně byla přejmenována Mostní ulice, dříve Štefánikova, na třídu J.E.Purkyně. U pomníku Purkyňova byl za slavnostního aktu položen věnec a na 700 občanů vyslechlo projevy o našem velikém rodáku. Akci pořádal MNV a OB.
6.listopadu pořádal MNV oslavu VŘSR na velkém sále ZK ROH U tří lip.
V tomto roce zanikl Muzejní spolek (dříve Kroužek přátel starožitností). Osud Křenkova muzea byl tím zpečetěn. Žádná veřejná instituce jej nechtěla financovat. Koncem listopadu bylo muzeum zrušeno a sbírky uloženy v Lovosicích.
V červenci bylo JZD Libochovice oceněno Putovní vlajkou jako nejlepší v kraji. Dodávky úrody splnilo k 1.září.
Libochovická sklárna splnila plán již 2.prosince a do konce roku jej překročila o 12,29%.
Cukrovar splnil plán na 104% a byl vyhodnocen jako druhý nejlepší v kraji.


1955

7.ledna MNV vytvořil komisi pro zvelebení města v rámci akcí k 10.výročí osvobození od nacismu. Předsedou komise se stal R.Kutlvašr, tajemníkem Jiří Černý. Byl načrtnut plán úpravy města, parky a parčíky, veřejné osvětlení, to vše potřebovalo nutnou opravu.
V lednu uspořádal spolek Ovocnářů a zahrádkářů výstavu na sále u Černého orla na počest J.Rubliče.
V Libochovicích již asi 5 rokem pracuje Strojní traktorová stanice.
V lednu byla ustanovena komise pro uspořádání stálé expozice muzea J.E.Purkyně v zámku v Libochovicích.
5.února představil dramatický odbor ZK ROH (dříve Scéna) veleúspěšnou divadelní hru „Bílá nemoc“ od K.Čapka.
10.února se konala výroční chůze JZD Libochovice. Schůze byla zakončena taneční zábavou.
17.února byla MNV ustanovena komise pro zvelebení města. Byly předneseny nedostatky ve městě a dán termín jejich odstranění - 1.květen 1955.
6.března se konala beseda Svazu žen v rámci oslav Mezinárodního dne žen. Na besedě byly odměněny vybrané ženy ze všech místních podniků.
20.března byla vyhlášena Národní směna majitelů domů a jejich zástupců pro úklid před jejich domy.
28.března bylo Pozvánka zasílaná veřejným činitelům z MNV ze dne 25.března roku 1955 na oslavy 1.máje a 10.výročí osvobození ČSR od fašismu.

„Pozvánka
Soudružky a soudruzi,
Rada MNV v Libochovicích spolu se zástupci složek NF a KSČ projednávali otázku přípravy blížících se velikých oslav 1.máje a 10.výročí osvobození naší republiky a rozhodla se svěřiti vám organizační zajištění těchto oslav.
Rada MNV spolu se složkami NF věří, že kladenou důvěru v této tak zodpovědné funkci nezklamete a k úkolu přistoupíte se vší zodpovědností, neboť chceme letošní oslavy skutečně zajistit co nejlépe ku spokojenosti všech zúčastněných občanů na těchto radostných oslavách v Libochovicích.
Za tímto účelem jste zváni na pracovní komisionální poradu, která se koná v pondělí dne 28.března 1955 v zasedací síni MNV o 19.hodině.

Za MNV       za KSČ       za MAVNF
Předseda       předseda       předseda
Kutlvašr v.v.       Kubíček v.v.       Zezulka v.v.

započato s velikými přípravami na oslavy 1.máje a 10.výročí osvobození ČSR od fašismu
.
1.dubna došlo rozhodnutím vlády ke snížení cen potravin a spotřebního zboží.

Oslav 1.máje se jen v průvodu zúčastnilo na 2500 občanů, celková účast byla odhadnuta na 5000 osob. Oslavy pokračovaly 7 a 8.května slavností na stadionu a večerní akademií. Den na to se na hřbitově konal pietní akt k uctění zavražděných občanů města.
Dne 9.května v 11 hodin dopoledne byla slavnostně otevřena, při příležitosti 10.výročí osvobození ČSR Rudou armádou, stálá výstava Jana Evangelisty Purkyně. Slavnostní projev měl v sále Dětského kulturního domu profesor Dr.Hykeš. Výstava byla umístěna v šesti místnostech II.poschodí zámku.
Otevření výstavy bylo přítomno 450 návštěvníků. Při otevření byla zdarma rozdávána brožurka „Jan Event.Purkyně, veliký syn národa“ pořízená specielně pro tuto expozici.

21 – 22.května pořádal Okresní výbor pro tělesnou výchovu pod záštitou ONV v Libochovicích Okresní spartakiádu za účasti 3000 cvičících a diváků.
6.června pořádal MNV estrádu „Večer dobré pohody“ pro JZD Libochovice a okolí v zámeckém parku. Účast 4000 osob. Vystupoval zde soubor z Prahy (mj.Korbelář apod.) celý program byl nahrán na zinkový pás a druhý den byl uveden v Čs.státním rozhlase.
11.června oslavil 50.výročí založení Rybářský spolek, estrádou v ZK ROH. Účast byla na 600 osob.
V červnu opět začalo váznout zásobování, tentokráte masa a másla. 20 června okolo půl sedmé večer stála před mlékárnou „U Folaufů“ fronta o 180 lidech na máslo. Lidé si do front velmi často brali ruční práce, aby si ukrátili čekací dobu.
17.srpna sušilo JZD obilí na betonce na náměstí u Statue.
V srpnu byla založena Rozhlasová rada pro MNV. Předsedou byl zvolen M.Troníček. Vyhlašováno bylo počasí, zemědělství, politické aktivity, osvěta, místní historie a podobně. Městský rozhlas vyhrával každý den.
28.září v rámci Československo-polského přátelství navštívila Libochovice město a JZD Polská delegace.
30.října pořádala Osvětová beseda pietní akt na hrobě obětí fašismu. Účast pouhých 25 osob.
Při Silvestrovských oslavách pořádaných OB 31.prosince došlo v 23.hodin k vážné poruše na elektrickém vedení a přesto se tančilo až do 5 hodiny ranní. Příčinou výpadku proudu byl shořelý sloup el.vedení u Lkáně.

Průmysl v Libochovicích: Keramické závody (cihelna), Cukrovar, sklárny Juwald – závod Libochovice


1956

26.ledna se v Libochovicích konala beseda ing.Škopka z Výzkumného ústavu Čsl.akademie zemědělských věd , o významu pěstování kukuřice.
Od ledna tohoto roku bylo započato se svážením gobelínů na Libochovický zámek.
21.března byla vytvořena tzv.Letopisná komise, která měla za úkol dáti do pořádku všechny kroniky ve městě.
V dubnu se dostala na veřejnost zpráva o ukončení činnosti Křenkova krajinského muzea a jeho přesídlení do Lovosic. Veřejnost začala projevovat veliký nesouhlas s tímto přestěhováním.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 2000 osob. Na náměstí hrála odpoledne hudby a v ZK ROH se konala lidová veselice.
9.května se konaly oslavy 11.výročí osvobození republiky Rudou armádou. Na hřbitově se konala krátká tryzna.
22.května platilo JZD ženám-brigádnicím za okopávání řepy za 1 ar 100 Kčs.
Na 300 dětí se dne 3.června zúčastnilo oslav Mezinárodního dne dětí (MDD) konaném na Sokolském stadionu.
V měsíci červnu při provádění odkrývky orné půdy v pískovně JZD u Duban bylo odkryto pohřebiště a sídliště ze starší doby železné. Archeologický průzkum prováděla Dr.Šneiderová z Archeologického ústavu v Praze. Odkryto bylo 12 nádob, spálené lidské a zvířecí kosti ze sedmi žárových hrobů, tři základy hospodářských budov, jedna kovárna a mnoho železných a bronzových úlomků.
29.června byl vypracován projekt na nové veřejné osvětlení města, z důvodu přechodu rozvodné sítě ze 120 V na 220/380 V. Celkové náklady byly vypočítány na 383.737 Kčs.
3.července se strhla ostrá kritika na Libochovický požární sbor ohledně požáru mlýna v Křesíně.
20.července došlo k reorganizaci Osvětové besedy.
Na počátku srpna byl znovuoživen zpěvácký spolek Dvořák.
11 a 12.srpna se v rámci Libochovické pouti konal na zámeckém nádvoří velký estrádní pořad „Pouť u sv.Vavřince“. Účinkovali místní divadelní ochotníci za účasti 1200 diváků.
29.září se v Libochovicích konala slavnost Československo-německého přátelství, které pořádala OB.
22.listopadu zemřel správce okresního chorobince, předseda Svazu Československo-sovětského přátelství, Leoš Trapl. Za nového správce chorobince byl ustanoven Antonín Reif.
V listopadu se zpěvácký spolek Dvořák zapojil do činnosti Osvětové besedy.
Od 1.prosince opět hrálo loutkové divadlo hru „Kašpárek v boji s čerty“.
Požárníci nechali odstranit špatně zapojené osvětlení a vedení elektrického proudu na jevišti ZK ROH. Silvestr a plesy v následujícím roce byly pořádány při svíčkách a náhradním kabelovém vedení.

Šlechtitelská stanice v Libochovicích pod vedením Stanislava Beneše hospodařila na čtyrech hektarech půdy, kde pěstovala na 300 druhů květin. Speciální pozornost byla věnována zvláště astrám a begoniím. Nešlechtily se zde pouze květiny, ale známý byl i Libochovický hrách ranný a hrách úrodný.
Ve sklárně Inwald závod Libochovice pracovalo celkem 280 zaměstnanců, kteří vyráběli na 500 druhů výrobků, které byly převážně vyváženy do západních států.

V tomto roce žilo v Libochovicích 2750 obyvatel v 669 domech.
Náboženské rozdělení v roce 1956:

Římsko-katolické - 70%
Jiné - 20%
Bez vyznání - 10%
Náboženské rozdělení
, Národnostní rozdělení v roce 1956:

Česká - 80%
Slovenská - 5%
Polská - 2%
Německá - 6%
Maďarská - 5%
Jiná - 2%
Národnostní rozdělení
, Ve městě byla v roce 1956 tato zařízení:

Hospody - 7
Kluby - 1
Parky kultury a oddechu - 2
Divadla - 2
Knihovna - 1
Muzeum - 1
Kina - 1
Školy - 3 (osmiletá, mateřská a jesle)
Fary - 2 (Římsko-katolická, církev Čsl.husitská)
kulturní, vzdělávací a jiná zařízení ve městě
.


.

1957

Na sklonu minulého roku a počátkem tohoto velmi poklesl stav polní zvěře, v důsledku hromadného vymírání myší (chemické postřiky apod.). Nedostatek myší způsobil, že dravci napadali mladé zajíčky, králíčky a koroptve.
3.února byl ve státním rozhlase vysílán pořad ing.Otakara Špecingera „Pohlednice z Libochovic“. Recitaci veršů Svatopluka Čecha podmalovávala Smetanova hudba. V relaci bylo hovořeno o básníku Jaroslavu Křenkovi a jeho Házmburské sani.
8.února byla na jihozápadním nebi jasně vidět kometa.
Již 14.února přiletěli z teplých krajin první špačci. Jaro přišlo tento rok velmi brzy.
21.února se konal pohřeb matky spisovatele Josefa Kopty, která se dožila 85 let. Mezi pozůstalými byl i nemocný Josef Kopta, jeho syn Petr (překladatel poezie) s manželkou, dcerou J.Seiferta, a druhý syn Pavel.
22.února se v Libochovicích konalo krajské kolo soutěže Lidově umělecké tvořivosti ROH.
11.března pořádala OB na zámku v Saturnově sále koncert České hudby. Vstupné 6 Kčs.
13.března bylo poslední rozloučení se zemřelým Libochovickým rodákem, Dr.ing.Antonínem Jílkem, doktorem chemických věd a nositelem Řádu práce, profesorem vojenské technické akademie A.Zápotockého v Brně.
15.března zemřel ve věku 96 let bývalý starosta města Bohuslav Mayer, aktivní účastník všeho dění ve městě. Jeho otec byl přítelem J.E.Purkyně, a synovec malíř Daniel Mayer.
18.března zemřel v Praze, ve věku 64 let, věrný libochovičan JUDr.Josef Kubišta.
V březnu oslavil divadelní spolek Scéna 30.výročí od svého založení.
1.dubna rozkvetly meruňky, 22.dubna třešně a přiletěly vlaštovky.
15.dubna zemřel bývalý ředitel školy v Libochovicích a jeden z nejlepších osvětových pracovníků a divadelní ochotník, Karel Vyskočil.
26.dubna byla nad Házmburkem jasně viditelná kometa.
Oslav prvního máje se zúčastnilo na 2500 občanů.
9.května se konaly oslavy 12.výročí osvobození republiky Rudou armádou. Akci pořádal Svaz protifašistických bojovníků. Oslava byla ukončena tryznou na hřbitově u pomníku padlých bojovníků za svobodu.
15.května bylo zrušeno podnikové ředitelství Libochovického cukrovaru a přesunuto do Loun. Provozovna zde však zůstala a cukrovar pracoval dále.
19.května se konaly volby do MNV, ONV a KNV. Pro volby byly zřízeny 2 telefonní linky a vysílala i krátkovlnná stanice Svazarmu. V soutěži o nejlepší úpravu volebních místností obdržely Libochovice 1.místo v okrese. Volební místnost vyzdobil Al.Kacerovský.
Výsledky voleb do zastupitelstva v roce 1957:

Předseda MNV – Rudolf Kutlvašr
Tajemník MNV – Karel Beneš
Náměstek předsedy MNV – Bohumil Mašek
Členové rady:
Václav Bureš
Jaroslava Chrtková
Jaromír Kabát
Miroslav Loskot
Emanuel Martiníček
Jaroslav Tykal

Sociálně-zdravotní odbor:
Marie Čejková
Anna Stará
Jaroslava Vacinová

Finančně-rozpočtový odbor:
Josef Jaroš
Josef Veřtat
Svatopluk Vejman

Komise pro péči o člověka:
Ferdinand Jahůdka
Jiřina Jakobiová
Zděna Ryšavá
Evžen Svobodník
Jiří Urban

Komise zemědělská:
Antonín Korous
Jiří Novotný
Oldřich Wiesner
Jaroslav Zeman

Komise pro místní hospodářství:
Jaroslav Kužela
Karel Suchý
Jiří Vavříček
Voleb se zúčastnilo všech 1937 voličů
, ve třech volebních okrscích a 27 vol.obvodech, kteří vybrali do Místního národního výboru 27 členů. Přenosná volební urna byla vybranou komisí nošena k nemocným domů.
22.května dostalo JZD Libochovice Putovní Rudý prapor KNV a peněžitou odměnu za 1.místo v soutěži družstev v okrese. JZD obhospodařuje 341,32 ha půdy, z toho orné 224,02 ha. Počet členů družstva byl 62.
25.května se ve městě konal v ZK ROH krajský sjezd Krajského svazu spotřebních družstev. Účast 260 delegátů.
24.června pořádala Osvětová beseda na zámku v Saturnově sále koncert Bendova komorního orchestru „Hudba Česká“ za účasti 40 hudebníků a dvou stovek diváků.
30.června byl zrušen Lidový rybářský spolek v Libochovicích a za další likvidace byl přejmenován na Československý rybářský svaz, místní organizace Libochovice.
14.července pořádal Spolek přátel žehu Krematorium přednášku v ZK ROH na téma „Výstavba urnového háje v Libochovicích“.
10.srpna pořádala OB v rámci Libochovické poutě estrádu na zámeckém nádvoří.
25.srpna pořádal rybářský spolek závody v lovu ryb na jednu udici na rybníčku v městském parku.
6.října byly v ZK ROH zahájeny taneční hodiny pro mládež.
V říjnu řádila na Libochovicku asijská chřipka.
21.října se na zámku v Saturnově sále konal koncert na oslavu 170.výročí narození J.E.Purkyně, za účasti 60 osob.
27 – 28.října pořádal Československý svaz zahrádkářů výstavu ovoce a zeleniny v hotelu U černého orla. Vystavovalo 90 pěstitelů.
6.listopadu pořádal MNV společně s ostatními politickými složkami oslavu VŘSR.
13.listopadu byla na náměstí pořádána smuteční tryzna k uctění památky zemřelého prezidenta republiky Antonína Zápotockého. Na náměstí byl postaven černý katafalk s věnci, prapory a vlajkami, u kterého se střídaly čestné stráže z řad občanů.
15.listopadu se v Libochovickém zámku konal sjezd archivářů
26.listopadu zemřel bývalý ředitel Okresní hospodářské záložny František Suchomel ve věku 70 let.
5.prosince pořádala Osvětová beseda na zámku v Saturnově sále koncert Bendova komorního orchestru.
31.prosince pořádala OB společně s divadelním odborem ZK ROH Scéna Silvestrovskou zábavu, za účasti 300 osob.


1958

Již v lednu se projevily první problémy s přestavbou elektrické sítě na 220 V. Ve městě nefungovalo veřejné osvětlení, což při úpravě rozkopaných ulic byla věc velmi nepříjemná. Některé domy měly vybourané zdivo a nebyly-li bez proudu měli ještě napětí 120 V. V některých domech nešel proud celý týden.
4.února byl zvolen nový výbor do ZK ROH. Předsedou se stal Václav Zajíc, zástupce předsedy Jan Jordán a jednatelem Bedřich Kavka.
11.-12.února začaly praskat ledy na Ohři. V délce 6 metrů pobořily jez u Herbersteinské elektrárny a u Libochovic sebou vzaly jakési pontony, které poškodily most v Radovesicích.
26.února pořádala sklárna oslavu Vítězného února 1948, na které jí byl předán Rudý prapor KNV „Za zásluhy o výstavbu“. Různými vyznamenáními byly oceněny sklárenské Lidové milice.
3.března pořádal Červený kříž veřejné rozhovory s Libochovickými lékaři MUDr.Pilousem, MUDr.Drašnarem, MUDr.Krutským, MUDr.Černým, MUDr.Neubauerovou, MUDr.Horskou a lékárníkem Václavem Kyslíkem.
8.března se konala oslava MDŽ, kterou pořádal Výbor žen a MNV.
26.března předal Výbor žen Pionýrské organizaci novou vlajku.
V březnu bylo na Libochovicku 243 televizorů, z toho jich na Libochovice připadalo 102.
1.dubna došlo k reorganizaci ve sklárně. Ze závodu Sklárny Inwald n.p.Teplice přešla sklárna do nově utvořené výrobně-hospodářské jednotky Obalové a lisované sklo n.p. Rudolfova Huť – sklárny Libochovice. Počet zaměstnanců činil celkem 290 osob.
Na konci dubna v rámci příprav na oslavy 1.máje, upravoval Rybářský spolek prostranství u řeky a zátoky.
Oslavy 1.máje se zúčastnilo asi 4000 osob.
9.května byla pořádána vzpomínka na 9.květen 1945 slavností na náměstí a položením věnců na hřbitově.
1.června se v zámecké kapli církve Československé konalo biřmování příslušníků této církve. Biřmování prováděli místní farář Rudolf Malina a farář Rudolf Slavík z Peruce.
8.června bylo slavnostně zahájeno Historie Libochovického Divadelního Léta

Založit tradici divadelních přehlídek, to byla myšlenka a přání významného kulturního pracovníka, řídícího učitele Karla Vyskočila, předsedy a dramaturga Scény. On sám se však naplnění tohoto přání nedočkal - zemřel v dubnu roku 1957. V srpnu téhož roku se divadelník Jiří Urban vrátil z Hronova s přesvědčením, že nastal čas, aby se v Libochovicích uskutečnil v příštím roce 1. ročník Libochovického divadelního léta. Přidali se k němu Lotar Sedlák, Alois Pilař a dále se povedlo pro naplnění myšlenky získat řadu nadšenců, kteří se zasloužili o uvedení divadelního festivalu v život.
8. června 1958 ve 14.30 bylo v zámecké zahradě slavnostně zahájeno I. Libochovické divadelní léto. Celé město bylo čisté, vyhrávala 30ti členná vojenská hudba z Litoměřic, zpívalo pěvecké sdružení Dvořák Libochovice. Do organizace a přípravy bylo zapojeno 35 lidí v osmi odborech (organizační, vítací, propagační a další), byl vydáván barevný Zpravodaj LDL, obsahující recenze představení, aktuality (redigoval jej J. Růžička, tisk zajišťoval Antonín Dlouhý, výtvarnou stránku Bohumír Kroupa).
Již při II. ročníku byla pořádána divadelní škola, kde přednášeli např. Karel Šálek (výtvarník), Dr. Rektorisová (AMU), Karel Texel (režisér z Prahy), Z. Buchvaldek (z divadla v Mostě). Do historie ochotnického festivalu se kromě již zmíněných zapsala řada dalších obětavých lidí, bez nichž by tato vzácná tradice nemohla vzniknout.
Soutěžní, ale nepostupová přehlídka vyspělých amatérských divadelních souborů se koná nepřetržitě již půl století a stala se tak nejstarší přehlídkou tohoto druhu v Severočeském regionu. Po zániku Sdruženého závodního klubu ROH v roce 1991 převzal úlohu organizátora a dramaturga přehlídky divadelní spolek Scéna Libochovice.
Organizace samotné přehlídky (práci přípravnou tím nelze vůbec zjednodušovat), spočívá v tom, že organizační výbor LDL vybírá (na základě osobního shlédnutí) představení, která svým charakterem zapadají do současné koncepce přehlídky. Jsou to především inscenace veseloherního charakteru, určené pro širší diváckou obec, které jsou kvalitní a prezentují se na různých soutěžních přehlídkách. Účastníky Libochovického divadelního léta se tak stávají soubory nejenom severočeské, ale také středočeské, západočeské, pražské, mnohdy i východočeské nebo moravské.. Přehlídka se koná vždy na přelomu května a června, trvá 4-5 týdnů a hraje se převážně v pátek a v sobotu. Kromě představení pro dospělé jsou zařazována i představení pro děti. Zahájení i zakončení LDL probíhá vždy na státním zámku v Libochovicích a je koncipováno jako slavnostní večer s kulturním programem, většinou hudebním. Jednotlivé inscenace hodnotí odborná porota a na závěrečném vyhodnocení, kam jsou pozváni zástupci zúčastněných souborů, předává hodnotné ceny nejen za nejlepší inscenaci, ale i za režii, scénografii, za herecké výkony, uděluje se i cena diváka a několik dalších cen.
Dílčí hodnocení jednotlivých inscenací probíhá veřejně ihned po skončení každého představení a stává se neformálním setkáním poroty, hodnoceného souboru i příznivců z řad diváků.
Libochovické divadelní léto
Libochovické divadelní léto – první ročník.

Závodní klub ROH a dramatický odbor Scéna vydává v červnu leták – pozvánku na LDL, které bude zahájeno 8.června roku 1958.

„Ve dnech 8.června – 5.července slavnostně zahájí Scéna Libochovické divadelní léto. 8.června ve 14.30 v zámecké zahradě účinkuje: pěvecký soubor OB Libochovice „Dvořák“ a voj.hudba ŽTU Litoměřice.
Milí přátelé! Přijměte naši pozvánku na Libochovické divadelní léto jako dopis, který Vám chceme seznámiti s kulturní akcí celookresního a celokrajského významu v našem městě Libochovicích, kde deset ochotnických souborů z pěti okresů bude na této soutěži předvádět svoje nejlepší divadelní hry. Pro tuto soutěž věnoval ZK ROH libochovických skláren tři křišťálové poháry. Porota, která bude hodnotit jednotlivé soubory, bude utvořena z předních členů ústeckého divadla.
Našim přáním je umožniti Vám návštěvu co největšího počtu her a proto jsme stanovili vstupné 5 – 6 – 7 Kčs nebo předplatní lístek na všechna představení za 65 Kčs. Předprodej v Technoplynu čp.50, telef.415 – Josef Urban.“
první ročník
. Zpravodajství z LDL zajišťoval periodickým listem J.Růžička za pomoci B.Kroupy, J.Křenka, L.Sedláka, J.Kopty, Blažka, Aloise Maška, V.Pavlíka a J.Urbana.
Po celou dobu LDL se na Státním zámku konala výstava děl akademického malíře Josefa Zázvorky a akademických sochařů Karla a Miroslava Zentnerových.
28. – 29.června oslavil Požární sbor v Libochovicích 85.výročí svého založení.
5.července se konalo slavnostní zakončení LDL a vyhodnocení soutěžících a celé akce. Bylo rozhodnuto akci opakovat i v příštích letech.
V červenci hrozilo Ohře, že vystoupí z břehů díky stálým dešťům. Vše se nakonec v dobré obrátilo.
26. – 27.července hostoval na Stadionu Jiskra (Sokolský stadion) polsko-český cirkus.
5.srpna byla večer po 20.hodině mnoha občany pozorována třetí Sovětská umělá družice (Sputnik). Letěla směrem od Házmburku na Kostelec. Po 22.hodině se opět objevila.
1.září bylo zahájeno vyučování na zemědělské učňovské škole v Libochovicích, v bývalé budově Okresního soudu.
4.září byla v noci po 21.hodině v Libochovicích pozorována polární záře.
19.-21.září pořádal Čsl.svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva na hokejovém hřišti u sklárny výstavu králíků, holubů, drůbeže a psů.
11.října pořádal Svazarm oslavy Dne armády s ohňostrojem, estrádou a dětským dnem.
27.-28.října pořádali zahrádkáři výstavu ovoce na nádvoří zámku. Vystavovatelů se zúčastnilo na 69 s 800 odrůdami ovoce.
V druhé polovině listopadu byla v Libochovicích otevřena první samoobsluha z bývalého obchodu Chemodroga.
Při ZK ROH vznikl fotokroužek, který od svého založení pravidelně vystavoval své fotografie ve výkladech na náměstí.
11.prosince vystoupil na velkém sále ZK ROH taneční a pěvecký soubor Korejských dětí.
Silvestrovské oslavy pořádal dramatický odbor ZK ROH Scéna. Účast na 500 osob.
K 31.prosinci bylo na Libochovicku již 349 televizorů a 1704 rozhlasových přijímačů.
V JZD v tomto roce hospodařilo 323 družstevníků na 330 ha půdy. Celkové roční příjmy činily 2.478.000 Kčs.


1959

14.ledna oživil Červený kříž činnost loutkového divadla.
7.února byl znovu obnoven dávno zapomenutý průvod maškar, který kdysi chodíval z Poplz do Libochovic. Pro tentokráte byl vypraven až z Evaně, sledován velkým obecenstvem.
8.února se konala výroční schůze Čsl.svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva.
10.února se konala výroční schůze JZD. Předsedou JZD byl A.Maleček, pokladník V.Pulchart, zootechnik Novotný, agronom Richtr, zahradník F.Havel a revizor Viktorin.
22.února začalo pokládání ropovodu z Litvínova. Potrubí bylo položeno přes řeku Ohři na okraji Poplz.
Počátkem března zachvátila Libochovice a okolí epidemie tzv.Singapurské chřipky. V podnicích marodilo na 40% zaměstnanců, kino bylo zavřené, byly zrušeny kulturní podniky. Pro nemoc bylo zavřeno 11 obchodů a 3 hostince. Ve zdravotním středisku OÚNZ ordinovali pouze dva lékaři. Po onemocnění MUDr.Neubauerové pak ordinoval pouze MUDr.Černý.
24.března pořádala Městská knihovna na malém sále ZK ROH Wolkerův večer. Účinkujících bylo 10 a diváků také 10.
Na konci března chřipka jen zvolna ustupuje. Zanechala po sobě několik mrtvých, mezi nimi byl i kapitán Alois Ludwig, účastník osvobození v roce 1945 v Libochovicích.
Na počátku dubna chřipka pomalu ustoupila.
24.dubna oslavila Pionýrská organizace 10.výročí svého vzniku. Oslava se konala v Sokolovně ve čtvrt na jednu. Hlavní částí byly recitace a pak vyprávění pionýra Jana Jungwirta o svém zájezdu do Velké Británie.
Oslavy 1.máje proběhly za účasti 4057 osob.
9.května se konalo položení věnců u hrobu bojovníků za svobodu na hřbitově sv.Vavřince.
Na jaře se v Libochovicích vyskytlo několik případů tyfového onemocnění. Cukrárna p.Václava Proška byla zavřena (V.Prošek si pobyl dlouhé týdny v nemocnici), zavřena byla i poradna matek a kojících. Tyfus vzniknul z vody v domě cukrářské výroby u Mildorfů.
6.června byla otevřena výstava obrazů a divadelních scén akademického malíře K.Šálka a Pavla Formana, v rámci konání LDL.
7.června byl slavnostně zahájen druhý ročník LDL na zámeckém nádvoří. Zároveň jako součást zahájení byla slavnostně odhalena pamětní deska spisovateli E.A.Hruškovi na úmrtním domě v Kaplířově (Luční) ulici čp.200.
V srpnu se konala již tradiční Pouťová estráda na nádvoří zámku.
28.srpna byl založen Výbor pro pořádání oslav 400 let povýšení Libochovic na město. Předsedou výboru byl zvolen Rudolf Kutlvašr, předseda MNV.
1.září byla Osvětovou besedou a paní Dobromilou Konárkovou založena Hudební škola (klavírní škola a škola rytmiky).
10.září byla v místním kině zahájena akce nazvaná Lidová univerzita. Jednalo se o soubor přednášek na témata: „Vývoj člověka – p.Skoupý Lovosice“, „O vývoji horstva“, „Cesta do pravěku“ – obě pan Lávic, „Jak se člověk naučil myslet a mluvit“ – O.Pazderník.
8.října ve 4 hodiny odpoledne se vyvalil dým nad Státním statkem, bývalý Herbersteinský velkostatek. V nynější Havlíčkově ulici hořely 3 stodoly vedle sebe, naplněné úrodou a slámou. Požár ohlásil pan Klimeš.
Než přijeli požárníci stály již všechny stodoly, které neměly boční stěny, v plamenech. Na pomoc Libochovickým požárníkům přijely požární sbory z Radovesic, Poplz, Duban, Slatiny, Žabovřesk, Lovosic, Roudnice, Mostu (protože považovali za ohrožené naftové potrubí), Vrbičan, Siřejovic a Sulejovic. Celkem 12 požárních sborů se snažilo požár uhasit. Hydrant neměl tolik vody a tak se voda dopravovala hadicemi ze zámeckého parku. Ve velikém nebezpečí bylo obytné stavení na straně stodol a hlavně přímo naproti stodolám, přes silnici, umístěná benzínová pumpa. Žár byl tak velký, že v domech naproti praskaly skleněné tabulky v oknech. Dva vodní proudy neustále ochlazovaly benzinové čerpadlo, další dva sýpku a transformační stanici. Zbylé vodní proudy bezvýsledně dopadaly na požár.
Celý týden po požáru se spáleniště ve dne v noci kropilo vodou.
Ve stodolách shořelo 40 vagonů obilí a 150 q slámy, 709 q zeleného krmiva, 609 q brambor. Dále 1 valník, 1 dvoukolák a řezačka. Škoda vznikla za 250.731 Kčs, (což tehdy byly velmi veliké peníze). Co by se bývalo stalo, kdyby nebylo bezvětří radši nikdo nedomýšlel.
Vyšetřovací komisi se přiznal kočí Dlouhý, že mu kůň vyrazil hořící cigaretu do slámy a ta začala hořet. Byl odsouzen k 18 měsícům odnětí svobody podmínečně na dva roky.
4.listopadu bylo založeno Bytové družstvo. Představenstvo družstva bylo složeno z pánů: Kabáta, Nicka, Matuse, Veřtata a Kyslíka.
K 31.prosinci bylo na Libochovicku 1714 rozhlasových přijímačů a 459 televizorů.
V tomto roce byl opravován Státní zámek. Zámek byl upraven do svého nynějšího vzhledu. Z místnosti u vchodu byla vystěhována kaple Československé církve.


1960

Od ledna Československý Červený kříž nadále provozoval loutkové divadlo.
14.ledna se konalo zahájení jubilejního roku 400 let povýšení Libochovic na město v roce 1560. Večer se v Saturnově sále na Státním zámku konal koncert Ústeckého kvarteta a přednáška docenta Pražské univerzity Dr.O.Matouška na téma Jan Evangelista Purkyně. Večer zahájil předseda MNV Rudolf Kutlvašr. Na slavnostním večeru byly přítomny široké vrstvy obyvatelstva.
18.ledna zemřel v Praze libochovický rodák, a první poválečný primátor Hlavního města Prahy, Dr.Václav Vacek ve věku 83 let. Na jeho počest byla přejmenována ulice, ve které se nachází jeho rodný dům, na ulici Dr.Václava Vacka.
21.ledna byla založena Okrsková osvětová beseda pro okrsek 12 obcí. Činnost však vůbec nezahájila.
30.ledna zaslala Osvětová beseda společně s MNV žádost ministru Kahutovi, aby byla uvolněna a instalována rodná světnice J.E.Purkyněho. Posavad tam bydleli zedníci a štukatéři opravující zámek.
5.února se sešel MNV a památkáři. Důvodem byla žádost MNV o zbourání zchátralé budovy čp.72 – bývalého Panského špitálu. Zástupce ministerstva kultury protestoval proti zbourání argumentem, že budova je památná svým rotundovým slohem o dvou křídlech a že takové budovy jsou v republice jen dvě. MNV odporoval zchátralostí budovy a že stavba není uvedena v soupise památek. Po dlouhé debatě bylo nakonec rozhodnuto v neprospěch budovy, tedy, její zbourání bylo povoleno s podmínkou zachování jižní zdi, která byla zbytkem městských hradeb. Budova byla zbourána a na jejím místě vznikl malý parčík.
7.února pořádal Výbor žen Dětské společenské odpoledne.
11.února byla v rámci oslav 400 let povýšení Libochovic pořádána v místním kině přednáška profesora Cyrila Purkyně, vnuka J.E.Purkyně, o lovech v Mongolsku. Sál byl zcela zaplněn. (288 osob).
18.února byla založena místní organizace (skupina) Československého svazu mládeže.
Během ledna a února docházelo k pomalému slučování JZD Libochovice s JZD Dubany.
V únoru oslavilo Jednotné zemědělské družstvo 10.výročí svého založení.
10.března pořádal MNV v rámci oslav 400 let povýšení Libochovic na město v Saturnově sále na Státním zámku literárně hudební večer básníků a spisovatelů Libochovicka – Josefa Kopty, Jaroslava Křenka a Svatopluka Kadlece. Hrálo Litoměřické kvarteto.
13.března pořádal ZK ROH oslavu MDŽ.
20.března pořádal Svazarm v kině přednášku „O bezpečnosti na silnicích“.
21.března, v rámci oslav 15.výročí osvobození ČSR Rudou armádou, složilo slavnostní slib 68 pionýrů.
Týž den pořádal ČSM Leninův večer.
7.dubna byla založena ve sklárně pobočka Vědeckotechnické společnosti. Předsedou se stal Miloslav Černý, jednatelem a hospodářem Václav Pavlík. Na počátku měla společnost 19 členů. Ke konci roku 1960 30 členů.
16.dubna pořádala komise pro oslavy 400 let povýšení Libochovic na město koncert profesora Oto Čermáka, varhanisty, v Saturnově sále na zámku.
30.dubna pořádal ZK ROH a KSČ zábavný pořad v předvečer prvního máje.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 5802 osob.
Město Libochovice bylo Krajským národním výborem jmenováno vzorným městem.
Ve dnech 8.května – 4.června pořádal ZK ROH, divadelní odbor Scéna, 3.ročník LDL. 8.května bylo slavnostní zahájení v Závodním klubu ROH.
9.května pořádal MNV průvod a položení věnců k pomníku padlých za svobodu v rámci oslav 15.výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou.
19.května byl komisí pro oslavu 400 let povýšení Libochovic na město uspořádán v Saturnově sále na zámku koncert rodačky z Libochovic, profesorky konzervatoře Marie Knotkové. .
23.května pořádala Osvětová beseda Článek v Průboji ze dne 28.května 1960 spisovatele Ilji Barta.

„Libochovice, malé Athény našeho Severu.
Začalo to vlastně dost neslavně. Když jsme přijeli toho pondělního večera, my tři – hudební skladatel (Jiří Jaroch), výtvarný kritik (Dr.Padorta) a spisovatel (Ilja Bart) – tiché, idylické městečko se už napolo ukládalo ke spánku. Před budovou závodního klubu libochovické sklárny – nedaleko náměstí – stál osamělý, prošedivělý muž. Vyšel vstříc našemu autu a v rozpacích se nám omlouval: „Dověděli jsme se o té Besedě teprve před chvilkou. Mimo to, soudruzi, zde v klubu začíná v osm, to znamená asi za čtvrt hodiny – schůze divadelního odboru a pak bude zkouška…“ Skutečně, za chvíli se počali trousit členové souboru. „Dnes je důležitá schůze, ta se nedá odložit. A pak zkoušku potřebujeme jako sůl.“ „Tak co, abychom zase jeli, nebudeme přece rušit váš program.“ „Nu což podebatujeme si chvíli před zkouškou a ukážeme vám náš klub…“ A z této chvilky se pak rozproudila živá, dvouhodinová debata. Debata vášnivá, kde se hlasy proplétaly, kde jedna radostnější a neuvěřitelnější zpráva střídala druhou a ještě daleko všechno nebylo vyčerpáno. A největším překvapením bylo, že program debaty byl úplně opačný než jak to bylo naplánováno, mluvili libochovičtí a členové kulturní brigády z Prahy jen v údivu naslouchali.
Hle, co nám vyprávěli libochovičtí o svém kulturním nástupu v roce 1960: „Tento rok je nejen jubilejním rokem našeho státu, je i jubilejním rokem naší obce. Právě před 400 lety byly Libochovice povýšeny na město.“
Kdybychom jmenovali jen významné postavy vědy a umění, jevily by se Libochovice jako Český Parnas, malé Athény našeho Severu – ovšem ty antické Athény, sídlo věd a múz. Velký klasik naší vědy, fysiolog Jan Evangelista Purkyně je zdejším rodákem. Zde se narodil spisovatel Josef Kopta, básník Svata Kadlec a slavný bojovník, komunista, pozdější pražský primátor Dr.Václav Vacek. Životní i tvůrčí vztah ke městu měli Mácha, Čech, Třebízský, pobývali zde Karel Toman, Jiří Haussman a dodnes žije a tvoří i Jaroslav Křenek.
Pracuje zde sedm kulturních komisí. Jen v letošním roce uspořádala šest kulturních večerů, mezi nimiž byl i literární večer dřívějších i současných básníků Libochovicka.
Byly tu hodnotné koncerty a přednášky předních našich umělců a vědců.
Nyní je zde krajská přehlídka nejlepších inscenací LUT – téměř obden hrají tu před naplněným hledištěm vybrané soubory divadelní hry Lovey, Karvaše, Buriana, Pujmanové, Dietla a Sovětských autorů. „Vydáváme si vlastní litografický časopis Libochovické divadelní léto.“
„Velmi dobře se rozvíjí náš fotokroužek a loutkové divadlo. Dne 16.června budou zahájeny v Libochovicích za přítomnosti ministra J.Plojhara „Purkyňovy dny“, které se stanou jakousi každoroční přehlídkou Československých biologů a fysiologů.“ Aktivistů, zapojených jednak do organizačně kulturní, jednak do přímé tvůrčí herecké práce, je v Libochovicích asi padesát, šedesát. Můžeme říci, že do kulturního života, hlavně v tomto roce je zapojeno celé město, od sedmdesátníků po mládež. „Jak je možný takový kulturní nástup? Předně tím, že spolupracuje Národní výbor se sklárnou, Závodním klubem sklárny se všemi kulturními složkami v obci. Tajemství všech našich úspěchů ? Vážíme si druh druha, pomáháme si a vážíme si všech tvůrčích umělců.“
Pražská kulturní brigáda jela do Libochovic s předsevzetím rozvinout zde plány a perspektivu kulturní revoluce. Ale Libochovičtí ji předběhli a ukázali, jak se to dělá v praxi.
Ilja Bart, spisovatel.“
posezení se spisovateli a umělci
.
10.června se konala dětská hudební besídka Osvětové besedy. Účinkovala I.a II.třída klavírní školy paní Konárkové.
12.června se konaly Výsledky voleb do MNV z 12.června roku 1960:

Předseda MNV - Miroslav Kryner (v roce 1961 Jaroslav Maleček)
Náměstek předsedy MNV – Bohumil Mašek
Tajemník MNV – Karel Beneš

Komise pro místní hospodářství:
Miroslav Loskot
Josef Kučera
Božena Broučková

Komise pro rozvoj obchodu:
Jaroslav Kužela
Anastázie Kynclová

Bytová komise:
Rudolf Kutlvašr
Vilemína Zoubková
Ferdinand Jahůdka

Školní komise:
Jaroslav Maleček
Jaroslava Tanerová

Plánovací komise:
Evžen Svobodník
Jaroslav Laube
Jiřina Jakobiová

Zemědělská komise:
Jarmila Komedová
Josef Novák
Václav Richtr

Komise pro výstavbu:
Jaromír Christen
Jaromír Kabát
Václav Ort

Zdravotní komise:
Jan Brůha
Anna Doubravová
Hedvika Munzarová

Rozpočtová komise:
Josef Jaroš
Vladimír Pokorný
volby do MNV
.
17.června se v Saturnově sále na Státním zámku sešla Československá lékařská společnost J.E.Purkyně k prvnímu Purkyňově dni. Čestným hostem byl ministr zdravotnictví Dr.J.Plojhar a tohoto prvního Purkyňova dne se zúčastnilo na 300 lékařů.
7.srpna se na zakončení oslav 400 výročí povýšení Libochovic na město se odpoledne konal koncert dechové hudby v zámeckém parku a večer na nádvoří zámku koncert Krušnohorského symfonického orchestru. Po koncertě zahrál divadelní odbor ZK ROH Scéna divadelní hru „Červená pečeť“, kterou na téma povýšení Libochovic na město napsal Dr.Bořivoj Lůžek a dramaticky upravili L.Sedlák a B.Kroupa. Básnicky spolupracoval J.Křenek, historický poradce J.Křivka, hudební poradce Šesták a choreografie Š.Černá.
Tělovýchovná jednota Jiskra pořádala na závěr oslav ve dnech 13 – 14.srpna velkou pouťovou veselici na zámeckém nádvoří.
Počátkem září firma Vodovody a kanalizace Ústí n/L započala s většími pracemi na opravách městského vodovodu. Úpravy se týkaly fortny, vodovodu na náměstí a po severní straně od náměstí k pivovaru a dále ke sklárně. Doprava byla vedena záměstím, nyní ulicí Revoluční. Práce byly zakončeny koncem roku.
30.září zahájila TJ Jiskra mládežnická „Mevra“ – Taneční.
21.října zastavil MNV taneční „Mevra“ na dobu 3 týdnů pro výtržnosti a nepřístojnosti – zodpovědnými za pořádek učinil MNV pořadatele tanečních.
5.listopadu pořádala Osvětová beseda oslavu VŘSR v Poplzích.
16.listopadu se konala slavnostní slučovací schůze JZD Libochovice a JZD Dubany.
V listopadu byl z bývalých Keramických závodů zřízen oblastní závod Severočeské cihelny n.p.Teplice. Vedení závodu bylo umístěno v budově Výkupního skladu (bývalé Hospodářské družstvo). Vedoucím závodu byl jmenován Bohumír Hrabal a ekonomem Jaroslav Laube.
3.prosince pořádala místní organizace Rybářského svazu v ZK ROH mikulášskou nadílku pro děti.
10.prosince navštívila Libochovice Julie Arevalo de Roche z Uruguaje, členka Rady mezinárodní federace žen a Unie uruguayských žen.
13.prosince pořádal SČSP kulturní večer na ukončení roku Československo sovětského přátelství. Recitovali pionýři a byl promítnut sovětský film.
Ke konci roku vypukla ve Slatině epidemie slintavky. Byly pozastaveny všechny taneční zábavy, koncerty, kina, shromáždění v kostelech a veškeré hromadné akce až do odvolání.

Ceny vybraných druhů potravin ke konci roku 1960:

Název ----------------------- Kčs.
Chleba 1kg ----------------- 2,60
Mouka 1kg ----------------- 3,50
Mléko 1L ----------------- 1,90
Smetana 1/2l ------------- 5,50
Šlehačka 1L ---------------- 36,00
Celer 1ks ----------------- 3 – 4,00
Mrkev 1kg ----------------- 1,20
Máslo 1/4kg --------------- 9,50
Margarín 1/4kg ------------- 5,00
Jablka 1kg ----------------- 3,00
Vejce 1ks ----------------- 1,40
Káva 10dkg ----------------- 14 – 16 – 18,00
Čaj 1dkg ------------------ 2,00
Houska 1ks ----------------- 0,30
Buřty, párky 1kg ------------ 24,00
Salám 1kg ----------------- 26 – 31 – 38,00
Cukr 1kg ------------------- 8,40
Sádlo 1kg ----------------- 25 – 28,00
Vepřové maso 1kg ----------- 24 – 28 – 32,00
Telecí maso 1kg ----------- 16 – 18 – 20,00
Hovězí maso 1kg ----------- 20 – 30,00
Uzené maso 1kg ------------- 33 – 38,00
Uherský salám 1kg --------- 90,00
Holubi 1 pár --------------- 20,00
Bažant 1kg ----------------- 20,00
Zajíc 1kg ----------------- 7,00
Koroptev 1ks --------------- 6,00
Ceny některých potravin ke konci roku 1960
.

Mzda se na konci roku pohybovala mezi 1100 – 1200 Kčs.

Na podzim se v rámci Chovatelů drobného domácího zvířectva vytvořil odbor chovatelů exotického ptactva.
Sklárna měla v tomto roce na 300 zaměstnanců.
Místní lidová knihovna v Libochovicích vlastnila ke konci roku na 6670 svazků knih. Knihovníkem byl Josef Blažek.
V okruhu libochovické pošty bylo přihlášeno 1661 rozhlasových přijímačů, 580 televizorů a 128 rozhlasů po drátě (nově v tomto roce vybudovaném).


.

1961

1.ledna začalo pracovat, na 619 ha půdy, sloučené JZD s novým názvem „Budoucnost“.
6.ledna byl v důsledku epidemie slintavky rozšířen zákaz shromažďování i na služby Boží.
14.ledna byl v důsledku adaptace uzavřen hotel U Černého orla. Personál přešel do ZK ROH. (U tří lip).
18.ledna byl započat již třetí rok oprav a údržby zámku v Libochovicích. Odhadní náklady činily 2.500.000 Kčs.
26.ledna byly odvolány všechny zákazy vydané kvůli epidemii slintavky.
8.února pořádalo JZD Budoucnost výroční schůzi. Předsedou byl zvolen ing.Týř, zapisovatelem J.Kopta.
28.února v rámci oslav Vítězného února pořádal ZK ROH a knihovna estrádu pro Brigády socialistické práce a veřejnost..
3.března v rámci návštěvy Severočeského kraje zavítal do Libochovic prezident republiky a první tajemník KSČ Antonín Novotný. Jeho cílem bylo JZD Budoucnost.
V březnu byl do čela divadelního odboru ZK ROH Scény zvolen František Brabec.
16.března pořádala OB a knihovna koncert vážné hudby v Saturnově sále na zámku.
Na jaře byly založeny Veřejné služby města Libochovice. Tyto zařizovaly: rozvoz plynu do obcí, půjčovnu loděk v  městských lázních, pronájem ubytovny v cukrovaru pro hromadné výpravy turistů, mycí plochu pro motorová vozidla na dvoře čp.50, šití a opravu oděvů, rámování obrazů, žehlicí mandl, pokrývačství, klempířství, napínání záclon a podobně….
Od 1.dubna byly pořádány brigády na úpravu nového parčíku vzniklého po zbourání bývalého Panského špitálu ve Stalinově ulici (nynější Riegrova).
12.dubna pořádal MNV slavnostní besedu na oslavu prvního člověka ve vesmíru – majora Jurije Gagarina.
14.dubna spolek Krematorium přednášel v ZK ROH na téma „Kremace jindy a dnes“.
19.dubna se ve sklárně a Keramických závodech konaly dělnické manifestace proti Americké blokádě Kuby.
22.dubna byla po pěti letech opět uvedena do provozu bývalá hrnčírna pana Lomiče. Důvodem znovuotevření byl citelný nedostatek hrnčířských výrobků. Hrnčírnu otevřel Nákupní a zásobovací podnik Ústí nad Labem, jako jediný výrobní subjekt toho druhu v Severočeském kraji.Materiál na výrobu byl dovážen z cihelny v Kostelci n/O, ze Zliv u Českých Budějovic, z Tlučné u Plzně a Lhoty u Dobřan.. Převážně ruční výrobou pěti zaměstnanců produkovala hrnčírna 25 – 35.000 kusů květináčů a hrnců měsíčně. Vedoucím se stal bývalý majitel pan František Lomič.
V týž den 22.dubna byl dokončen za vedení zámeckého zahradníka p.Jiráska parčík ve Stalinově ulici (nynější Riegrova). Bylo v něm umístěno 5 laviček a osázen byl růžemi.
Prvomájové oslavy se nesly ve stejném manifestačním duchu jako v uplynulých letech. Oslav se zúčastnilo na 5388 osob.
5.května Členové kolektivu pracovníků obvodního zdravotního střediska, kteří získali titul „Brigáda socialistické práce (BSP), dne 5.května roku 1961:

obvod Libochovice I.
MUDr.František Černý, obvodní lékař
Obvodní sestra Alena Malečková
Zubní dentista František Košťál
Zubní instrumentářka Marie Šarhanová
Sestra fyzikální terapie Blažena Šafránková

Obvod Libochovice II.
MUDr.Anna Neubauerová, obvodní lékařka
Obvodní sestra V.Vondráčková
MUDr.Ludmila Švábová, zubní lékařka
Zubní instrumentářka Hana Pajsová

Dětské a ženské oddělení.
Prom.lékařka Libuše Jeriová, obvodní dětská lékařka
Dětská sestra Libuše Švarhová
Porodní asistentka Blažena Vacinová

Ostatní pracovníci:
Řidič zdravotní dopravní služby Oldřich Urban
Uklízečky pí.Mojžíšová a pí.Pavlovská.
obdržel kolektiv pracovníků obvodního zdravotního střediska
titul „Brigáda socialistické práce (BSP).
Pietního aktu dne 9.května na hřbitově u pomníku padlých za svobodu se zúčastnilo na 600 osob. Projev měl učitel Josef Blažek.
16.května se v ZK ROH slavilo 40.výročí KSČ. V kině byl slavnostně promítán sovětský film „Balada o vojákovi“. Úvodní slovo měli Jan Kopta a Jaroslav Křenek.
Oslavy 40.výročí založení KSČ vyvrcholily slavnostním zahájením Libochovického divadelního léta na Saturnově sále v zámku dne 21.května.
25.května pořádala Československá lékařská společnost J.E.Purkyně 2.Purkyňův den na zámku v Libochovicích.
10.června pořádala Osvětová beseda dětskou hudební besídku v Saturnově sále na zámku. Účinkovaly děti z klavírní školy založené OB a vedené paní D.Konárkovou.
13.června byla zahájena sezóna v městských lázních, vylepšena o půjčovnu nových lodí.
1.července byl na sále ZK ROH společenský večer s vyhodnocením LDL.
29.července se konalo první vystoupení hudebního kroužku ČSM.
13.srpna v rámci Libochovické poutě pořádala ZO ČRS (Rybáři) závody v lovu ryb na rybníčku.
20.srpna pořádala obdobnou soutěž v lovu ryb na udici i Pionýrská organizace. V týž den pořádal Kynologický kroužek při ZK ROH první veřejné vystoupení na stadionu.
1.září byla po dohodě s Osvětovou besedou, která vedla Hudební školu v Libochovicích, ve městě založena pobočka Lidové školy umění Litoměřice.
28.října byla otevřena výstava fotokroužku ZK ROH. Výstava byla umístěna na malém sále ZK ROH.
V listopadu byl zahájen provoz v novém kravíně JZD Budoucnost umístěném nad hřbitovem sv.Vavřince.
14.listopadu zemřel František Horký, první komunistický starosta Libochovic.
20.prosince na ukončení měsíce Československo-sovětského přátelství pořádaly složky NF a ZO SČSP slavnostní večer za účasti dětí ze základní školy.
Na konci roku vykazoval poštovní úřad 164 rozhlasů po drátě, 698 televizorů a 1635 rozhlasových přijímačů.
31.prosince ukončuje svoji činnost Osvětová beseda a přenechala všechnu slávu i strasti ZK ROH. Za 16 let své existence nechala za sebou mnoho dobré práce.
Na mezinárodní zahradnické výstavě v Erfurtě v NDR obdržela Šlechtitelská stanice 1 čestnou cenu NDR, 3 zlaté medaile, 12 stříbrných a 7 bronzových medailí.


1962

7.ledna oslavila Libochovická sklárna 50.výročí svého založení. ZK ROH svolal na toto datum pamětníky na odpolední besedu.
13.ledna byl otevřen veřejnosti hotel „U černého orla“ po celoroční přestavbě interiéru a reorganizaci.
Týž den se sešli zástupci podniků ZK ROH sklárny, Severočeské cihelny n.p.Libochovice, Veřejné služby města Libochovice, Severočeské cukrovary – závod Libochovice, Šlechtitelský a semenářský podnik – stanice Libochovice a JZD Budoucnost, aby projednali situaci po ukončení činnosti Osvětové komise a převedení pravomocí na ZK ROH. Na základě dohody vznikl Spojený závodní klub ROH (SZK ROH). Předsedou SZK byl zvolen MUDr.Černý, tajemníkem pak Lotar Sedlák.
14.ledna byla v Saturnově sále na zámku zahájena Putovní výstava obrazů a soch výtvarníků Litoměřicka.
Na počátku února značně ochromila veřejný život v Libochovicích chřipková epidemie. Některé vlaky přestaly jezdit, byly zrušeny plesy, v kině se nepromítalo a dětem byly prodlouženy pololetní prázdniny o jeden týden.
7.března pořádala sklárna oslavu MDŽ. Účinkovali pionýři a školní mládež.
28.března pořádal Červený kříž pohovor s dárci krve.
3.dubna zemřel libochovický rodák a významný spisovatel Josef Kopta.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 6500 osob.
8.května bylo slavnostním kulturním pásmem zahájeno Historie Libochovického Divadelního Léta

Založit tradici divadelních přehlídek, to byla myšlenka a přání významného kulturního pracovníka, řídícího učitele Karla Vyskočila, předsedy a dramaturga Scény. On sám se však naplnění tohoto přání nedočkal - zemřel v dubnu roku 1957. V srpnu téhož roku se divadelník Jiří Urban vrátil z Hronova s přesvědčením, že nastal čas, aby se v Libochovicích uskutečnil v příštím roce 1. ročník Libochovického divadelního léta. Přidali se k němu Lotar Sedlák, Alois Pilař a dále se povedlo pro naplnění myšlenky získat řadu nadšenců, kteří se zasloužili o uvedení divadelního festivalu v život.
8. června 1958 ve 14.30 bylo v zámecké zahradě slavnostně zahájeno I. Libochovické divadelní léto. Celé město bylo čisté, vyhrávala 30ti členná vojenská hudba z Litoměřic, zpívalo pěvecké sdružení Dvořák Libochovice. Do organizace a přípravy bylo zapojeno 35 lidí v osmi odborech (organizační, vítací, propagační a další), byl vydáván barevný Zpravodaj LDL, obsahující recenze představení, aktuality (redigoval jej J. Růžička, tisk zajišťoval Antonín Dlouhý, výtvarnou stránku Bohumír Kroupa).
Již při II. ročníku byla pořádána divadelní škola, kde přednášeli např. Karel Šálek (výtvarník), Dr. Rektorisová (AMU), Karel Texel (režisér z Prahy), Z. Buchvaldek (z divadla v Mostě). Do historie ochotnického festivalu se kromě již zmíněných zapsala řada dalších obětavých lidí, bez nichž by tato vzácná tradice nemohla vzniknout.
Soutěžní, ale nepostupová přehlídka vyspělých amatérských divadelních souborů se koná nepřetržitě již půl století a stala se tak nejstarší přehlídkou tohoto druhu v Severočeském regionu. Po zániku Sdruženého závodního klubu ROH v roce 1991 převzal úlohu organizátora a dramaturga přehlídky divadelní spolek Scéna Libochovice.
Organizace samotné přehlídky (práci přípravnou tím nelze vůbec zjednodušovat), spočívá v tom, že organizační výbor LDL vybírá (na základě osobního shlédnutí) představení, která svým charakterem zapadají do současné koncepce přehlídky. Jsou to především inscenace veseloherního charakteru, určené pro širší diváckou obec, které jsou kvalitní a prezentují se na různých soutěžních přehlídkách. Účastníky Libochovického divadelního léta se tak stávají soubory nejenom severočeské, ale také středočeské, západočeské, pražské, mnohdy i východočeské nebo moravské.. Přehlídka se koná vždy na přelomu května a června, trvá 4-5 týdnů a hraje se převážně v pátek a v sobotu. Kromě představení pro dospělé jsou zařazována i představení pro děti. Zahájení i zakončení LDL probíhá vždy na státním zámku v Libochovicích a je koncipováno jako slavnostní večer s kulturním programem, většinou hudebním. Jednotlivé inscenace hodnotí odborná porota a na závěrečném vyhodnocení, kam jsou pozváni zástupci zúčastněných souborů, předává hodnotné ceny nejen za nejlepší inscenaci, ale i za režii, scénografii, za herecké výkony, uděluje se i cena diváka a několik dalších cen.
Dílčí hodnocení jednotlivých inscenací probíhá veřejně ihned po skončení každého představení a stává se neformálním setkáním poroty, hodnoceného souboru i příznivců z řad diváků.
Libochovické divadelní léto
– 5.ročník.
9.května se v rámci oslav 17.výročí osvobození vlasti od fašismu na 500 osob zúčastnilo položení věnců k hrobu bojovníků za svobodu na hřbitově sv.Vavřince.
1.června byl zahájen provoz ve sklárně. Došlo k přestavbě denních van na vany kontinuální. Zároveň došlo i ke změně organizace práce. 11.září přešla sklárna na nepřetržitý provoz.
Ve dnech 9 – 10.června se v Libochovicích konalo I.letní setkání VKV amatérů při ZO Svazarmu.
14.června pořádala v Saturnově sále na zámku Československá lékařská společnost J.E.Purkyně, všeobecná sekce Ústí n/L pod patronací předsednictva společnosti v Praze III.Purkyňův den. Při této příležitosti byla na zámku slavnostně otevřena Purkyňova rodná místnost.
16.června pořádala v Saturnově sále na zámku Lidová škola umění každoroční koncert pro veřejnost za účasti 180 posluchačů.
29.června bylo za kulturního pořadu vyhodnoceno LDL.
V rámci Libochovické pouti ve dnech 11 – 12.srpna pořádal Svaz chovatelů drobného zvířectva první Okresní výstavu drobného zvířectva. Výstava byla pořádána k 40.výročí založení spolku.
13.října byla na zámeckém nádvoří zahájena výstava Svazu zahrádkářů.
18.října pořádal SZK ROH v Saturnově sále na zámku kulturní večer nazvaný „Libochovicko v poezii“.
V říjnu byl ukončen provoz vodárny pod zámkem zásobující Libochovice pitnou vodou. Nad Myslivnou byly vyhloubeny 3 studny 27 – 35 m hluboké a městský vodovod byl na ně napojen. Studny zásobovaly vodou ještě obce Poplze, Radovesice, Dubany, Klapý a Slatinu. Vodní správa přešla z Lovosic do Libochovic, kde ji vedl MěNV. Středisko bylo zřízeno na místní faře na základě smlouvy s litoměřickou konzistoří na 99 let. Vedoucím vodohospodářského střediska se stal Karel Šturm.
1.prosince bylo z technických důvodů uzavřeno místní kino. Ve vedení elektrického proudu docházelo k častým zkratům a tak požárníci kino z důvodu nebezpečí požáru uzavřeli. Filmy byly promítány v loutkovém divadle.
2.prosince byla slavnostně na zámku otevřena výstava mladých malířů galerie Švagrovského a MNV v Roudnici. Výstavu zahájil Jaroslav Laube.
Po znovuotevření Černého orla bylo přikročeno k renovaci kulturního domu SZK ROH U tří lip. Spodní část domu si vzala na starosti Jednota se závazkem, že nebude platit nájem po dobu 20 let. Záchody a kuchyně byly vykachlíčkovány, výčep byl posunut a výčepní místnost byla obložena dřevem. Náklad činil 50.000 Kčs. Do sálu bylo pořízeno 350 křesel, divadlo bylo upraveno nákladem 30.000 Kčs. Sál se upravuje pomocí praktikáblů.
Na poštovním úřadu bylo na konci roku nahlášeno 180 rozhlasů po drátě, 795 televizorů a 1615 rozhlasových přijímačů.
V Libochovické pekárně se peklo v průměru 70.000 kg chleba. Libochovické pečivo bylo velmi oblíbené.
Za rok 1962 byly Libochovice vyhodnoceny jako Vzorné město.


1963

Počátkem roku udeřily silné mrazy. Noční teploty se pohybovaly okolo – 20 oC a denní okolo – 16 oC.
10.ledna shořela podstatná část střechy loutkového divadla. Požár vznikl od vadného komínu. Na několik týdnů byla pozastavena činnost jak divadla, tak i provizorního kina.
19.ledna vyhořela klubovna fotokroužku v SZK ROH.
24.ledna byly nejaktivnějším občanům předány čestné odznaky „Za zásluhy o zvelebení obce“ při příležitosti jmenování města Libochovice Vzorným městem. Bylo předáno 1 zlatý, 8 stříbrných a 12 bronzových odznaků.
Jednotné zemědělské družstvo započalo v lednu s výstavbou bytové jednotky ve Zborovské ulici.
Na výroční schůzi SZK ROH byl zvolen předsedou a tajemníkem klubu pan Ladislav Šedivý.
Z příčiny neutuchajících velkých mrazů byla přes Libochovice zřízena kyvadlová doprava uhlí na trase Most – Praha. Kolektiv zaměstnanců Černého orla zajišťoval nepřetržitý stravovací provoz pro řidiče nákladních vozů.
19.února zemřel akademický sochař a Myslbekův žák, Karel Zentner ve věku 72 let.
28.února pořádal SZK ROH oslavy 15.výročí Vítězného února v Saturnově sále na zámku. Účast nebyla nikterak silná, celých 24 osob.
Někdy na počátku roku ukončilo svoji činnost Loutkové divadlo.
10.března pořádal Výbor žen v Saturnově sále na zámku oslavu MDŽ.
16.března po přestávce zaviněné požárem opět zahájilo kino provoz. Promítal se film Napoleon.
24.března zahájil jarní činnost Svaz Československých turistů Ústeckého kraje pro Litoměřicko, výstupem na hrad Házmburk. Navzdory velmi špatnému počasí se dostavilo na 1620 turistů.
Od 21.dubna začal rybářský spolek upravovat Městské sady (park).
Oslav prvního máje se zúčastnilo celkem na 4525 osob.
5.května pořádalo SRPŠ na Saturnově sále koncert pěveckého sdružení Severočeských učitelů.
7.května pořádala TJ Jiskra tělovýchovnou akademii v Sokolovně.
8. a 9.května v rámci oslav osvobození ČSR Rudou armádou byly pořádány estrádní revue a lampiónový průvod s položením věnců u pomníku padlých bojovníků za svobodu na hřbitově sv.Vavřince.
11.května se v Městských sadech konalo Okresní cvičení Požárníků.
15.května pořádal Svaz Československo-sovětského přátelství v hotelu U černého orla výroční besedu.
18.května byl slavnostně zahájen 6.ročník Libochovického divadelního léta pořádaného divadelním odborem Scéna při SZK ROH.
30.května pořádala Československá lékařská společnost J.E.Purkyně v Ústí nad Labem pod patronací předsednictva společnosti v Praze již 4. Purkyňův den.
17.června zemřel Josef Altman, bývalý ředitel Občanské záložny a účetní JZD Poplze.
29.června se na Saturnově sále konalo tradiční vystoupení žáků Lidové školy umění, pod vedením Dobromily Konárkové a Rudolfa Chrousta.
5.července se v Městských sadech konalo cvičení Požární ochrany.
4.srpna pořádal Svazarm soutěž v jízdě zručnosti.
10.srpna při Libochovické pouti pořádala TJ Jiskra tradiční pouťovou estrádu na nádvoří zámku.
11.srpna pořádal rybářský svaz závody v chytání ryb na rybníčku.
V srpnu navštívil Libochovice na třínedělní rekreaci profesor Dr.V.V.Štech.
V letních měsících provedla Silniční správa Žatec úpravu vozovky na záměstí – ulice Revoluční, aby tím ulehčila dopravě na uhelné trase Most – Praha. Posavad jezdily nákladní vozy přes náměstí. Zároveň byla na náklady ONV upravena i vozovka v Poděbradově ulici.
2.září nastala přechodná kalamita v zásobování masem. Před prodejnami se kupily velké fronty. Kalamita trvala několik dní.
12.září náhle zemřel MUDr.Vojtěch Pilous, obvodní lékař.
Místní organizace Ovocnářského a zahradnického svazu zahájila 28.září v zámeckých místnostech zahradnicko-ovocnářskou výstavu, kterou shlédlo na 2860 návštěvníků.
24 – 27.října se v provizorním kině konal dětský filmový festival.
19.listopadu navštívil město v rámci oslav VŘSR armádní generál Ludvík Svoboda.
7.prosince se konal hon libochovických myslivců po celém revíru. Na dvoře Ovoce a zeleniny bylo pak prodáno na 600 zajíců za 15 Kčs za kus.
V tomto roce se poprvé nekonaly žádné Silvestrovské zábavy. V SZK ROH byla zavírací doba ve 22.00 hodina a v hotelu U černého orla ve 23.00 hodin.
V tomto roce bylo v obvodu libochovické pošty hlášeno 1580 rozhlasových přijímačů, 970 televizorů a 405 rozhlasů po drátě.

Průmyslové a zemědělské podniky:
Obas sklárna Libochovice, Cukrovar, Komunální služby, Cihelna, Strojní a traktorová stanice, Družstvo Jednota, Šlechtitelská stanice, JZD Budoucnost.

Místní lidová knihovna vlastnila na 8000 svazků knih. Knihovna SZK ROH vlastnila na 1200 svazků knih.


.

1964

Podle posledního sčítání lidu V roce 1964 žilo v Libochovicích:

2770 občanů – z toho:
1309 mužů
1461 žen

Ve městě bylo 597 obytných budov.
žilo v Libochovicích
2770 občanů.
Ve dnech 7. – 8.ledna zasedal Okresní soud v Litoměřicích ve velkém sále SZK ROH v Libochovicích, kde se konalo veřejné přelíčení proti rozkradačům uhlí, stavebnin, obilí a krmiv. Všichni obžalovaní byli odsouzeni do vězení.
13.dubna byla na zámku otevřena výstava obrazů a plastik akademického malíře Josefa Zázvorky a akademického sochaře Miroslava Zentnera, která trvala do 12.července.
19.dubna bylo rozhodnuto o výstavbě nových družstevních domů v nynější ulici Dvouletky.
24.dubna přenášela Intervize přímým přenosem ze Saturnova sálu ve státním zámku koncert Bendova komorního orchestru.
Oslavy Prvního máje probíhaly ve městě stejně jako již řadu let. V dopoledních hodinách mohutným průvodem pracujících, projevy politických představitelů a odpoledne pak promenádní koncert na náměstí.
8.května se konal lampiónový průvod na hřbitov sv.Vavřince, kde byly položeny věnce k pomníku padlých za svobodu.
14.května předal náměstek předsedy KNV předsedovi MěNV Jaroslavu Malečkovi diplom s právem užívat čestného titulu „Vzorné město Severočeského kraje“ za rok 1963.
16.května byl slavnostně na velkém sále SZK ROH zahájen VII.ročník Libochovického divadelního léta.
V květnu byla na Státním zámku v Libochovicích znovuotevřena rodná světnice Jana Evangelisty Purkyně.
Na konci května byly předány do užívání 4 družstevní domy v Jeronýmově a Poděbradově ulici. Celková hodnota domů činila 1.142.782,58 korun.
11.června byl v Saturnově sále státního zámku slavnostně zahájen V.Purkyňův den za účasti 180 lékařů a zdravotníků.
13.června uspořádala Lidová škola umění v Lovosicích, pobočka Libochovice a Sdružení rodičů a přátel školy v Saturnově sále Státního zámku IV.veřejné vystoupení žáků LŠU.
14.června se konaly volby do městského zastupitelstva.
19.června navštívila město delegace z Fronty národní jednoty Polské lidové republiky.
4.července se konal slavnostní večer na ukončení sedmého Libochovického divadelního léta s vyhodnocením účinkujících souborů. První cenu získal divadelní spolek Scéna za hru F.Dürrenmatta, Fyzikové.
5.července se konaly volby městské rady. Předsedou MěNV byl znovu zvolen Jaroslav Maleček, náměstkem ing.Jaromír Christen a tajemník Karel Beneš. Členové rady: Miloslav Kryner, Jaromír Kabát, Josef Pelcl, Josef Pešek, Jan Brůha, Vladimír Šedivý, Zdenka Zůnová a Jaroslav Sábl.
19.července pořádal libochovický Myslivecký svaz IV.ročník závodů o cenu města Libochovice ve střelbě na asfaltové terče.
Počátkem srpna bylo započato s výstavbou 54 nových družstevních bytových jednotek ve třech domech v ulici Dvouletky. Celková cena objektů byla 3,5 milionu korun, z čehož družstevníci uhradili 2 miliony. Stavbu provedly Pozemní stavby Ústí n/L.
15 – 16.srpna pořádala Místní organizace Čsl.svazu chovatelů drobného hospodářského zvířectva pod záštitou MěNV výstavu zvířectva v jižní části zámeckého parku.
V srpnu trávil svoji dovolenou v Libochovicích profesor Dr.V.V.Štech.


5.září zemřel
ve slánské nemocnici ve věku 74 let básník a spisovatel Jaroslav Křenek.
Do funkce městského kronikáře za zemřelého J.Křenka byl zvolen Václav Pavlík.
14.září zahájila TJ.Jiskra nácvik skladeb na III.Spartakiádu.
6.října se konaly oslavy Dne Čsl.armády. V městském parku byl pořádán branný závod pro žáky vyšších tříd. Na závěr předvedli místní kynologové ukázky z výcviku psů.
25.října pořádala ZO SČSP estrádu pražských umělců pod názvem „Babiččina krabička“. V kronice se doslova píše: …účast občanstva, přes vysoké vstupné 10 – 12 Kčs byla velmi pěkná ….
4.prosince zemřela učitelka a básnířka Františka Ročková.
V prosinci byla před budovou MěNV zřízena nová telefonní hovorna pro místní telefonní styk.
Koncem roku bylo v obvodu Libochovické pošty hlášeno 1544 rozhlasových přijímačů, 258 rozhlasů po drátě a 1046 televizorů.
Městská veřejná knihovna obnášela na 8412 svazků.


1965

11.ledna zahájily Severočeské pekárny v Litoměřicích dodávku pečiva do Libochovic. Proti dodávaným výrobkům byly vzneseny četné protesty co se týkalo hlavně kvality.
11.února byla ustanovena na základě vyhlášky 120/62 Sb. Protialkoholní komise podléhající přímo radě MěNV.
22.února ve večerních hodinách zemřel ve věku 67 let nejstarší člen Požárního sboru Alois Kacerovský.
1.března byla Okresní zdravotní komisí zrušena pohotovostní služba ve zdejší lékárně – jako důvod bylo uvedeno nedostatečné využití.
25.března byly ve sklárně úmyslně založeny dva požáry. Pachatel byl dopaden a odsouzen na 3 roky do vězení.
V dubnu vydaly Libochovické nástěnné noviny zvláštní číslo ve formě tabla s podobiznami obětí fašismu na Libochovicku.
30.dubna se na velkém sále SZK ROH konala soutěž žáků ZDŠ na téma „Znáš svoje město?“. Žákovská družstva odpovídala na různé otázky týkající se kulturních památek, osobností a historie našeho města. Vítězové byli odměněni hodnotnými dárky.
Již klasické prvomájové oslavy byly velmi hojně navštíveny. Po průvodu, projevech a alegorických vozech se na náměstí a v zámecké zahradě konal promenádní koncert.
4.května byla na malém sále otevřena výstava dokumentárních fotografií pod názvem „20.let ČSSR“. Výstavu, která přinášela dokumentární fotografie z revolučních dnů roku 1945 navštívilo na 2000 osob.
8.května se konalo Veřejné zasedání MěNV k 20.výročí Osvobození. Schůze byla zahájena v 17.hodin v přeplněném velkém sále SZK ROH. Město Libochovice obdrželo odměnu 10.000 Kčs za získání titulu „Město 20.výročí osvobození“ III.stupně a řada libochovických občanů a společenských organizací byla vyznamenána. V závěru schůze byl kapitán sovětské armády v záloze Michail Borik z Kyjeva, který jako první sovětský důstojník vstoupil v roce 1945 do Libochovic, jmenován Čestným občanem města Libochovice.
Po skončení zasedání se všichni přítomní odebrali do lampiónového průvodu, který se dal na pochod ke hřbitovu sv.Vavřince, kde byly položeny věnce na hroby padlých bojovníků za svobodu.
16.května byl na terase Státního zámku slavnostně zahájen VIII.ročník Libochovického divadelního léta.
25.června se v Sokolovně konalo veřejné vystoupení cvičenců TJ.Jiskra s ukázkami cvičení na III.Spartakiádu.
26.června se konal slavnostní večer na zakončení LDL při kterém byly rozděleny ceny vítězům.
2.srpna zemřel spisovatel a dramatik, národní umělec František Langer.
V týž den bylo započato s rekonstrukcí kina v Libochovicích.
V srpnu byla Veřejná městská knihovna přemístěna z budovy MěNV do adaptovaných prostor bývalého hostince „U Korousů“ ve Vackově ulici.
14.srpna pořádala TJ.Jiskra tradiční pouťovou estrádu na nádvoří Státního zámku.
V prosinci byli vyznamenáni někteří občané čestným odznakem „Budovatel Litoměřického okresu“


.

1966

Rozpočet města v roce 1966:

Příjmy ………………… 2.043.787,77 Kčs
Výdaje ………………... 1.804.824,00 Kčs
----------------------------------------------------
zisk …………………… 238.963,77 Kčs
Rozpočet města v roce 1966
.

V důsledku zproštění Václava Pavlíka z funkce kronikáře města Libochovice byl na počátku roku zvolen novým kronikářem Jaroslav Růžička.
V lednu a únoru proběhla tradiční plesová sezóna.
1.března zakoupil MěNV motorový zametací stroj v ceně 29.000 Kčs.
2.dubna byla v místnostech SZK ROH otevřena výstava místních chovatelů.
Prvomájové oslavy proběhly jako každým rokem a zakončeny byly promenádním koncertem.
8.května vyšel velký lampiónový průvod od budovy MěNV směrem ke hřbitovu sv.Vavřince, kde byly položeny věnce u hrobu bojovníků za svobodu.
14.května byl zahájen IX.ročník Historie Libochovického Divadelního Léta

Založit tradici divadelních přehlídek, to byla myšlenka a přání významného kulturního pracovníka, řídícího učitele Karla Vyskočila, předsedy a dramaturga Scény. On sám se však naplnění tohoto přání nedočkal - zemřel v dubnu roku 1957. V srpnu téhož roku se divadelník Jiří Urban vrátil z Hronova s přesvědčením, že nastal čas, aby se v Libochovicích uskutečnil v příštím roce 1. ročník Libochovického divadelního léta. Přidali se k němu Lotar Sedlák, Alois Pilař a dále se povedlo pro naplnění myšlenky získat řadu nadšenců, kteří se zasloužili o uvedení divadelního festivalu v život.
8. června 1958 ve 14.30 bylo v zámecké zahradě slavnostně zahájeno I. Libochovické divadelní léto. Celé město bylo čisté, vyhrávala 30ti členná vojenská hudba z Litoměřic, zpívalo pěvecké sdružení Dvořák Libochovice. Do organizace a přípravy bylo zapojeno 35 lidí v osmi odborech (organizační, vítací, propagační a další), byl vydáván barevný Zpravodaj LDL, obsahující recenze představení, aktuality (redigoval jej J. Růžička, tisk zajišťoval Antonín Dlouhý, výtvarnou stránku Bohumír Kroupa).
Již při II. ročníku byla pořádána divadelní škola, kde přednášeli např. Karel Šálek (výtvarník), Dr. Rektorisová (AMU), Karel Texel (režisér z Prahy), Z. Buchvaldek (z divadla v Mostě). Do historie ochotnického festivalu se kromě již zmíněných zapsala řada dalších obětavých lidí, bez nichž by tato vzácná tradice nemohla vzniknout.
Soutěžní, ale nepostupová přehlídka vyspělých amatérských divadelních souborů se koná nepřetržitě již půl století a stala se tak nejstarší přehlídkou tohoto druhu v Severočeském regionu. Po zániku Sdruženého závodního klubu ROH v roce 1991 převzal úlohu organizátora a dramaturga přehlídky divadelní spolek Scéna Libochovice.
Organizace samotné přehlídky (práci přípravnou tím nelze vůbec zjednodušovat), spočívá v tom, že organizační výbor LDL vybírá (na základě osobního shlédnutí) představení, která svým charakterem zapadají do současné koncepce přehlídky. Jsou to především inscenace veseloherního charakteru, určené pro širší diváckou obec, které jsou kvalitní a prezentují se na různých soutěžních přehlídkách. Účastníky Libochovického divadelního léta se tak stávají soubory nejenom severočeské, ale také středočeské, západočeské, pražské, mnohdy i východočeské nebo moravské.. Přehlídka se koná vždy na přelomu května a června, trvá 4-5 týdnů a hraje se převážně v pátek a v sobotu. Kromě představení pro dospělé jsou zařazována i představení pro děti. Zahájení i zakončení LDL probíhá vždy na státním zámku v Libochovicích a je koncipováno jako slavnostní večer s kulturním programem, většinou hudebním. Jednotlivé inscenace hodnotí odborná porota a na závěrečném vyhodnocení, kam jsou pozváni zástupci zúčastněných souborů, předává hodnotné ceny nejen za nejlepší inscenaci, ale i za režii, scénografii, za herecké výkony, uděluje se i cena diváka a několik dalších cen.
Dílčí hodnocení jednotlivých inscenací probíhá veřejně ihned po skončení každého představení a stává se neformálním setkáním poroty, hodnoceného souboru i příznivců z řad diváků.
Libochovického divadelního léta
.
2.června se v Saturnově sále na Státním zámku konal 7.Purkyňův den.
19.června byla ve městě otevřena nová prodejna pečiva a cukrárna Severočeských pekáren v Litoměřicích. Prodejna byla umístěna v ulici Dr.V.Vacka.
25.června oslavil divadelní spolek Scéna 40.výročí svého založení slavnostní schůzí a položením květin na hroby zemřelých členů Scény.
V týž den se konal slavnostní večer na ukončení IX.ročníku LDL s vyhlášením výsledků.
30.června zdemolovali mladí vandalové z Lovosic zámecký park. Byli však dopadeni a potrestáni.
13.srpna se konala tradiční Libochovická pouť.
1.září poskytl MěNV příspěvek 1.000 Kčs Severomoravskému kraji postiženému ničivou povodní.
10.září pořádala na sále SZK ROH trampská osada Spartakus spolu s dalšími 15 osadami III.večer trampských písní, na kterém účinkovalo na 80 zpěváků, kteří zpívali pro 300 diváků.
18.září pořádal Svazarm závody motocyklů pod záštitou MěNV Libochovice.
13.října schválila rada MěNV opatření proti vystupování a chování části mládeže tzv. „vlasatců“, jejichž vzhled a úprava spojená s nečistým oblékáním byl v rozporu s morálními zásadami socialistické společnosti.
6.listopadu se v rámci oslav VŘSR konal lampiónový průvod do městského parku, kde byla zapálena veliká vatra.
V prosinci vydal MěNV upomínkové odznaky města Libochovice v nákladu 5000 ks za 13.000 Kčs.
Zaměstnanci MěNV byla provedena sbírka „Na pomoc Vietnamu“, která vynesla celkem 4.408 Kčs.
Město mělo pod svojí správou 9 km místních komunikací, 200 sloupů veřejného osvětlení při 12 km elektrického vedení, 36 ha parků a zatravněných prostor. Horší situace byla v kanalizační síti, kdy téměř třetina města byla bez kanalizace.
Odvoz odpadků zajišťovaly Technické služby MNV v Litoměřicích.
Obchod a služby v roce 1966:

Potraviny - 1
Potraviny – samoobsluhy - 2
Mlékárna - 3
Masna - 2
Prodejna polotovarů - 1
Ovoce, zelenina a květiny - 2
Cukrárna - 2
Rychlé občerstvení - 1
Koňské řeznictví - 1
Papírnictví - 1
Prodejna tabáku - 2
Restaurace, hotely a hospody - 6
Prodejna obuvi - 1
Textil, oděvy a galanterie - 1
Kovozboží - 1
Elektropotřeby - 1
Prodejna hraček - 1
Stavebniny - 1
Prodejna nábytku - 1
Drogerie - 1

Obnova - 1
Fotografia - 1
Vkus - 1
Televizní opravna - 1
Holičství a kadeřnictví - 1
Lékárna - 1

Okresní podnik služeb slučoval:
Autoopravnu
Instalatérství
Sklad plynu
Sklenářství
Čalounictví
Elektrický mandl
Rychloprádelnu
Kamenosochařství
Truhlářství a lakýrnictví
Květinovou síň

Zrušena byla pohřební služba.
Obchod a služby v roce 1966
.
Koncem roku bylo v Libochovicích 327 chovatelů hospodářského zvířectva. K tomuto dni bylo přihlášeno do evidence 80 vepřů, 81 ovcí, 2253 slepic. V tomto roce bylo povoleno 97 domácích porážek.

Veřejná městská knihovna registrovala na 8923 svazků knih.


1967

12.ledna uspořádala Pionýrská organizace na počest V.sjezdu ČSM místní kolo soutěže pionýrských skupin z okresu Litoměřice pod názvem „Umíš a víš“.
25.ledna navštívil Libochovice pan Oldřich Fouček z Bethlehemu z USA, redaktor krajanského listu „Nová doba“ vycházejícího v Chicagu. Navštívil MěNV, Státní zámek, kde v roce 1912 pracovala u Josefa Herbersteina jeho sestra Ludmila a druhý den sklárnu. S občany města provedl dlouho trvající besedu.
V únoru se konala tradiční plesová sezóna.
8.března nalezli dělníci při opravě domu ve Šlechtitelské stanici pod trámem dveří balíček, který tam zazdili dělníci pracující v březnu roku 1917 na jeho opravě. Balíček obsahoval dopis a noviny Národní politika z 18.2.1917. Vše bylo nepoškozeno. Do dopisu připsal 7 řádek i tehdejší ruský válečný zajatec starší poddůstojník Lev Chizděv z Oděsy, který pracoval na Herbersteinském statku.
12.března se konala městská konference Československého svazu žen. Za účasti 57 delegátek a 35 hostí.
18.března byl slavnostně zahájen provoz v nově a moderně adaptovaném kině promítáním širokoúhlého filmu Dáma na kolejích.
12.dubna přednášel v malém sále MUDr.Říha o vnitřních chorobách.
12.dubna byl v depozitáři Státního zámku objeven v prázdném pergamenovém pouzdře dopis, ve kterém osvědčuje vnuk hraběnky Rauchové, rozené von Lewetzov, že v tomto a dalších dvou pouzdrech se nalézají 3 broušené sklenky, které věnoval básník J.W.Goethe sestrám Lewetzovým na oslavě svých 74.narozenin v Karlových Varech.
Později byly jmenované sklenky nalezeny a jsou trvalým exponátem v Libochovickém zámku.
19.dubna oslavil sté výročí založení Poštovní úřad v Libochovicích.
29.dubna oslavila místní organizace Československého rybářského svazu 60.výročí svého založení, konáním slavnostní schůze s bohatým kulturním programem.
Prvomájové oslavy probíhaly tradičně průvodem, projevy a alegorickými vozy.
1.května byla na Státním zámku otevřena Pamětní síň J.E.Purkyně.
8.května byli jako každoročně v rámci oslav dne osvobození vyznamenáni nejaktivnější občané města. Večer pak byl pořádán lampiónový průvod do městského parku, který byl zakončen ohňostrojem.
13.května oslavil cukrovar sté výročí svého založení.
Týž den byl slavnostně zahájen jubilejní X.ročník Libochovického divadelního léta.
8.června uspořádala v Saturnově sále Státního zámku Československá lékařská společnost J.E.Purkyně – všeobecná sekce v Ústí n/L, pod patronací předsednictva společnosti již 8.Purkyňův den, kterého se zúčastnilo na 300 zdravotníků.
10.června pořádala LŠU – pobočka Libochovice spolu se SRPŠ v Saturnově sále na zámku Veřejné žákovské vystoupení.
17.června pořádala Krajská komise soutěže tvořivosti mládeže a pracujících na nádvoří Státního zámku Festival dětského sborového zpěvu za účasti šesti dětských pěveckých sborů.
24.června se na velkém sále SZK ROH konal slavnostní večer na ukončení X.ročníku LDL s vyhodnocením nejlepších souborů.
26.června postihlo Libochovice silné krupobití s ledovými kroupami velikosti lískového ořechu. Škoda na polích a majetku byla značná.
V červenci byl v městské radě projednáván dezolátní stav zámecké zahrady. Dalším bodem programu byl návrh na demolici ! libochovické synagogy, která byla v majetku Josefa Glance a byla vedena v seznamu krajské památkové péče. Již tehdy byla synagoga v havarijním stavu a hrozila zřícením.
12 a 13.srpna pořádala TJ.Jiskra tradiční pouťové zábavy na sále SZK ROH za veliké účasti místních občanů.
17.srpna rozhodla městská rada o opravách vybraných kulturních památek ve městě. Jednalo se o některé sochy, synagogu a židovský hřbitov. Dále byl městskou radou přijat na místo zámeckého zahradníka p.Rubeš z Libochovic.
28.srpna se v Saturnově sále na Státním zámku konala, za účasti mnohých vysokých představitelů, oslava stého výročí postavení místního cukrovaru. Večer se pak konala na velkém sále SZK ROH taneční zábava. V budově cukrovaru byla instalována výstavka dokumentů týkajících se tohoto výročí.
21.září se městská rada pokusila obnovit původní Martinský trh, který se dříve konal 11.listopadu. Pro nepochopení Lidového spotřebního družstva Jednota však k tomuto záměru nikdy nedošlo.
1.října byla po dlouhých letech dána opět do provozu kulečníková síň v bývalém šachovém klubu SZK ROH.
11.prosince obdržel MěNV vyřízenou zakázku ze Státní mincovny v Kremnici – Čestné medaile města Libochovice, kterou zhotovil Václav Prošek z Libochovic, absolvent umělecko-průmyslové školy.
14.prosince se v Saturnově sále Státního zámku konal slavnostní večer k 180 výročí narození Jana Evangelisty Purkyně. Oslavu pořádal MěNV a Československá lékařská společnost. Hlavní projev přednesl MUDr.Ota Dub, Csc. na téma „Osobnost Jana Event.Purkyně v životě obrozenecké společnosti“. V druhé části večera vystoupil Bendův komorní orchestr bez dirigenta.

Veřejná městská knihovna měla na konci roku celkem 9417 svazků knih.
Vánoční nákupy provedené na konci roku 1967 v Libochovicích:

Maso 4.405 kg
pomeranče 1.020 kg
Uzeniny 3.900 kg
banány 710 kg
Sádlo 652 kg
citróny 980 kg
Ryby živé 1.550 kg
jablka 284 kg
Husy 78 ks
grapefruity 180 kg
Krůty 61 ks
vánočky 1300 ks
Kachny 138 ks
smetana 100 l
Kuřata 157 ks
šlehačka 500 l
Slepice 18 ks
tvaroh 678 kg
Máslo 2.796 kg
vánoční kolekce 1.018 ks
Lahvové pivo 14.900 ks
Vánoční nákupy provedené na konci roku v Libochovicích
.

Poštovní úřad vedl v evidenci 1295 televizorů, 1550 rozhlasových přijímačů a 322 rozhlasů po drátě.
Libochovická pošta zaměstnávala na koni roku 13 zaměstnanců, kteří zpracovali za rok 1.089.257 poštovních zásilek. Do obvodu pošty patřilo 11 obcí: Libochovice, Černiv, Dubany, Evaň, Horka, Křesín, Levousy, Poplze, Radovesice, Slatina a Žabovřesky.
zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :