V ý v o j  a   u d á l o s t i

d o   k o n c e   2 0. s t o l e t í


Libochovice do konce roku 2000

1989

Rozpočet města v roce 1989 činil:

Příjmy 9.093.026,-
Výdaje 8.397.853,-
Rozpočet města v roce 1989
.

od 1.ledna začal pracovat Městský podnik služeb Libochovice.
3.ledna byly slavnostně předány do užívání školní šatny pro 24 tříd. Šatny postavil Stavební podnik za 2 roky v celkovém nákladu 3 miliony korun.
Koncem měsíce ledna zasáhla Libochovice chřipková epidemie. V pátém týdnu roku bylo zaznamenáno na 2835 nových onemocnění a v týdnu šestém již 4471. Byl vydán zákaz návštěv na lůžkových odděleních zdravotnických zařízení.
10.března se uskutečnilo první shromáždění pracujících státního podniku Městského podniku služeb. Za účasti 57 zaměstnanců podniku byla zvolena rada a ředitel podniku. Tím se stal Václav Šifalda.
V únoru obnovila MO SPO v Poplzích po osmnácti letech tradiční „masopustní průvod maškar“. Průvod 110 masek sledovalo na 2000 diváků.
10.dubna byli přijati zasloužilí pionýrští pracovníci představiteli MěNV při příležitosti 40.výročí vzniku PO. Předseda MěNV J.Christen poděkoval všem za záslužnou práci s dětmi a vyznamenal některé z nich: J.Horkou, S.Kaloušovou, J.Brandejskou, J.Šmucarovou, J.Rauchovou, A.Kudrnovou, J.Hampovou, I.Elmana a P.Nikla.
16.dubna se 201 závodníků sešlo na startu 14.ročníku Jarního běhu parkem.
22.dubna byla organizována celoměstská jarní směna na úklid městského parku.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 3000 občanů.
6.května se odebral průvod za doprovodu kapely J.Vinše na hřbitov sv.Vavřince, kde byly položeny věnce k pomníku Padlých bojovníků za svobodu.
Večer byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXXII.ročník Libochovického divadelního léta.
27.května projížděl Libochovicemi V.etapa Závodu míru mládeže.
3.června se konalo v sále SZK ROH slavnostní zakončení LDL.
Týž den pořádal Státní zámek dětský den s volným vstupem pro všechny děti. Na nádvoří Scéna zahrála pohádku Královna koloběžka, vystoupila SHŠ Golem a po celém parku probíhaly soutěže a hry.
15.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 30.Purkyňův den.
V srpnu byla zahájena 1.stavba I.etapy plynofikace Libochovic.

17.listopadu se konal v Praze průvod ke dni studentstva. Při své cestě byl naveden příslušníky SNB na Národní třídu, která byla neprodyšně uzavřena. Proti 2550 studentům stálo 1500 příslušníků SNB. Došlo k potyčce, která odstartovala další sled událostí, významné nejen pro Libochovice a okolí, ale i pro celou Československou socialistickou republiku.
18.listopadu vzniká v činoherním klubu v Praze volné sdružení nazvané Občanské fórum. V Libochovicích vzniká OF o den později 19.listopadu. Mluvčím se stává Antonín Glanc.
20.listopadu vzrostlo napětí ve společnosti na takovou míru, že vznikají první velké demonstrace občanů po celé republice. Vedení Komunistické strany absolutně nezvládalo situaci.
21.listopadu demonstruje na Václavském náměstí na 250.000 lidí. Do čela OF se staví Václav Havel.
25.listopadu se na 750.000 lidí schází v Praze na Letné
27.listopadu byla vyhlášena generální stávka. V Libochovicích se stávkující sešli na parkovišti ČSAD.
4.prosince uspořádalo místní OF pochod Libochovicemi, aby tak vyjádřilo nespokojenost nad sestavenou vládou ve prospěch Komunistů v poměru 15:5. Pochodu se zúčastnilo na 250 občanů.
6.prosince byly odzbrojeny Lidové milice.
7.prosince se sešel přípravný výbor Strany zelených.
9.prosince odstupuje dosavadní prezident ČSSR Gustáv Husák.
Ve dnech 26. – 27.prosince organizuje OF, Strana zelených a MěNV sbírku financí, oděvů, potravin a lůžkovin na pomoc občanskou válkou zkoušeného Rumunska.
29.prosince se prezidentem ČSSR stává dramatik a spisovatel Václav Havel.
V tomto roce byla dokončena kanalizace v Jeronýmově ulici a rekonstrukce městské obřadní síně.


1990

8.ledna se v Libochovicích konala okresní konference Československé strany zemědělské. Předsedou byl zvolen Jaroslav Vrba z Budyně a tajemníkem František Gruncl z Libochovic.
10.ledna se konalo zasedání MěNV na kterém bylo rozhodnuto rozšířit radu města o členy OF.
V lednu byly dány do užívání nové byty pro zaměstnance Čížkovických cementáren a Bonexu a Koh-i-noru Budyně n/O.
28.února byli odvoláni ředitelé všech škol v republice a byly vypsány konkurzy na uvolněná místa. Ředitelem školy byl zvolen Josef Krob.
22.března došlo k reorganizaci MěNV. Poslanecký sbor byl doplněn o 21 poslanců a potom 65 přítomných poslanců z 76 celkových zvolilo Výsledky voleb ze dne 22.března roku 1990:

předseda MěNV - ing.Vítězslav Vacina - bezpartijní
tajemník MěNV - Pavel Česal - ČSL
další členové:
PhDr.L.Pešek - KSČ
Petr Marschall - KSČ
Hana Nováková - bezpartijní
Václav Starý - KSČ
PhDr.A.Glanc - bezpartijní
JUDr.M.Michaličková - bezpartijní
Ladislav Novotný - SZ
Karel Novotný - bezpartijní
J.Šifalda - bezpartijní
A.Říha - SZ
Neobsazeno - ČSSD
novou radu města
.
V březnu byla zahájena přístavba Domova důchodců.
14.dubna byla na Státním zámku otevřena výstava narcisů a jarních cibulovin firmy Narcis Kladno.
30.dubna se konalo v městském parku pálení čarodějnic a postavy v pionýrském kroji.
1.máj probíhala dle uvážení občanů. Na náměstí se konaly koncerty hudebních souborů, stály tam stánky se zbožím a občerstvením. Odpoledne sportovci připravili pro děti tradiční sportovní odpoledne.
Večer se v kině promítal trezorový film „Ucho“.
31.května bylo zahájeno s likvidací Městského podniku služeb.
V červnu se konaly první svobodné celostátní volby do Federálního shromáždění a ČNR.
7.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 31.Purkyňův den.
15.června byl slavnostně zakončen XXXIII.ročník LDL.
1.července se od MěNV Libochovice odpojily obce Radovesice, Žabovřesky, Chotěšov, Černiv, Evaň a Horka.
Začátkem července nastupuje do zdejší duchovní správy salesiánský kněz P. Jan Křtitel Křížek z Kravař u České Lípy, narozený 26.8. 1922.
23.července byla uvedena do provozu policejní služebna v 1.patře MěNV. Vedením služebny byl pověřen kpt.J.Chlupsa.
V červenci pořádal nově vzniklý Bonsaj klub první výstavu bonsají na nádvoří Státního zámku v Libochovicích. Výstavu shlédlo na 3000 diváků.
V letních měsících byl opraven městský rozhlas, byla provedena kompletní elektroinstalace ve školní družině (čp.10), byly zrekonstruovány místnosti odboru výstavby MěNV a byl opraven Mariánský sloup. Bylo zahájeno s rekonstrukcí kaple sv.Vavřince.
1.září byla zahájena rekonstrukce staré budovy . Díky tomu žáci opět jezdí do škol na Evani a Slatině.
V září došlo k velmi ostrému sporu, který musela řešit rada MěNV. Junák vedený svým mluvčím A.Glancem vyslovil na Pionýrskou organizaci požadavek o odevzdání celého Pionýrského areálu. Do sporu se vložila T.O.Bílý zajíc, která při prvním odevzdání majetku junákům přišla téměř o všechno. Velmi tvrdým přístupem zabránil Bílý zajíc přehnanému požadavku a tím pomohl uspořádat rozložení dětských organizací v areále do dalších let.
Svoji soukromou návštěvu na Státním zámku provedl Jan Alexandr Herberstein, vnuk posledního majitele zámku a Libochovického panství.
23.října byla obnovena TJ.Sokol. Starostou byl zvolen ak.sochař, bývalý náčelník ZRTV Libochovice a dlouholetý cvičitel M.Zentner.
V říjnu se několik názvů ulic vrací zpět na původní názvy z roku 1920: Ulice Dimitrovova se opět jmenuje Kaplířova, ulice Sovětské armády se opět jmenuje Riegrova a ulice Kaplířově se vrací název Luční.
24.listopadu proběhly komunální volby. Z 2640 voličů přišlo k volebním urnám 2102 voličů, což je 79,6%.
Od listopadu byly zrušeny názvy Městský národní výbor a opět se používá Městský úřad MÚ.
5.prosince se konalo Výsledky z ustavující jednání MÚ z 5.prosince roku 1990:

Starosta města - ing.Vítězslav Vacina
Zástupce starosty - Karel Kalouš
Tajemník - Pavel Česal
rada:
MUDr.J.Štekrt
L.Mrázek
A.Říha
L.Tlustý
L.Valeš
ustavující jednání MÚ
.


1991

1.ledna pořádal Sokol tradiční novoroční pochod na Házmburk, kterého se zúčastnilo 40 členů.
16.ledna proběhlo jednání rady města, kde bylo mimo jiné rozhodnuto o zřízení soukromého knihkupectví v  přízemní části radnice. Prostory získala firma Altru S+G Biblio pánů Guta a Sivulky.
17.ledna otevřelo Zemědělské družstvo Libochovice v ulici Dr.Vacka novou mlékárnu, kde prodávalo mléko od 20 vybraných dojnic.
30.ledna byla otevřena nová prodejna květin a zeleniny pí.Rosové na náměstí.
11.února byla otevřena prodejna květin pí.Anny Drobné (Anete) také na náměstí.
18.února byla v rohu náměstí otevřena průzkumová prodejna firmy Kovobel.
Půlnoc z 2. – na 3.března byla rozhodující pro Výsledky ze sčítání lidu, domů a bytů z 2-3.března roku 1991:

-------------- Děti 0 – 14 --- muži 15-59 --- muži nad 60 --- ženy 15-54 --- ženy nad 55
Libochovice ----- 692 -------- 904 ----------- 233 ------------ 821 ---------- 441
Dubany -----------26 --------- 44 ------------ 21 ------------- 40 ----------- 34
Poplze -----------98 -------- 122 ----------- 26 ------------ 102 ----------- 42
-----------------------------------------------------------------------------------------------
celkem --------- 816 ------- 1070 ----------- 280 ------------ 963 ----------- 517

V Libochovicích bylo celkem obyvatel - 3092
V Dubanech bylo celkem obyvatel - 165
V Poplzích bylo celkem obyvatel - 390

Celkový počet obyvatel činil - 3647.

Náboženství:
Bez vyznání - 2057
Římsko-katolická církev - 1040
Řecko-katolická církev - 2
Pravoslavná církev - 3
Církev Československá husitská - 116
Církev Českobratrská evangelická - 43
Ostatní - 4
Nezjištěno - 382

Národnosti:
Česká - 3521
Slovenská - 78
Moravská - 3
Romská - 22
Německá - 5
sčítání lidu, domů a bytů
.
Na počátku března se konal v Poplzích tradiční průvod masek.
Od poloviny března se hotel „Černý orel“ po mnoha letech opět dostal do soukromých rukou. Majitelem se stal V.Točina. V hotelu proběhly nezbytné opravy vnitřních prostor a k rekonstrukci sociálního zařízení. V hotelu bylo otevřeno 15 pokojů, restaurace s kuchyní a o víkendech Házmburská vinárna.
1.dubna vstoupila v platnost nová vyhláška o místních poplatcích. Za nepovolené skládky platil občan 10 Kčs za každý m2 , ta samá suma byla stanovena za pronájem místa na stánek či atrakci. Poplatek ze psů starších 6 měsíců platil ten, kdo měl trvalé bydliště v Libochovicích, Poplzích a Dubanech. V Libochovicích byl poplatek zvýšen na 200 Kčs v bytech a 100 Kčs v domech, v Poplzích a Dubanech 50 Kčs. Za každého dalšího psa se poplatek zvýšil o 50%.
6.dubna zemřel ve věku 56.let spisovatel a novinář Karel Misař.
15.dubna byla otevřena v ulici Dr.Vacka reprezentační prodejna Deli.
Prvomájové oslavy se letos poprvé nekonaly. Každá organizace oslavila Svátek práce po svém.
V červnu byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 32.Purkyňův den.
9.června byl na náměstí otevřen krámeček s punčochovým zbožím, kabelkami, pásky a módními doplňky. Majitelkou byla pí.Frélichová.
15.června byl slavnostně ukončen v SZK ROH XXXIV.ročník LDL.

1.července zahájila provoz nová prodejna vystavěná firmou Stavby a montáže Leník. Majitelem se stal pan Škobis ze Slatiny a jeho paní, podle které byla prodejna pojmenována – Lada. Po krátké chvíli však prodejnu kupuje pan Smrž z Libochovic.
Ve dnech 5. – 21.července proběhl na Státním zámku II.ročník výstavy Bonsají. Výstava byla již s mezinárodní účastí.
7.srpna zemřel ve věku 74.let MUDr.František Černý, dlouholetý lékař v Libochovicích a pracovník Červeného kříže.
9. – 11.srpna proběhla tradiční Libochovická pouť. Ubilo atrakcí a přibilo stánků.
V srpnu ukončil svoji dlouholetou činnost Sdružený závodní klub ROH Libs Libochovice U Tří lip. Majitel – Libochovická sklárna vyřešila vše velmi razantně. Veškeré zařízení prodala hluboko pod cenou. Zůstaly pouze prázdné místnosti.
V srpnu byla otevřena a uvedena do provozu pekárna s prodejnou „Pekařství u kostela“ manželů Glancových, kteří navázali na rodinnou tradici, která byla násilně přerušena v roce 1969. Další novou soukromou prodejnou se stal Dům obuvi v Riegrově ulici. Emil Chromý také navázal na rodinnou tradici. Jeho otec a děd byli obuvníci. Večerku otevřel v garáži svého domu pan Václav Melichar a nazval ji „Meli“.
Pan Ladislav Novotný z Družstevní ulice dne 6.září zdolal u Křesína 140 cm dlouhého a 22 kg těžkého sumce. Souboj s velkou rybou trval půl hodiny.
V září může již polovina města využívat rozvodů plynu na topení.
1.listopadu otevřel p.František Lomič v Husově ulici v budově bývalé hrnčírny jeho otce, autoservis, který po zrušení servisu u Duban provádí opravy Trabantů, Wartburgů a Barkasů. V servisu byli zaměstnáni 4 zaměstnanci.
Další opravny uvedli do života pan Šára v Havlíčkově ulici, pan Černý ve Vrchlického ulici a pan Mizera v ulici Dr.Vacka.
V listopadu vznikl další nový obchod potravin. Na náměstí Svobody jej otevřela na místě, kde měl obchod její otec pan Kotnaur, paní Marie Rulfová.
19.prosince vystoupili v Saturnově sále na Státním zámku členové souboru „Nálady“ z Mostu. Motivem koncertu byly „České koledy“.
Městské zastupitelstvo odsouhlasilo odprodej domů čp.35 v ulici Dr.Vacka, čp.51 na náměstí 5.května a čp.52 také na náměstí (bývalá lékárna).
V prosinci vznikl v Libochovicích obecní živnostenský úřad, který vydává živnostenské listy pro oblast Libochovicka fyzickým i právnickým osobám.
Příjmy z poplatků za vydávání živnostenských listů přecházejí do rozpočtu města.
9.prosince pořádal Domov důchodců tradiční vánoční výstavu, na které vystavoval své obrazy Miloš Nesvadba.

Ceny některých druhů potravin podle prodejen v roce 1991:

Prodejna --------------- mléko 1l --- máslo 250g --- chléb veka ---- rýže 0,5kg --- cukr 1kg --- mouka hr.
Lada – p.Smrž ---------- 6,10 ---------- 20,- ------------ 8,60 ------------- 17,- ------------ 14,30 --------- 6,30
Pí Kročáková nám.5.k. -- 5,90 ---------- 20,- ------------ 8,80 ------------- 19,20 ----------- 14,90 --------- 6,90
Potraviny Rulfová ------ 6,10 ---------- 19,50 ----------- 8,60 ------------- 18,- ------------ 14,20 --------- 6,40
Nák.středisko Jednota -- 6,20 ---------- 19,- ------------ 8,70 ------------- 18,90 ----------- 14,20 --------- 6,60
ZD Libochovice --------- 5,50 ---------- 19,-
Občerstvení --------------------------- 19,30 ----------- 8,70 ------------- 20,- ------------ 14,20 --------- 6,60
Potraviny Poděbradova -- 6,20 ------- 20,40 ----------- 8,70 ------------- 18,90 ----------- 14,20 --------- 6,60
Meli pan Melichar ------ 6,10 ---------- 18,- ------------ 8,60 ------------- 18,- ------------ 15,- ---------- 6,50
Ceny některých druhů potravin podle prodejen
.


.

1992

V lednu bylo v I.patře Městského úřadu zřízeno registrační místo Kupónové privatizace. K 20.lednu zde bylo registrováno na 2691 osob.
V lednu zakoupila firma CIV spol.s.r o. Výrobnu infúzních roztoků a pokračovala v této výrobě.
3.února byla v objektu Pourovic truhlárny, nedaleko autobusového nádraží, otevřena nová trafika. Majitelkou se stala J.Jahodová.
19.února byly Ceny některých domů prodávaných MÚ v roce 1992:

čp.35 v ulici Dr.Vacka – zakoupil EMZET za 1 milion korun,
čp.51 na nám.5.května zakoupila trojice podnikatelů za 580.000,-,
čp.52 na nám.5.května zakoupil pan Červenák za 1.250.000,-.
prodány
v prvním nabídkovém řízení Městského úřadu domy.
22.února byla na Městském úřadě v Libochovicích založena Purkyňova nadace. Do správy nadace byli zvoleni: Dalibor Černý, PhDr.Ladislav Pešek, Lubomír Mrázek, Jaroslav Vrba a Alois Laube.
23.února se v hudebně ZŠ J.E.Purkyně konala I.výroční konference divadelního spolku Scéna, na které byla předsedkyní spolku zvolena ing.Alena Burdová.
13.března otvírá paní Marie Šípová po více než 45 letech restauraci Říp v ulici Dr.Vacka.
18.března ustavili starostové libochovického regionu zájmové sdružení starostů. Předsedou se stal p.Jaroslav Vrba, starosta OÚ Budyně n/O. Sdružení zahrnuje obce: Libochovice, Žabovřesky, Radovesice, Budyně n/O., Martiněves, Mšené – lázně, Evaň, Peruc, Koštice, Křesín, Klapý, Lkáň, Sedlec, Slatina, Černiv a Chotěšov.
V březnu byla založena v Pivovarské ulici firma Pour – zhotovování klíčů, broušení pil. V ulici Dr.Vacka otevřena prodejna knih, hodin a tiskopisů paní Danuše Schönfeldové.
18.dubna se v Saturnově sále na Státním zámku konalo slavnostní shromáždění k založení Purkyňovy nadace, kterého se mimo jiné zúčastnil i Jiří Herberstein s chotí.
Rok vydržela prodejna nábytku Kovobel. 6.dubna se v těch samých místnostech zabydlila firma Helimex, pánů Hejny a Leitnera, která se specializovala na prodej elektroniky.
30.dubna byla rozpuštěna Strana zelených v Libochovicích. Důvodem ukončení činnosti byla politická orientace strany do leva.
21.května byl slavnostně zahájen XXXV.ročník Historie Libochovického Divadelního Léta

Založit tradici divadelních přehlídek, to byla myšlenka a přání významného kulturního pracovníka, řídícího učitele Karla Vyskočila, předsedy a dramaturga Scény. On sám se však naplnění tohoto přání nedočkal - zemřel v dubnu roku 1957. V srpnu téhož roku se divadelník Jiří Urban vrátil z Hronova s přesvědčením, že nastal čas, aby se v Libochovicích uskutečnil v příštím roce 1. ročník Libochovického divadelního léta. Přidali se k němu Lotar Sedlák, Alois Pilař a dále se povedlo pro naplnění myšlenky získat řadu nadšenců, kteří se zasloužili o uvedení divadelního festivalu v život.
8. června 1958 ve 14.30 bylo v zámecké zahradě slavnostně zahájeno I. Libochovické divadelní léto. Celé město bylo čisté, vyhrávala 30ti členná vojenská hudba z Litoměřic, zpívalo pěvecké sdružení Dvořák Libochovice. Do organizace a přípravy bylo zapojeno 35 lidí v osmi odborech (organizační, vítací, propagační a další), byl vydáván barevný Zpravodaj LDL, obsahující recenze představení, aktuality (redigoval jej J. Růžička, tisk zajišťoval Antonín Dlouhý, výtvarnou stránku Bohumír Kroupa).
Již při II. ročníku byla pořádána divadelní škola, kde přednášeli např. Karel Šálek (výtvarník), Dr. Rektorisová (AMU), Karel Texel (režisér z Prahy), Z. Buchvaldek (z divadla v Mostě). Do historie ochotnického festivalu se kromě již zmíněných zapsala řada dalších obětavých lidí, bez nichž by tato vzácná tradice nemohla vzniknout.
Soutěžní, ale nepostupová přehlídka vyspělých amatérských divadelních souborů se koná nepřetržitě již půl století a stala se tak nejstarší přehlídkou tohoto druhu v Severočeském regionu. Po zániku Sdruženého závodního klubu ROH v roce 1991 převzal úlohu organizátora a dramaturga přehlídky divadelní spolek Scéna Libochovice.
Organizace samotné přehlídky (práci přípravnou tím nelze vůbec zjednodušovat), spočívá v tom, že organizační výbor LDL vybírá (na základě osobního shlédnutí) představení, která svým charakterem zapadají do současné koncepce přehlídky. Jsou to především inscenace veseloherního charakteru, určené pro širší diváckou obec, které jsou kvalitní a prezentují se na různých soutěžních přehlídkách. Účastníky Libochovického divadelního léta se tak stávají soubory nejenom severočeské, ale také středočeské, západočeské, pražské, mnohdy i východočeské nebo moravské.. Přehlídka se koná vždy na přelomu května a června, trvá 4-5 týdnů a hraje se převážně v pátek a v sobotu. Kromě představení pro dospělé jsou zařazována i představení pro děti. Zahájení i zakončení LDL probíhá vždy na státním zámku v Libochovicích a je koncipováno jako slavnostní večer s kulturním programem, většinou hudebním. Jednotlivé inscenace hodnotí odborná porota a na závěrečném vyhodnocení, kam jsou pozváni zástupci zúčastněných souborů, předává hodnotné ceny nejen za nejlepší inscenaci, ale i za režii, scénografii, za herecké výkony, uděluje se i cena diváka a několik dalších cen.
Dílčí hodnocení jednotlivých inscenací probíhá veřejně ihned po skončení každého představení a stává se neformálním setkáním poroty, hodnoceného souboru i příznivců z řad diváků.
Libochovického divadelního léta
.
Díky nabídce Domova důchodců pod vedením paní Stožické a OÚ Klapý se divadelní představení odehrávaly v sálečku Domova důchodců a v kulturním domě v Klapém.
V červnu byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 33.Purkyňův den.
5. – 6.června se konaly volby do Federálního shromáždění a České národní rady.
13.června byl slavnostně ukončen XXXV.ročník LDL.
4.července byl v prostorách Státního zámku zahájen již III.ročník výstavy Bonsaí, kterou pořádá Bonsai klub Libochovice.
Tradiční Libochovická pouť připadla na 15. – 16.srpna.
16.srpna byla slavnostně otevřena zcela zrekonstruovaná kaple sv.Vavřince na Městském hřbitově.
V srpnu otevřel pan Alois Korous v domě, kde jeho otec vlastnil hospodu, obchod s průmyslovým zbožím. Další prodejnu potravin si v Žižkově ulici otevřela rodina Hájkových.
1.září byla dána do užívání zrekonstruovaná budova staré školy. Tímto dnem se všechny třídy učí v jedné budově. Skončilo tak třicetileté dojíždění do náhradních tříd.
27.září se ujal zdejší duchovní správy P. Jiří Volevský narozen 16.6.1965, syn lékařky z Liberce.
V září byla otevřena prodejna textilu v ulici Dr.Vacka „Marcela“ paní Strunečkové, v téže ulici byl otevřen Trumf Bazar. Ovoce a zelenina pana Krejného v Tyršově ulici změnila majitele. Tím se stal Antonín Říha. Sortiment zůstal stejný.
V září probíhala rekonstrukce sousoší pod zámkem.
13.října byla na nábřeží u zátoky pod zámkem instalována kopie sochy sv.Josefa, kterou provedli ak.sochařka Taťána Konstantinová a ak.sochař Jiří Novák. Téhož dne bylo rozebráno torzo kříže na téže lokalitě, jehož kopii prováděl ak.sochař M.Zentner.
17.října se v městském kině konalo veřejné projednávání komplexní studie památek a životního prostředí, kterou zpracoval pro Purkyňovu nadaci, RNDr.Jan Marek, Csc.
Na podzim pořádala trampská osada Bílý zajíc 1.ročník oblastního kola dětské trampské písně „Brána“. Desítce soutěžících drželo palce a tleskalo na 70 diváků. Soutěž proběhla v SZK ROH.
V pondělí 19.listopadu vyjmuli pánové J.Krob, ředitel ZŠ a M.Michalička, zástupce ředitele ZŠ ze základního kamene plechovou schránku opatřenou datem založení školy 20.6.1892.
V tomto roce byl panu Pavlu Hrdinovi navrácen v restituci rodinný majetek – bývalý pivovar. Vznikem společnosti pivovar Hrdina spol.s.r o. a došlo k pokusu o znovurozjetí výroby piva. Zůstalo však pouze při pokusu.


1993

Rozpočet města v roce 1993 činil:

Příjmy:
Školství - 1.400.000,-
Kultura - 200.000,-
Místní hospodářství - 270.000,-
Všeobecná pokladní správa – daně a dotace - 13.800.000,-
--------------------------------------------------------------------------
celkem - 15.670.000,-


Výdaje:
Životní prostř. A vodní hospodářství - 350.000,-
Doprava - 50.000,-
Školství
-mateřské školy - 200.000,-
-základní škola - 810.000,-
-jídelny - 1.780.000,-
-zájmově umělecká škola - 20.000,-
-rodinná škola - 130.000,-
-příspěvkové organizace - 30.000,-
Kultura
-kino - 400.000,-
-knihovna - 50.000,-
-Libochovické noviny - 70.000,-
-oprava sochy - 200.000,-
-příspěvky - 30.000,-
Správa - 2.300.000,-
Sociální věci
– dávky sociální péče - 1.150.000,-
-DPS dům pečovatelské služby - 20.000,-
Místní hospodářství
-bytové hospodářství - 1.100.000,-
-hřbitov - 80.000,-
-veřejná zeleň - 60.000,-
-čištění města - 60.000,-
-veřejné osvětlení - 580.000,-
-WC - 20.000,-
Investiční akce
- plynofikace - 4.090.000,-
-hasičská zbrojnice - 780.000,-
-střecha radnice - 200.000,-
-DPS – zateplení půdy - 100.000,-
-sadové úpravy ZŠ 300.000,-
-úprava stadionu - 500.000,-
-oprava střechy čp.310 - 300.000,-
-vodovod Dubany - 250.000,-
-kanalizace Purkrabská ulice - 200.000,-
-rekonstrukce policie - 150.000,-
-rekonstrukce klenotnictví - 50.000,-
-pracovní úřad - 50.000,-
------------------------------------------------------------------------
celkem - 15.670.000,-
Rozpočet města v roce 1993
.

1.ledna přestal existovat společný stát Čechů a Slováků. Po 74 letech, 2 měsících a 3 dnech vznikla samostatná Česká republika.
Téhož dne se ZŠ J.E.Purkyně stala samostatně hospodařící organizací.
Na konci ledna byla do kaple sv.Vavřince nainstalován originál sochy Lazara Widmana sv.Josef s Ježíškem, kterou rekonstruoval ak.sochař M.Zentner.
3.března prodalo městské zastupitelstvo budovu nové hasičské zbrojnice v dražbě paní Kuchové a firmě Sklo Servis s.r.o. za 4.650.000 Kč.
8.března byla v průjezdu radnice otevřena nová prodejna Zlatnictví.
15.března byla v budově radnice otevřena pobočka Úřadu práce. Jejím ředitelem se stal p.Emil Rulf, tajemník obecního úřadu v Radovesicích.
29.března zahájila svoji činnost v Libochovicích Všeobecná zdravotní pojišťovna.
V domě čp.61 v Riegrově ulici, kde se od roku 1896 a do roku 1956 pekl a prodával chléb, prodejna patřila rodu Cimermanů (Zimmermannů), otevřela paní M.Glancová filiálku „Pekařství u kostela“.
V dubnu byl zprivatizován Společný zemědělský podnik (sušička) a tranformoval se na akciovou společnost Granulex. Ředitelem podniku se stal ing.Jaroslav Průcha. Výrobní program zůstal téměř nezměněn.
20.května byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXXVI.ročník Libochovického divadelního léta.
Ve dnech 28. – 30.května se konala oslava stého výročí postavení Základní školy v Libochovicích.
V květnu byla Hasičskému sboru v Libochovicích předána k užívání zrekonstruovaná hasičská zbrojnice.
T.O.Bílý zajíc pořádal na konci května na nádvoří Státního zámku 2.ročník oblastního kola dětské trampské písně „Brána“. Akci shlédlo na 300 diváků.
9.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 34.Purkyňův den.
18.června byl slavnostně zakončen XXXVI.ročník LDL.
V červnu byla znovu otevřena restaurace Zámecký šenk, který zakoupil ZEPOS Radovesice (bývalé JDZ).
22.července zemřel ve věku 76.let bývalý správce Křenkova krajinského muzea, historik a dopisovatel AV pan Václav Pavlík.
V červenci se na nádvoří Státního zámku konala již čtvrtá výstava Bonsaí, kterou pořádal Bonsai klub Libochovice.
1.září byla slavnostně otevřena Rodinná škola v budově bývalého okresního soudu čp.10, na náměstí 5.května. Budova – bývalá družina a školní jídelna – byla zrekonstruována v částce 1 milion korun. Třídním učitelem byl Mgr.Nýdr a v prvním školním roce učil 29 žákyň.
29.září navštívil Libochovice a místní ZŠ Jiří z Herbersteina se svým synovcem, který je přímým potomkem Bedřicha z Herbersteina. Do školy dovezl dárky pro výuku anglického a německého jazyka a městu slíbil dar v podobě 100.000 šilinků na rozvoj města.
V listopadu byla otevřena učňovská restaurace UNO. Zřizovatelem učňovské školy je stále Jednota Roudnice n/L.
29.prosince byla slavnostně otevřena a dána do užívání přístavba Domova důchodců. Přístavba byla řešena do 4 pavilónů s 1 – 2 lůžkovými pokoji, rehabilitačním oddělením, koupelnou se švédskou vanou, kavárničkou, společenskou místností, služebními místnostmi, prostornou jídelnou, tělocvičnou a kaplí. Přistavěna byla i plynová kotelna. Náklady na výstavbu dosáhly 42 milionů korun.
V prosinci byl ve Vrchlického ulici otevřen Pneuservis a autopotřeby J.Černý – L.Kučera.

Ceny některých druhů potravin v Libochovicích v roce 1993:

Rohlík 1ks - 1,-
Čerstvé máslo 250g - 19,50
Mléko obyčejné 1L - 8,20
Vejce 1ks - 2,-
Cukr krystal 1 kg - 16,50
Ocet 1L - 10,50
Sůl 1kg - 6,10
Hrubá mouka 1 kg - 8,80
Fernet stock 1/2 l - 87,-
Matonka 0,7l - 4,-
Pomeranče 1kg - 27,-
Cibule 1kg - 8,-
Česnek 1kg - 65,-
Vepřová kýta 1kg - 83,-
Syrové sádlo 1kg - 17,-
Ceny některých druhů potravin v Libochovicích
.

Koncem roku byla v Libochovicích míra nezaměstnanosti pod 1,5%.


1994

Rozpočet města v roce 1994 činil:

Příjmy:
Školství
-jídelna MŠ Poplze - 30.000,-
-jídelna ZŠ - 800.000,-
-zákl.umělecká škola - 20.000,-
Kultura
-kino - 200.000,-
-knihovna - 30.000,-
-LN - 20.000,-
Místní hospodářství
-bytové hospodářství - 450.000,-
-hřbitov - 10.000,-
Všeobec.pokl.správa
-správní poplatky - 500.000,-
-daň z nemovitostí - 1.360.000,-
-daň z příjmu FO - 1.500.000,-
-daň ze záv.činnosti - 3.300.000,-
-dotace na plynofikaci - 3.100.000,-
-výsledek hospodaření - 7.250.000,-
-dotace na školství - 740.000,-
-dotace na st.správu - 1.830.000,-
-dotace na soc.dávky - 1.900.000,-
-poplatek z místa - 50.000,-
-poplatek ze psů - 20.000,-
-popl.z alkohol.nápojů - 150.000,-
-prodej domů - 260.000,-
-úroky - 100.000,-
------------------------------------------------------------------------
celkem - 23.630.000,-

Výdaje:
Životní prostředí - 340.000,-
Doprava - 100.000,-
Školství
-MŠ Libochovice - 500.000,-
-jídelna MŠ Poplze - 50.000,-
-jídelna ZŠ - 1.000.000,-
-přísp.dětským org. - 50.000,-
-rodinná škola - 300.000,-
-ZUŠ - 50.000,-
-ZŠ - 1.200.000,-
-MŠ Poplze - 50.000,-
Kultura
-kino - 450.000,-
-knihovna - 230.000,-
-LN - 40.000,-
-příspěvky kultuře - 40.000,-
-Tři lípy - 70.000,-
Správa - 2.500.000,-
Sociální věci - 1.950.000,-
Místní hospodářství
-veřejné osvětlení - 550.000,-
-bytové hospodářství - 0,-
-veřejná zeleň - 150.000,-
-čištění města - 100.000,-
-příspěvky TJ. - 60.000,-
-hřbitov - 120.000,-
Investice
-plynofikace - 3.930.000,-
-rekonstr.dvora MěÚ - 500.000,-
-rekonstr.školní jídelny - 600.000,-
-rek.veř.osvětl.a chod. - 790.000,-
-silnice Jeronýmova - 800.000,-
-úprava přízemí RŠ - 50.000,-
-oprava soch pod zám. - 200.000,-
-zeď hřbitova Dubany - 100.000,-
-plynofikace kotelen - 4.000.000,-
-koupě osobního auta - 200.000,-
-kou.sekačky na trávu - 50.000,-
-koupě telefonní ústř.- 60.000,-
-dostavba stadionu - 200.000,-
-dostavba DD - 2.250.000,-
-------------------------------------------------------------------------
celkem - 23.260.000,-
Rozpočet města v roce 1994
.

19.února se konal v Poplzích tradiční masopustní průvod. Přihlíželo na 500.diváků.
V březnu byla přestěhována služebna policie ČR do 1.patra budovy bývalé mateřské školy.
3.března byl na náměstí 5.května vedle prodejny Lotos otevřen krámek ALFA – půjčovna videokazet a sportovní oděvy.
Na náměstí Svobody byla otevřena agentura CONNEL právnické služby .
15.března byla v bývalé služebně policie v budově MěÚ otevřena pobočka Úřadu práce.
Ve dnech 1. – 4.dubna pořádala v dětském areále T.O.Bílý zajíc oslavu jara – Jarní slavnosti, kterých se zúčastnilo na 100 dětí.
Poslední dubnovou neděli pořádalo v dětském areále středisko Junáka závody „O vlajku náčelníka“ a „O totem náčelníka“. Zúčastnili se oddíly z Litoměřic, Lovosic, Roudnice a Terezína.
V květnu byl, v prvním patře bývalého nákupního střediska Jednoty v Riegrově ulici firmou CREDOX spol.s.r o., otevřen Disco Club.
8.května pořádal Fotbalový klub tradiční zábavné odpoledne pro děti.
28.května pořádala T.O.Bílý zajíc 3.ročník oblastního kola dětské trampské písně „Brána“ na nádvoří Státního zámku. Soutěž shlédlo na 400 diváků.
7.června byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXXVII.ročník Libochovického divadelního léta.
16.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 35.Purkyňův den.
25.června se konalo slavnostní zakončení XXXVII.ročníku LDL.
2.července se na nádvoří Státního zámku konal již 5.ročník výstavy Bonsaí, pořádané to každoročně Bonsai klubem Libochovice.
Tradiční Libochovická pouť, která kromě atrakcí byla „kvalitně“ zásobována prodejci vietnamského původu, se konala ve dnech 13. – 14.srpna. Chovatelé pořádali svoji výstavu, bez které si pouť již nedovedeme představit.
20.srpna byla na zámku pořádána výstava psů Akita – Inu, kterou pořádal Akita-Inu klub ČR.
V srpnu byla v ulici Dr.Vacka otevřena nová prodejna Spotřební zboží – REKO pana Mošničky.
1.září byla v bývalé prodejně Lada po úpravách otevřena nová školní jídelna, která byla v těsném sousedství školy a tím dotváří celý školní komplex.
Ve dnech 23. – 25.září uspořádala T.O.Bílý zajíc již čtvrtý ročník Podzimních slavností. Na 200 dětí si hrálo a soutěžilo o pěkné ceny.
27.září rozhodl odvolávací soud v Praze, že Janu Alexandru z Herbersteina nebude vydán rodinný majetek o který žádal v restituci. Majetek byl zkonfiskován podle Benešových dekretů.
Ve dnech 16. – 20.listopadu se Rádobydivadlo Klapý pod vedením L.Valeše zúčastnilo mezinárodní přehlídky ochotnických souborů v Německu.
18. – 19.listopadu se konaly komunální volby. Ze 2791 zapsaných voličů se jich zúčastnilo 1934, což bylo 69,3%.
Zvítězila strana ODS s 40% hlasů, druhá byla KSČM s 26,7% hlasů, třetí KDU-ČSL s 20% hlasů a poslední ČSSD s 13,3% hlasů.
30.listopadu se v městském kině konala Výsledky volby městského zastupitelstva ze 30.listopadu 1994:

starosta města – Jiří Rezek
místostarosta – JUDr.Milena Michaličková
členové městské rady:
Ladislav Valeš,
Vlasta Vačiljová,
Antonín Říha.
ustavující schůze nově zvoleného městského zastupitelstva
.
Počátkem prosince byla nákladem asi půl milionu zrekonstruovaná bývalá školní jídelna v domě čp.10 – Rodinná škola. Ta rekonstrukcí získala novou odbornou pracovnu – cvičnou kuchyni.
Ve dnech 11. – 18.prosince se na Státním zámku konala prodejní výstava s názvem „Vánoční inspirace“. Výstavu pořádala firma Anette paní Drobné z Klapého. Návštěvníci mohli shlédnout a zakoupit živé a sušené květiny, proutěné zboží, keramiku, sklo, svícny a adventní věnce. Výstav byla již pátou v pořadí a jistě nebyla poslední.
19.prosince se v Saturnově sále na Státním zámku konal vánoční koncert skupiny Nálady z Mostu.
V tomto roce bylo započato se stavbou nového plaveckého bazénu, který bude postaven jako přístavba ke staré budově Domova důchodců. Stavbou se zabývá stavební firma Leník.
Nezaměstnanost na Libochovicku činila 400 uchazečů o práci.

V tomto roce bylo v Libochovicích V roce 1994 bylo v Libochovicích registrováno na 335 podnikatelů, z toho:

Právnických osob - 31
Fyzických osob - 304

Počet živností bylo 475, z toho:

Volných - 262
Řemeslných - 94
Vázaných - 61
Koncesí - 58

Občané podnikali v:

Nákup a prodej zboží - 134
Opravy zeměděl.strojů - 5
Zámečnictví - 14
Oční optika - 2
Oprava motor.vozidel - 12
Truhlářství - 2
Výroba a šití oděvů - 10
Lakýrnictví - 5
Zednictví - 18
Pokrývačství - 1
Elektroinstalatérství - 1
Montáže a oprava plyn.zař. - 5
Silniční motorová vozidla - 21
Kadeřnictví - 5
Pedikúra - 1
Kominictví - 1
Obkládací práce - 4
Klempířství - 1
Vodoinstalatérství - 5
Hostinská činnost - 23
Vyuč.v řízení mot.vozidel - 1
Kosmetika - 1
Masérské služby - 2
registrováno na 335 podnikatelů
.

Počet obyvatel v roce 1994 činil 3724, z toho:

Mužů 1800
Žen 1924
Počet obyvatel v tomto roce činil 3724
.


1995

Rozpočet města v roce 1995 činil:

Příjmy:
Školství
-jídelna MŠ Poplze - 41.202,10
-ZUŠ - 83.310,-
-jídelna ZŠ - 7.450,-
Kultura
-kino - 85.091,-
-knihovna - 11.396,-
-LN - 18.159,-
Místní hospodářství
-bytové hospodářství - 1.265.670,75
-hřbitov - 34.646,-
-plavecký bazén - 11.840,-
Výstavba města
-zahrádky - 37.196,-
Všeobecná pokladní správa
-správní poplatky - 1.092.825,-
-daň z nemovitosti - 1.643.169,-
-daň z podnikání - 1.924.227,-
-daň ze závislé činnosti - 6.931.336,-
-dotace kotelen - 1.038.881,30
-poplatek z místa - 106.534,-
-poplatek ze psů - 19.044,-
-nahodilé příjmy - 91.850,80
-prodej majetku - 2.179.095,-
-úroky - 159.688,80
-příspěvek SONO - 36.710,-
-příspěvek OÚ –FRR - 1.000.000,-
-úvěr ČS - 3.000.000,-
-příspěvek na byty - 1.600.000,-
-------------------------------------------------------------------------------
celkem - 36.905.386,-


Výdaje:
Životní prostředí
-vodovod Dubany - 61.043,30
-skládka- 261.587,10
Doprava
-oprava komunikací - 18.535,90
Školství
-MŠ Libochovice - 605.600,-
-MŠ Poplze - 147.800,65
-MŠ Poplze ÚT - 99.834,-
-ZŠ J.E.P. - 1.676.909,-
-jídelna MŠ Poplze - 44.194,30
-ZUŠ - 124.157,32
-RŠ - 300.450,-
-RŠ – úpravy - 159.694,-
-Jídelna ZŠ - 167.722,70
Kultura
-kino - 341.082,95
-knihovna - 204.244,41
-památková péče - 98.062,90
-LN - 41.447,50
-příspěvky LDL - 20.000,-
Správa
-rekonstrukce pošty - 1.439.214,-
-rekonstrukce MěÚ - 207.869,-
-nákup počítačů - 89.944,-
Sociální věci
-dávky sociální péče - 4.991.324,-
-přísp.důchodcům na oběd - 110.665,-
-DD-rehabilitační bazén - 13.311.897,20
Místní hospodářství
-bytové hospodářství - 15.750,-
-veřejné osvětlení - 356.299,90
-veřejná zeleň - 161.761,-
-čištění města - 146.528,09
-příspěvky TV - 30.224,40
-hřbitov - 121.779,80
-plynofikace kotelen - 2.885.781,30
-VO-rekonstrukce - 718.125,-
-plavecký bazén provoz - 292.892,90
-bytové vestavby - 1.718.255,-
Výstavba města
-projektová dokumentace - 32.487,-
Všeobecná pokladní správa
-přísp.dětským organizacím - 7.000,-
-úrok z úvěru - 105.465,60
-ostatní příspěvky - 113.765,-
---------------------------------------------------------------------------------------
celkem - 34.844.736,27
Rozpočet města v roce 1995
.

Na počátku ledna bylo upraveno placení za svoz tuhých domovních odpadů. Namísto jednorázové platby na konci roku byl svoz vyřešen zakoupením visačky, kterou si zájemce o vyvezení popelnice zavěsil na popelnici. Obsluha popelářského vozu visačku odtrhne a popelnici vyveze. Visačka stála 21,30 Kč.
25.února proběhl v Poplzích tradiční masopustní rej.
5.dubna byly na náměstí Svobody otevřeny dva nové obchody. Levné psací stroje a keramika pana Škorpy a Barva a laky pana Šafránka ml.
12.dubna proběhl v Saturnově sále na Státním zámku koncert žáků ZUŠ.
4.května se v Saturnově sále na Státním zámku konal vzpomínkový večer k 50.výročí ukončení II.světové války. Celý večer připravil pan Lubomír Mrázek a MěÚ Libochovice.
V dubnu byl finanční úřad Libochovice přestěhován do nově zrekonstruovaných místností v domě čp.50. rekonstrukce domu přišla na 2.682.030 Kč.
6.května pořádali MO Českého rybářského svazu a T.O.Bílý zajíc místní kolo rybářské soutěže „Zlatá udice“ pro děti z Libochovic, Děčan a Koštic.
7.května pořádali organizace Fotbalový klub, oddíl aerobiku a T.O.Bílý zajíc odpoledne her, soutěží a zábav, kterých se zúčastnilo na 400 dětí.
9.května byla slavnostně otevřena rekonstruovaná pošta v Libochovicích. Město vynaložilo na rekonstrukci 1,35 milionu korun.
13.května se na nádvoří Státního zámku konal 2.ročník celostátní výstavy psů Akita-Inu. Pohár Vítěz Libochovic obdržel z rukou starosty J.Rezka chovatel fenky Akiro Bezky, Josef Khyn.
27.května se na nádvoří Státního zámku konal 4.ročník oblastního kola dětské trampské písně Brána, pořádaného místní T.O.Bílý zajíc.
V červnu se Rádobydivadlo Klapý zúčastnilo soutěžní přehlídky ochotnických souborů v Josefově Dole. Porota rozhodla, že na celostátní přehlídku venkovských souborů pojede právě Rádobydivadlo.
V červnu byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 36.Purkyňův den.
2.června byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXXVIII.ročník Libochovického divadelního léta.
23.června byl slavnostně zakončen XXXVIII.ročník LDL.
V červenci byla otevřena v bývalé prodejně potravin „U Hájků“, nová prodejna Punčochového a koženého zboží pražské firmy REVOSTA.s.r.o.
4.července se konala již pravidelná, již šestá, výstava bonsaí na nádvoří Státního zámku. Výstavu pořádal Bonsai klub Libochovice.
V srpnu oznámil Telecom, že ruší provoz rozhlasu po drátě a to z ekonomických důvodů.
3.srpna bylo u zátoky pod zámkem pomocí jeřábu instalováno sousoší Kalvárie. Ak.sochař M.Zentner vytvořil podle starých snímků a zbytků sousoší zcela novou kopii.
8.srpna se Rádobydivadlo Klapý zúčastnilo mezinárodního festivalu Bílá paní 95 v Estonském Haapsalu.
Ve dnech 11. – 13.srpna se konala tradiční Svatovavřinecká pouť se vším co k ní patřilo, atrakce, sladkosti, Vietnamci a výstava chovatelů.
11.srpna byla na náměstí Svobody po zrušené agentuře CONELL otevřena nová prodejna Proutěného zboží pana Zámostného.
8.prosince byla na zámku zahájena 2.prodejní výstava Vánoční inspirace pořádaná firmou Anette paní Drobné z Klapého.
15.prosince byl, za účasti přednosty okresního úřadu Josefa Pola a představitelů města Libochovice, slavnostně otevřen rehabilitační bazén, který byl vybudován v suterénu staré budovy Domova důchodců firmou montáže Leník za 13.měsíců v nákladech 15 milionů korun. Bazén má rozměry 15x7,5 metru a hloubku 1,57 metru. Na střeše budovy je terasa, která je po celé jedné straně prosklená a druhou stranou sousedí se zimní zahradou. Pro malé děti je k dispozici brouzdaliště a součástí jsou i sprchy a ohřívárna.
15.prosince pořádal Státní zámek koncert souboru Nálady z Mostu na téma České vánoce.

Nezaměstnanost na Libochovicku činila v tomto roce 6,24%, tj. nejvyšší v Litoměřickém okrese.
Počet obyvatel v Libochovicích činil 3709, z toho:

Muži 1773
Ženy 1936
Počet obyvatel v Libochovicích činil 3709
.


1996

Rozpočet města v roce 1996 činil:

Příjmy:
Školství
-jídelna MŠ Poplze - 40.000,-
Kultura
-kino - 70.000,-
-knihovna - 10.000,-
Správa
-LN - 20.000,-
Sociální věci
-Dům s pečovatelskou službou - 20.000,-
Místní hospodářství
-hřbitov - 150.000,-
-nájem z nebytových prostor - 1.300.000,-
-provoz bazénu - 400.000,-
Výstavba města
-nájemné z pozemků - 30.000,-
Všeobecná pokladní správa
-výsledek hosp.za rok 1995 - 2.940.000,-
-správní poplatky - 800.000,-
-daň z nemovitostí - 1.500.000,-
-daň z příjmu FO - 2.000.000,-
-daň z příjmu právnických osob - 4.940.000,-
-40% daně ze závislé činnosti - 867.000,-
-dotace na školství - 726.000,-
-dotace na výkon státní správy - 1.810.000,-
-dotace na sociální dávky - 5.400.000,-
-poplatek z místa - 100.000,-
-poplatek ze psů - 20.000,-
-ostatní nahodilé příjmy - 50.000,-
-úroky z termínovaných vkladů - 100.000,-
-dotace na půdní vestavby - 4.160.000,-
-prodej majetku - 2.000.000,-
-plynovody prodej - 2.000.000,-
------------------------------------------------------------------------------
celkem - 34.290.000,-


Výdaje:
Životní prostředí
-skládkovné, úprava skládek - 560.000,-
-rekultivace skládky Poplze - 600.000,-
Doprava
-výstavba chodníků - 2.500.000,-
-údržba komunikací - 20.000,-
Školství
-MŠ Poplze + jídelna - 600.000,-
-MŠ Poplze provoz - 100.000,-
-MŠ Poplze jídelna - 50.000,-
-ZŠ, jídelna, ZUŠ - 2.030.000,-
-RŠ provoz - 300.000,-
-RŠ úprava přízemí - 400.000,-
-ZUŠ doúčtování - 20.000,-
Kultura
-kino - 450.000,-
-knihovna - 170.000,-
-památková péče - 300.000,-
-příspěvky na kulturu - 50.000,-
Správa
-provoz - 4.000.000,-
-rekonstrukce MěÚ-soc.zařízení - 300.000,-
-počítače, kopírka - 330.000,-
-vybavení obřadní síně - 120.000,-
-oprava hasič.zbrojnice Dubany - 200.000,-
-oprava hasič.zbrojnice Poplze - 100.000,-
-hasičský sbor - 30.000,-
-LN - 50.000,-
Sociální věci
-dávky sociální péče - 5.400.000,-
-přísp.důchodcům na obědy - 200.000,-
-Dům s pečovatelskou službou - 450.000,-
Místní hospodářství
-veřejné osvětlení provoz - 400.000,-
-veřejné osvětlení rekonstrukce - 350.000,-
-veřejná zeleň údržba - 250.000,-
-veřejná zeleň nákup strojů - 60.000,-
-čištění města - 200.000,-
-půdní vestavby - 4.700.000,-
-přísp.tělovýchovným organizacím - 200.000,-
-hřbitov - 150.000,-
-provoz bazénu - 1.500.000,-
Výstavba města
-projektová dokumentace - 500.000,-
-přestavby kotelen na zemní plyn - 200.000,-
-plynofikace Poplz - 2.000.000,-
Všeobecná pokladní správa
-splátka úvěru na bazén - 3.000.000,-
-splátka finanční výpomoci - 560.000,-
-úrok z úvěru - 200.000,-
-ručení za úvěr - 360.000,-
-členský příspěvek SONO - 40.000,-
-příspěvky dětským organizacím - 40.000,-
-přísp.ostatním spolkům a org. - 250.000,-
---------------------------------------------------------------------------------
celkem - 34.290.000,-
Rozpočet města v roce 1996
.

1.ledna převzalo město od Okresního ústavu sociálních služeb v Lovosicích veškerou pečovatelskou službu.
26.ledna se Rádobydivadlo Klapý zúčastnilo divadelní přehlídky v Turnově „Modrý kocour 96“ hrou Ukrutný Lorco, Corridou voníš… .
26.února byla pošta v Libochovicích vybavena počítači.
V únoru byl v Riegrově ulici vedle bývalého obchodního domu otevřen obchod s hračkami a kosmetikou.
2.března se v Poplzích konal tradiční masopustní průvod.
5.března se stal duchovním správcem P. Józef Walenty SZELIGA.
11.dubna obdržela TJ.Sokol rozhodnutí okresního soudu v Litoměřicích o navrácení majetku. Jednalo se o celý areál Sokolovny i s jeho přístavbami. Odpůrce BC Libochovice zastoupený prezidentem basketbalového klubu se proti rozsudku odvolal.
Díky iniciativě kronikáře města J.Kroba byla vypátrána a do Libochovic v dubnu vrácena Návštěvní kniha Herbersteinské vodní elektrárny, která byla pečlivě vedena od roku 1900 do roku 1949.
Počátkem května uspořádal Bonsai klub Libochovice tématický zájezd do Německa, Švýcarska, Lichtenštejnska a Itálie.
24.května oslavila Sokolská župa Podřipská 110.výročí založení Sokola Házmburského výstupem na hrad Házmburk.
25.května se v zámecké zahradě konal 3.ročník klubové výstavy japonského plemena psů Akita Inu.
29.května byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXXIX.ročník Libochovického divadelního léta.
9.června pořádal Fotbalový klub tradiční dětský den.
V červnu byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 37.Purkyňův den.
13.června pořádali žáci ZUŠ na Státním zámku závěrečný koncert pro rodiče a hosty.
22.června byl v Saturnově sále na zámku slavnostně ukončen XXXIX.ročník LDL.
4.července zahájila choť čínského velvyslance Yan Penga 7.ročník výstavy Bonsai 96 na nádvoří Státního zámku, pořádaného Bonsai klubem Libochovice.
V červenci bylo započato s plynofikací Poplz.
V září bylo započato s úpravami komunikací v ulicích Poděbradova, Táboritská, Kerkova nábřeží, Pokorného, Komenského, Fügnerova a u železničních přejezdů. Na financování se podílejí Severočeské vodovody a kanalizace (za opravy při poruchách na rozvodech) a firma Khyn a Šafránek (za propadlé výkopy po plynofikaci).
Nové chodníky ze zámkové dlažby byly vybudovány v Čechově ulici a na náměstí Svobody.
Nová komunikace byla zhotovena ve Školní ulici a při té příležitosti byl vyasfaltován i školní dvůr.
V září se uskutečnil 1.ročník poháru Libochovic v basketbale žen.
1.října byla uvedena do provozu restaurace „U kostela“ M.Chvapilové. na náměstí 5.května byly otevřeny prodejny dámské konfekce a kožené galanterie a vedle sklo a porcelán.
7.prosince se v Domově důchodců konaly oslavy 70.výročí vzniku divadelního spolku SCÉNA Libochovice. Oslav se zúčastnilo na 100 osob. Scéna vydala ke svému výročí divadelní Almanach.

V roce 1996 měly Libochovice 3728 obyvatel, z toho:

1800 mužů (průměrný věk 37,4 roku
1928 žen (prům.věk 41,0 roku)

Jednotlivé části:

Dubany 168 obyvatel,
z toho
94 mužů (prům.37,7 roku)
74 žen (prům.věk 47,0 roku)

Poplze 416 obyvatel,
z toho
206 mužů (prům.33,5 roků)v 210 žen (prům.věk 34, 8 roku)

Libochovice 3139 obyvatel,
z toho
1495 mužů (prům.37,7)
1644 žen (prům.věk 41,5 roku).

Věková struktura - nejpočetnější skupina
Libochovice --------- muži 21-30 roků --- ženy 21-30 roků
Dubany -------------- muži 11-20 roků --- ženy 61-70 roků
Poplze -------------- muži 41-50 roků --- ženy 41-50 roků
Celé město ---------- muži 41-50 roků --- ženy 21-30 roků

Průměrný věk obyvatel
část obce kategorie počet prům.věk
Dubany ------- muži ---- 77 ----- 49,0
-------------- chlapci --17 ----- 9,8
-------------- ženy ---- 64 ----- 53,3
-------------- dívky --- 10 ----- 9,6
Libochovice -- muži -- 1224 ----- 44,2
-------------- chlapci -272 ----- 8,7
-------------- ženy -- 1376 ----- 44,2
-------------- dívky -- 268 ----- 9,4
Poplze ------- muži --- 159 ----- 40,5
-------------- chlapci - 47 ----- 9,5
-------------- ženy --- 166 ----- 33,5
-------------- dívky --- 44 ----- 7,4

Zemřelí v roce 1996
Celkem 55,z toho
Libochovice 20,
domov důchodců 25,
Dubany 6
Poplze 4
Narození 29
Uzavření manželství:99,z toho
19 MěÚ,
80 zámek,
0 kostel
V tomto roce žilo v Libochovicích 3728 obyvatel
.
Nezaměstnanost v Libochovicích činila v tomto roce 7.56%.
V tomto roce byl v březnu do knihovny zakoupen počítač a do konce roku bylo zpracováno více než 8 500 titulů.Půjčování probíhalo i nadále 4 dny v týdnu.Knihovnu navštívilo 4731 čtenářů, kteří si vypůjčili 22864 titulů.Knihovna odebírá 24 časopisů.


.

1997

Rozpočet města v roce 1997 činil:

příjmy: 34 891 000,-
výdaje: 34 338 324,95
Rozpočet města v roce 1997
.

V domě č.p.222 v Čechové ulici byla v únoru otevřena nová provozovna Salon Eva je to staronová sběrna oděvů pro novou čistírnu v Roudnici n.L.
10.února byla za účasti starosty p.Jiřího Rezka,ředitele pobočky v Roudnici n.L. JUDr.J.Rajniše i zástupců firem,které se na rekonstrukci podíleli, uvedena do provozu Česká spořitelna,která prošla celkovou rekonstrukcí. Rekonstrukci provedla místní firma Leník,Stavby a montáže.
7.dubna byla v Základní škole J.E.Purkyně slavnostně otevřena počítačová učebna.10 počítačů PC Pentium.
16.dubna,pořádala Základní umělecká škola v městském kině jarní koncert.Více než stovka diváků nešetřila potleskem. Mezi účinkujícími byli i okresní vítězové Z. Pavlovský, K.Christenová a J.Vágner.
Koncem května byl ve spořitelně instalován první bankomat v Libochovicích.
Česká lékařská společnost J. E.Purkyně, dne 28.5. Purkyňův den, kterého se zúčastnilo asi sto alergologů z celé České republiky. Letošní Purkyňovu cenu obdržel MUDr.Josef Liška z Prahy.
V kostele Všech svatých se 2.června sloužila mše svatá. Sloužil ji generální vikář mons.Karel Havelka u příležitosti přivezení ostatků sv.Vojtěcha, prvního českého pražského biskupa, do Libochovic. Kostel byl zcela zaplněn věřícími a hosty.
18.června pořádala Základní umělecká kola veřejný koncert svých žáků na nádvoří Státního zámku.
Osmý ročník výstavy Bonsai '97 připravili pořadatelé, místní Bonsai klub, na 3. a 13.července. Na výstavě se představilo všech 25 členů spolku.
V červenci se Městu podařilo získat dotaci 1 milion 920 tisíc korun na výstavbu dalších malometrážních bytů. Půdní vestavby se budou provádět v Revoluční ulici v č.p.706 a707.
V srpnu rozkopal SPT Telecom chodníky na severní a západní straně náměstí a přilehlé ulice ve městě ve směru od Duban na Radovesice. Do výkopu byly položeny telefonní kabely a to jak dálkové,tak i místní telefonní sít' a kabely silové.
6.srpna kolem poledne se občanům naskytla nezvyklá podívaná.Nad hlavami se jim snášela pískovcová socha P. Marie ,aby byla poté osazena na vrchol sloupu na západní straně náměstí. Tato socha zde odolávala po staletí nepřízni počasí. Kopii podle modelu vytesal akademický sochař Jiří Novák na své zahradě na Hrubé skále v Českém ráji. Původní socha byla opravena a umístěna v kostele sv.Vavřince.
7. srpna přepadla trojice Ukrajinců místní pobočku Komerční banky. Maskovaní lupiči z Ukrajiny však nevyvedli člena bezpečnostní služby, pana Kokeše, z míry. Než se zakuklenci rozkoukali,vyrazil je z peněžního ústavu. Nastala přestřelka. Člen ochranky je raněn (průstřel hýždě), ale ještě stačil prostřelit pneumatiku kradené černé Audi s bulharskou poznávací značkou. Na místo přijíždí policie,dva lupiči skáčou do auta a ujíždějí pryč,třetí zahodí pistoli a prchá.Je však sestřelen při překonávání plotu a zajat.Policie nasazuje vrtulník, je provedena uzávěra a asi za hodinu je černé Audi nalezeno opuštěné u Kostelce n.Ohří.Po dalších dvou banditech se však slehla zem.
Jako každý rok proběhla v Libochovicích tradiční,Vavřinecká pouť od 8.do 10.srpna.
Prodejnu Cyklo hobby na náměstí 5.května navštívil v noci z 11.na 12.srpna zloděj. Podle prodavačky paní Petry Viktorinové zhruba kolem půl jedné v noci rozbil kamenem výlohu s rybářskými potřebami, vybral si náčiní a zmizel.
1.září převzaly České cihelny a panelárny a.s. provoz celého podniku,do kterého dosadily již v červnu svého ředitele Ing.Zdeňka Fröhlicha z Libochovic.Ten připravuje převzetí cihelny a zároveň pracuje jako styčný bod mezi Liboporem s r.o.,v likvidaci a budoucím vlastníkem.
8.září, zavítal do Libochovic pan Emil Aron Wisberger, který žije v Izraeli. Rodák z Libochovic shlédl zdevastovaný židovský hřbitov a marně pátral po židovské synagoze,která byla v 80.letech zbourána.
11.září, zahájil Domov důchodců novou tradici. První sportovní hry seniorů měly mezi účastníky velký úspěch. Na hry se dostavilo téměř 160 seniorů z Libochovic, Ústí n.L. Roudnice n.L., Dobětic, Bystřan a Čížkovic. Staří spoluobčané si mohly vybrat z těchto disciplín: kuželky, šipky, šule, hod na cíl, hod na koš, šachy, minigolf a dáma. Celá akce byla zahájena vystoupením mažoretek ze Štětí, po celý den bylo zdarma podáváno občerstvení, pivo, buřty, jednohubky a domácí koláčky.
Soutěžícím vyhrávaly dvě kapely, byla připravena výstava bonsají, ohlas sklidila i módní přehlídka z vlastnoručně vyrobených modelů. Nejstarší soutěžící, paní Anna Svobodová, byla ročník 1899. Na závěr obdržel každý soutěžící malou skleničku na památku, výrobek místní sklárny.
V objektu truhlárny „U Pourů" byla koncem září otevřena další prodejna. Po tabáku, který zde funguje několik let, byl zahájen prodej prádla. Nabídku tvoří především prádlo pro ženy, ale i pro muže.
10.listopadu, byl v Libochovicích otevřen další podnik, restaurace. V Purkyňově ulici č.p.l l,v objektu hotelu Zlatý zajíc pana Chvapila byla opět otevřena kvalitní restaurace.Nájemcem je pan Marek Dětínský z Brozan,který má hotelovou školu.
Členové divadelního souboru Scéna se sešli 20.prosince v budově Základní školy J.E.Purkyně na své členské schůzi. Na závěr byla provedena volba nového prezidenta Scény. Zvolen byl pan Jaromír Holfeuer. Ing.Burdová poděkovala odstupujícímu prezidentovi za jeho práci a zejména za jeho přínos při přípravě a realizaci Libochovického divadelního léta.
Zámek Libochovice,firma Anette Klapý a Střední odborná škola Libochovice uspořádaly ve dnech 9. - 17.prosince v prostorách zámku Vánoční výstavu. Sklo servis pana Jaroslava Kucha zapůjčil porcelánové servisy a potřebné sklo, firma Haris s r.o. z Úštěka vybavila výstavu nábytkem a dalšími doplňky.

Koncem roku 1997 měly Libochovice celkem 3 745 obyvatel,z toho:

1800 mužů
1945 žen

V samotných Libochovicích žilo 3 167 obyvatel, z toho
1507 mužů
l660 žen

V části Dubany žilo 163 obyvatel, z toho
91 mužů
72 žen

V části Poplze žilo 407 obyvatel, z toho
198 mužů
209 žen

Průměrný věk
Dubany
muži 40,8 roku
ženy 49,4 roku

Poplze
muži 33,4 roku
ženy 34,6 roku

Libochovice
muži 36,9 roku
ženy 40,4 roku

Celkový průměr
muži 36,7 roku
ženy 40,0 roků

Zemřelí 58 z toho
Domov důchodců 24
Poplze 2
Dubany 5
Libochovice 27

Narození 34 z toho
Libochovice 30 (dvakrát dvojčata)
Poplze 4
Dubany 0

Manželství celkem 98,z toho
19 Městský úřad (14 delegovaných-cizích)
78 zámek (14 delegovaných,2 cizinci)
1 kostel (učitelé L. a G. Sammartino)

Nejstarší občan města :
Anna Dudková,DD - 99 let

Nejstarší trvale žijící:
Zdeňka Stehlíková 98 let
Františka Koulová 91 let
František Křtěn 90 let

Věková struktura - Nejpočetnější věková skupina
Libochovicev muži 21 až 30 roků
ženy 21 až 30 roků

Dubany
muži 11 - 20 roků
ženy 61 - 70 roků

Poplze
muži 41 -50 roků
ženy 41 - 50 roků
V tomto roce žilo v Libochovicích na 3745 obyvatel
.

Ke konci roku činila míra nezaměstnanosti na libochovicku 10,54%.


1998

Rozpočet města v roce 1998 činil:

Příjmy:
prodej pozemků - 106.810,-
za vydobytý pros. 10 - 10.140,-
ost.správa-pokuty - 128.500,-
MK-komunikace - 198.053,-
veřej.doprava - 112.236,-
sráž.voda,kanalizace - 73.459,-
MŠ Poplze - 18.375,-
jídelna MŠ Poplze - 63.746,-
příspěvek na stacionář - 1.370,-
kino - 172.341,-
knihovna - 23.453,-
Lib.noviny - 17.945,-
bazén - 468.620,-
náj.z nebyt.prost. - 869.387,-
pohřebnictví - 14.142,-
plynovody - 349.590,-
komunál.služby - 12.987,-
neinv.dotace na volby - 2.855.928,-
ost.příjmy - 70.810,-
převody z vlast.fondů - 10.000,-
dotace od OkÚ - 8.409.200,-
dotace od obcí na ZŠ - 400.905,-
dotace na plav.výcvik a hasiče - 252.000,-
DPS(pečov.služba) - 38.874,-
správa - 1.600,-
bank.popl+úroky - 87.689,-
za akcie ČS-divid. - 47.044,-
nahodilé příjmy - 57.165,-
daň z příjmu FO - 4.247.948,-
daň z příjmu ZČ - 3.430.413,-
daň z příjmu PO - 4.559.555,-
daň z příjmu PO-obec - 326.339,-
daň z nemovitostí - 1.316.417,-
správní poplatky - 791.790,-
míst.popl.(hrací aut.) - 133.596,-
popl-znečišť.ovzd. - 1.050,-
za prodané líst.-popel - 625.261,-
odnětí ze zem.půdy - 112,-
poplatek ze psa - 18.060,-
popl.za veř.prostr, - 201.259,-
popl.ze vstupného - 8.985,-
zůst.na účtu z r.1997 - 2.442,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem - 30.193.489,-

Výdaje:
MK-komunikace - 198.053,-
veřej.doprava - 112.236,-
sráž.voda,kanalizace - 73.459,-
čištění studní ,údržba - 8.275,-
vodovod Poplze - 99.750,-
kanalizace Poplze - 206.010,-
MŠ Libochovice - 715.400,-
MŠ Poplze - 120.614,-
kotelna MŠ Poplze - 24.887,-
ZŠ Libochovice - 2.689.355,-
RŠ Libochovice(Stř.odb.škola) - 400.000,-
jídelna MŠ Poplze - 75.621,-
příspěvek na stacionář - 23.295,-
kino - 450.559,-
knihovna - 282.593,-
kronika - 8.180,-
příspěvky na kulturu - 40.000,-
SPOZ - 33.985,-
Lib.noviny - 57.881,-
bazén - 1.374.591,-
příspěvky TJ - 180.052,-
příspěvky děts.org. - 21.064,-
náj.z nebyt.prost. - 177.155,-
veřejné osvětlení - 1.019.383,-
oprava hřbitov.staveb - 182.266,-
pohřebnictví - 123.735,-
Dubany –plynofikace - 203.087,-
komunál.služby - 225.805,-
monitor.ovzduší - 3.628,-
asanace skládek - 20.000,-
skládka - 911.954,-
péče o vzhled a zeleň - 904.299,-
sociál.dávky - 7.645.508,-
dávky zdrav.postiženým - 733.034,-
DPS(pečov.služba) - 259.402,-
Domov důch.-nájemné - 32.084,-
obědy důchodcům - 172.200,-
požární ochrana - 43.021,-
náklady na volby do míst.zastupitelstev - 94.912,-
náklady na parlament.volby - 60.738,-
zastupitelé - 425.704,-
správa - 4.455.323,-
obřadní síň - 46.645,-
bank.popl+úroky - 17.883,-
fin,operace,růz.příspěvky - 41.000,-
ost.ve správě-pojištění,daň - 487.631,-
dostavba bytů Revoluční ul. - 3.702.536,-
rekonstr.radnice - 222.525,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem - 29.452.813,-
Rozpočet města v roce 1998
.

10.února,byl demontován v Pivovarské ulici nefunkční komín bývalé kotelny,která vytápěla bytovky v Revoluční ulici a Pečovatelský dům. Z Chemických závodů Litvínov přijel jeřáb o nosnosti 80 tun a firma BŽM Děčín dodala plošinu s dostupem 27m. Pro představu: horní díl komína měl hmotnost 1,7 tuny. Výstavba kotelny byla zahájena v lednu 1982, stejně jako výstavba bytovek. Protože docházelo při transportu tepla k obrovským tepelným ztrátám, byla vyřazena z provozu a bytovky jsou vytápěny menšími kotelnami,instalovanými v samotných objektech.
Výběrové řízení,které vyhlásila městská rada na provoz rychlého občerstvení na libochovickém náměstí skončilo v únoru. Vyhrál je pan Križan, který provozoval restauraci Jägerhaus - myslivnu v Poplzích. Záměrem městské rady bylo, aby např.lidé,čekající na spoj, nebo byli u lékaře, měli možnost se někde rychle a levně najíst. Proto v domě č.p.50, který je majetkem města, bylo místo prodejny Lotos vybudováno toto potřebné a chybějící zařízení.
V březnu vysázeli pracovníci údržby města v městském parku více než 300 nových stromků. Jednalo se o javory, jasany, lípy, duby, smuteční vrby a asi 100 keřů. Některé stromky byly krátce po výsadbě vytrženy a přelomeny.
8.dubna se nebe zatáhlo, vál prudký vítr a unášel s sebou částečky země z polí spolu se semeny obilí. Řidiči jezdili se zapnutými světly krokem, příkopy u silnic se plnily navátou hlínou a zemědělci přemýšleli o tom, kolik je bude stát nové semeno. Scelování poli z doby kolektivizace, doprovázené likvidací remízků a větrolamů, přineslo své „ovoce". Po této smršti se dostavili úředníci z ministerstva zemědělství a dali příslib jednoho milionu korun jako pomoc na výsadbu nových stromů a další obnovu krajiny.
Po letech byl o Velikonocích, 11.dubna, opět otevřen oblíbený hostinec, který je neodmyslitelně spjat s dějinami města. Zelenou horu, jak se dříve Černý orel nazýval, měl pronajatou děd J.E.Purkyně, Kašpar, spal v ní Kryštof Zajíc z Hazmburka, od roku 1700 byl Černý orel radnicí. Největší rozkvět zažil za první republiky, kdy byl přestavěn, bylo zbudováno ústřední topení,vystavěno druhé patro. Po listopadu 1989 byl vrácen v restituci paní Dagmar Němcové, která prodala hotel V.Točinovi, který ho prodal obratem Tercieru a zmíněná společnost ho uzavřela a nechala svému osudu. Od ní odkoupili objekt manželé Papíkovi z Prahy, kteří ho dali do potřebného stavu a otevřeli.
Na nádvoří Státního zámku soutěžili v sobotu 23.května mladí muzikanti pěti okresů v oblastním kole dětské trampské písně Brána 98, kterou tradičně pořádala T.O.Bílý zajíc.
Květinářsko-aranžérská firma Anette otevřela 30.května ve své prodejně, na náměstí č.p.59, květinovou čajovnu.
31.května by1 zahájen 41.ročník Historie Libochovického Divadelního Léta

Založit tradici divadelních přehlídek, to byla myšlenka a přání významného kulturního pracovníka, řídícího učitele Karla Vyskočila, předsedy a dramaturga Scény. On sám se však naplnění tohoto přání nedočkal - zemřel v dubnu roku 1957. V srpnu téhož roku se divadelník Jiří Urban vrátil z Hronova s přesvědčením, že nastal čas, aby se v Libochovicích uskutečnil v příštím roce 1. ročník Libochovického divadelního léta. Přidali se k němu Lotar Sedlák, Alois Pilař a dále se povedlo pro naplnění myšlenky získat řadu nadšenců, kteří se zasloužili o uvedení divadelního festivalu v život.
8. června 1958 ve 14.30 bylo v zámecké zahradě slavnostně zahájeno I. Libochovické divadelní léto. Celé město bylo čisté, vyhrávala 30ti členná vojenská hudba z Litoměřic, zpívalo pěvecké sdružení Dvořák Libochovice. Do organizace a přípravy bylo zapojeno 35 lidí v osmi odborech (organizační, vítací, propagační a další), byl vydáván barevný Zpravodaj LDL, obsahující recenze představení, aktuality (redigoval jej J. Růžička, tisk zajišťoval Antonín Dlouhý, výtvarnou stránku Bohumír Kroupa).
Již při II. ročníku byla pořádána divadelní škola, kde přednášeli např. Karel Šálek (výtvarník), Dr. Rektorisová (AMU), Karel Texel (režisér z Prahy), Z. Buchvaldek (z divadla v Mostě). Do historie ochotnického festivalu se kromě již zmíněných zapsala řada dalších obětavých lidí, bez nichž by tato vzácná tradice nemohla vzniknout.
Soutěžní, ale nepostupová přehlídka vyspělých amatérských divadelních souborů se koná nepřetržitě již půl století a stala se tak nejstarší přehlídkou tohoto druhu v Severočeském regionu. Po zániku Sdruženého závodního klubu ROH v roce 1991 převzal úlohu organizátora a dramaturga přehlídky divadelní spolek Scéna Libochovice.
Organizace samotné přehlídky (práci přípravnou tím nelze vůbec zjednodušovat), spočívá v tom, že organizační výbor LDL vybírá (na základě osobního shlédnutí) představení, která svým charakterem zapadají do současné koncepce přehlídky. Jsou to především inscenace veseloherního charakteru, určené pro širší diváckou obec, které jsou kvalitní a prezentují se na různých soutěžních přehlídkách. Účastníky Libochovického divadelního léta se tak stávají soubory nejenom severočeské, ale také středočeské, západočeské, pražské, mnohdy i východočeské nebo moravské.. Přehlídka se koná vždy na přelomu května a června, trvá 4-5 týdnů a hraje se převážně v pátek a v sobotu. Kromě představení pro dospělé jsou zařazována i představení pro děti. Zahájení i zakončení LDL probíhá vždy na státním zámku v Libochovicích a je koncipováno jako slavnostní večer s kulturním programem, většinou hudebním. Jednotlivé inscenace hodnotí odborná porota a na závěrečném vyhodnocení, kam jsou pozváni zástupci zúčastněných souborů, předává hodnotné ceny nejen za nejlepší inscenaci, ale i za režii, scénografii, za herecké výkony, uděluje se i cena diváka a několik dalších cen.
Dílčí hodnocení jednotlivých inscenací probíhá veřejně ihned po skončení každého představení a stává se neformálním setkáním poroty, hodnoceného souboru i příznivců z řad diváků.
Libochovického divadelního léta
. V 16,30 byla vernisáž výstavy z díla básníka a textaře Pavla Kopty ve výstavní síni zámku a od 18,00 v Saturnově sále ochotníci Scény Libochovice uvedli literární pásmo z tvorby Josefa Kopty a jeho synů. Na závěr večera vystoupil Jiří Suchý, Jiří Datel Novotný a Václav Kopta, vnuk spisovatele-herec a hudebník.
Růža je název nové prodejny na nám.Svobody, která byla otevřena v červnu. Tam, kde se ještě nedávno prodávaly výrobky z proutí, můžete zakoupit vše potřebné pro malé děti. Kromě širokého sortimentu kojeneckého zboží tu prodávají ložní prádlo a kočárky. Prodejna byla majetkem L.Žákové a J.Růzhy.
2.ročník turnaje ve streetballu, pořádaný pod širým nebem, se konal v sobotu 6.června na náměstí v Libochovicích.
27. června se uskutečnila slavná mše, při které otec biskup ThDr.Josef Koukl uděloval svátost biřmování. Při této příležitosti se uskutečnilo posvěcení nově opravené farní budovy. Přítomen byl také generální vikář Msgre.Karel Havelka a děkan Václav Lochman.
27.června byl v Saturnově sále státní ho zámku ukončen 41.ročník Libochovického divadelního léta.
4. - 12.července se konal 9.ročník výstavy Bonsaí, který byl aranžován tradičně na nádvoří státního zámku v Libochovicích. Výstava,která se těšila značné pozornosti návštěvníků.
Na náměstí 5.května v č.p.50 (bývalé prodejně Lotos) bylo 13.července otevřeno Rychlé občerstvení.
Tradiční Vavřinecká pouť, která se řadí k největším v Severočeském regionu, začala v pátek 7.srpna 4.ročníkem Módní show.Kromě módní přehlídky proběhla vernisáž obrazů K.Minarčíkové, nechybělo ani vystoupení transvestitů. Hosty byly i hokejisté kanadsko-americké NHL Jaromír Jágr a Martin Ručínský, hříbě pokřtil hrabě Kinský, představil se ředitel Deníků Bohemia Ing.Morstadt a přítomen byl i odborářský předák Falbr. U Černého orla týž den na nádvoří proběhl festival rockových skupin Rock jam (pokračoval i v sobotu). Celé náměstí,včetně Riegrovy ulice, byly tržištěm převážně vietnamských prodejců. Park, plný atrakcí spolehlivě tahal peníze z kapes návštěvníků,kteří některou z nich navštívili. Mše v kostele sv.Vavřince se uskutečnila v neděli ráno.
I.ročník Libochovického hudebního podzimu byl zahájen 23.září v Saturnově sále státního zámku. Šlo o první ze čtyř koncertů, zařazených do nově vzniklého hudebního festivalu. Účinkoval klavírní virtuos Lubomír Brabec a doprovodný kvintet vedený Ing.P.Mackem, majitelem agentury MMM z Mostu.
Prodejna pracovních oděvů zahájila provoz 16.září ve Vackově ulici a patří L.Frhbauerovi z Prahy 4, který vlastní také jejich výrobu.
l.ročník klubové soutěže Memoriál Mirka Vágnera se konal 25.10. na Kynologickém cvičišti v Poplzích.
Oslava 80.let vzniku Československa proběhla 26.října, v městském kině. Téměř do posledního místečka zaplnili lavice dospělí a děti, kterým patřila převážná část večera. Program, kterým provázely žákyně Kateřina Pekárková a Hana Mašková, zahájil starosta Libochovic. Ve svém proslovu se vrátil k rozhodujícím momentům vzniku republiky. V další části byl na pořadu kulturní program, který připravili žáci Základní školy Jana Evangelisty Purkyně a Základní umělecké školy.
Výsledky komunálních voleb - zvolené zastupitelstvo:

Rezek Jiří - Sdruž.nezávislých kandidátů 2002 - 589 hlasů
Kalouš Karel - -------„---------- 2002 - 584
Pásek Jan - Občanská demokratická strana - 465
Fictum Jan - Občanská demokratická strana - 460
Nýdrová Jiřina,Mgr. - Sdruž.nez.kand.Za Libochovice krásnější - 430
Šašková Hana,Ing. - Sdruž.nez.kand. 2002 - 429
Pekárek Karel,Ing. - Křesť.dem.unie-Českosl.str.lidová - 424
Novák Václav - Sdruž.nez.kand. 2002 - 423
Michaličková Milena,JUDr. - Obč.demokratická strana - 423
Tlustý Stanislav - Občanská demokratická strana - 416
Krob Lukáš,Ing. - Sdružení nezáv.kand.2002 - 415
Vokřál Václav,Ing.- Komunist.str.Čech a Moravy - 403
Elmanová Anna - Komunistická str.Čech a Moravy - 396
Vačiljová Vlasta - Křesť.dem.unie-Českosl.strana lidová - 364
Burdová Alena,Ing.- Sdruž.Za Libochovice krásnější - 362
Hynouš Karel - Komunistická strana Čecha Moravy - 361
Holfeuer Jaromír,Mgr. - Sdr.Za Libochovice krásnější - 359
Hamp Josef - Komunistická strana Čech a Moravy - 348
Starý Pavel,Ing. - Křesť.dem.unie-Čs.strana lidová - 316
Beneš Jaroslav,Ing.- Česká str.sociálně demokratická - 274
Douša Miroslav - Česká strana sociálně demokratická - 266

Tabulka s počtem hlasů podle volebních stran
Křesťanská a demokratická unie-Čs.strana lidová - 3886 hlasů 11,81%
Česká strana sociálně demokratická - 3838 11,66%
Komunistická strana Čech a Moravy - 6460 19,63%
Občanská demokratická strana - 6016 18,28%
Sdružení nezáv.kandidátů „2002" - 7385 22,44%
Sdruž.nezávislých kand.Za Libochovice krásnější - 5330 16,19%

Celkem 32915 100%

Počty mandátů jednotlivých stran
ČSSD - 2
KSČM - 4
Sdruž.2002 - 5
KDU-ČSL - 3
ODS - 4
Sdr.Za Liboch.. - 3

Účast
Voleb do městského zastupitelstva se z 2929 zapsaných voličů účastnilo 1681 občanů,
což představuje 57,39 procent.

Účast v jednotlivých okrscích:
1 Libochovice 775 zapsaných 467 odevzdaných 60,26%
2 Libochovice 879 zapsaných 455 odevzdaných 51,76%
3 Libochovice 820 zapsaných 494 odevzdaných 60,24%
4 Poplze 319 zapsaných 183 odevzdaných 57,37%
5 Dubany 136 zapsaných 82 odevzdaných 60,29%
Volby do obecního zastupitelstva
proběhly ve dnech 13.až 14.listopadu v 5ti okrscích.
Výsledky voleb z 23.listopadu roku 1998:

Poměrem hlasů 12:7 byl zvolen starostou města pan Jan Pásek ODS.
Místostarostou byl zvolen zástupce KSČM ing.Václav Vokřál.
Rada:
Josef Hamp - KSČM,
JUDr.Milena Michaličková - ODS,
ing.Beneš - ČSSD,
V.Vačiljová - KDU-ČSL,
Mgr.Jiřina Nýdrová - Za Libochovice krásnější.
l.jednání Městského zastupitelstva
proběhlo 23.listopadu v městském kině.
Veřejný koncert pořádala Základní umělecká škola ve středu 16. prosince na Státním zámku.
Socha sv.Václav, která stojí při silnici na Slatinu, postoupila v závěru roku restauraci. 22.prosince byla socha demontována (restauraci provádí Jiří Novák,akademický sochař z Prahy).Ve spodním dílu podstavce sochy byla nalezena Nález v soše sv.Václava

Město vyhlásilo v měsíci září 1998 výběrové řízení, ve kterém oslovilo tři sochaře restaurátory, aby podali svoji nabídku. Byli to pan Miroslav Zentner, akademický sochař, restaurátor z Libochovic, Jiří Novák, akademický sochař z Prahy a M.Bílek, akademický sochař z Petrovic. Komise, která nabídky hodnotila, pracovala ve složení Jiří Rezek, starosta města, Mgr.Petr Hrubý, pracovník Památkového ústavu v Ústí n.L. a Vlastimil Hauf, pracovník referátu kultury Okresního úřadu v Litoměřicích. Tato komise vyhodnotila jako nejvhodnější nabídku akademického sochaře, pana Jiřího Nováka. S ním město uzavřelo smlouvu o dílo.
Dne 22. prosince se v dopoledních hodinách prováděla demontáž sochy sv.Václava, včetně celého podstavce a stupňů, aby mohly být všechny jednotlivé díly odvezeny na Hrubou Skálu, kde se bude restaurování díla provádět. Při rozebírání spodní části podstavce sochy byla nalezena schránka ze zinkového plechu o rozměrech 180 x 110 x 50 mm. Po jejím otevření byla ve schránce nalezena listina, tohoto znění:
"Tato socha sv.Václava mučedníka a patrona Českého od sochaře Bartoloměje Edera nákladem Václava Hnědce, hospodářského ředitele z Ditrichšteina, v roce 1761 zhotovená, byla v roce 1880 za příčinou silnice z Libochovic do Slatiny vystavené, 384 metrů dále k straně severovýchodní na poli Ludmily Valentové znovu postavena a dobrovolnými příspěvky obyvatelů Libochovických obnovena a natřena."
Dále následují jména členů městské rady a jejich podpisy. Listina je datována L.P.1880, to znamená, že schránka s doklady byla do podstavce sochy vložena při jejím přesunutí.
Dále schránka obsahovala výkaz průměrných cen potravin a dalšího zboží v roce 1880. Převážnou část schránky vyplňoval Dějepisný místopis města Libochovic nad Ohří se zvláštním zřetelem k okolí od řídícího učitele Josefa Čapka z roku 1878. Ve schránce bylo v aršíku z tvrdého papíru zasunuto sedm mincí, které pocházejí z doby panování Františka Josefa I. Jedná se o mince běžně používané v oběhu následujících hodnot:
-zlatník (Ag), říkalo se mu také půltolar z roku 1878, zlatníku se rovněž říkalo floren
-čtvrtzlatník (Ag) z roku 1862
-dvacetikrejcar (Ag) z roku 1869
-desetikrejcar (Ag) z roku 1869
-čtyřkrejcar (Cu) z roku 1861
-1 krejcar (Cu) z roku 1879
-5/10 krejcaru (Cu) z roku 1877

Socha dříve stávala na rozcestí dvou polních cest a to ke Slatině a do Chotěšova.
Do nové schránky byl vložen původní obsah a dále současné údaje o městě a další zajímavé informace.
zinková schránka
(180 x 150 x 80mm). Uvnitř se nacházela listina, Čapkův Dějepisný místopis města Libochovic a sedm mincí(zlatník, čtvrtzlatník, dvacetikrejcar, desetikrejcar, čtyřkrejcar, 1 krejcar a půlkrejcar
Děti hrály starším spoluobčanům 23.prosince. Nejdříve vystoupili žáci Základní umělecké školy v Domově důchodců a potom hráli na setkání s důchodci v restauraci U zajíce.


1999

V lednu se Rádobydivadlo Klapý zúčastnilo divadelního festivalu Modrý kocour v Turnově. Na 4.ročníku této divadelní přehlídky získali divadelníci dvě ceny.
V únoru vyšlo sté číslo Libochovických novin. Toto periodikum můžete nalézt též na internetové adrese.
20.února se v Poplzích konal tradiční masopustní průvod.
1.března se uzavřely brány závodu EMZET a bylo propuštěno 25 kvalifikovaných dělníků, kteří se hlásí na Úřadu práce. Bývalý mechanizační závod, který se zabýval výrobou komorových filtrů pro filtraci tekutých roztoků v cukrovarnických provozech, se zaměřil na východní trhy, zejména na země bývalého Sovětského svazu (Ukrajinu a Bělorusko). Právě nedobytné pohledávky řádově desítek miliónů korun donutilo majitele k ukončení výroby.
1.března byla opět otevřena vinárna U Řípu.
Tradiční oslavu Mezinárodního dne žen oživili po několikaleté přestávce komunisté. 8.března proběhla v Disco klubu oslava tohoto svátku za účasti poslankyně PaedDr.Květy Čelišové. Zhruba 60 lidí, převážně důchodového věku si i zatancovalo a na programu televize Nova se objevil ve zpravodajství krátký šot.
Servis šicích strojů si otevřel pan V.Vacha v Poplzích.
20.ledna tohoto roku vznikl v uvedené restauraci tým šipkařů, zvaný „DC Kopečkáři“. Tým, který se skládal z 9 stálých hráčů, hrál v 5.lize.
U příležitosti vstupu naší republiky do NATO dne 12.března organizovalo hnutí 2002 spolu s KDU-ČSL slavnostní ohňostroj na mostě. Sešlo se na 300 lidí, kteří sledovali od 20.00 odvázané lidi, střílející rachejtle, dospělí si připíjeli šampaňským.
2.dubna byla zahájena zámecká sezóna na zámku v Libochovicích. Pod názvem „Zámek plný kouzel“ proběhlo již druhé setkání strašidel, duchů, známých osob v dobových kostýmech. O oblibě této akce svědčí, že se na setkání přišlo podívat přes 1200 návštěvníků z nejrůznějších koutů naší země a dokonce i ze sousedního Německa.
Výstava obrazů Věry Neudertové, libochovické učitelky v důchodu a keramiky manželů Jandových byla instalována ve dnech 19.dubna až 2.května ve velkém sále Domova důchodců.
Od 12.do 16.dubna se přestěhoval Pracovní úřad.Vše probíhalo za plného provozu, s výjimkou jediného dne, kdy neposkytoval služby. Opustil prostory na Městském úřadě a přemístil se vedle pošty (bývalý dvůr MěÚ).
Mimořádné zastupitelstvo se sešlo ve středu, 21.dubna a na programu byl jediný bod: Odvolání starosty, místostarosty a rady. Bylo svoláno na návrh opozice (Hnutí 2002 a KDU-ČSL). Při tomto jednání nebyla připuštěna diskuse, pouze se hlasovalo. Poměrem hlasů 12:8 byl návrh zamítnut.Téměř zaplněné kino bylo svědkem vzájemného napadání a invektiv obou táborů
23.dubna byla zahájena na nádvoří zámku Jarní výstava květin a bonsají. Výstavu zajistil libochovický Bonsai klub. Součástí výstavy bylo sobotní aranžování květin včetně ikebany. Do expozice byly také zakomponovány kaligrafie paní Taj Thün Hejzlarové, která dotvářela atmosféru výstavy.
Nová osvětlovací tělesa (celkem 33 kusů) byla osazena na stožárech veřejného osvětlení na příjezdových komunikacích do města od Radovesic a Duban, tj.v ulicích Havlíčkova a Vrchlického. Nová svítidla stála 110.000 Kč, práce provedl pracovník města, výsuvnou plošinu poskytla firma Procházka z Radovesic.
V měsíci dubnu navezlo město nový písek do dětských pískovišť u bytových jednotek ve Dvouletkách, v Revoluční ulici a mateřské škole.
Ve Vrchlického ulici č.209 otevřel svoji firmu pan Luboš Verner. Náplní firmy je pěstování a prodej okrasných dřevin, zakládání zahrad a další práce s tím spojené.
Výstava psů Akita Inu se uskutečnila v sobotu na nádvoří státního zámku v Libochovicích dne 8.května.
3.června byla v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XLII.ročník Libochovického divadelního léta.
Městské zastupitelstvo se sešlo 9.června v městském kině kde rozhodlo o prodeji sklárenské vily. Dům,který byl původně postaven pro ředitele sklárny, v uplynulých letech chátral a stal se pro město přítěží. Pět let se nedařilo sehnat kupce,až teprve nyní projevil o koupi zájem pan J.Kuch , majitel firmy Skloservis s r.o. a je ochoten za dům dát částku 1,2 miliónu korun.
11.června v 10.00 hodin vysvětil litoměřický biskup Msgr.ThDr.Josef Koukl zámeckou kapli, která byla po dobu padesáti let uzavřena a sloužila jako skladiště. Náklady na zrestaurování kaple činily na 200.000 korun,při čemž navíc byly vykonány práce sponzorsky. Opravy byly zahájeny na podzim roku 1998.
Zámecká kaple se stane součástí prezentace historických interiérů zámku pro veřejnost a obohatí i duchovní život města Libochovic.
18.června udělala porota tečku za XLII.ročníkem LDL.
V průběhu července byla vyasfaltována cesta ke hřbitovu nákladem 212.000 korun.
2.července proběhla za účasti čínského velvyslance, Dr.Hrdličkové, starosty Libochovic Jana Páska a dalších hostí tradiční desátá výstava bonsají - Bonsai 99´.
Opravu komunikací provedla v průběhu srpna firma KBO Litoměřice. Opraveny byly ulice Žižkova, Kaplířova, Chelčického, Revoluční, Dvouletky, Komenského a Luční. Jednalo se především o opravu překopů po plynofikaci a dalších inženýrských sítí.
3.září byla uzavřena benzínová pumpa. Důvodem je rekonstrukce, plánovaná asi na čtyři měsíce.
Za přítomnosti ředitele Školského úřadu v Libochovicích Mgr.Vladislava Kvapila, starosty města Jana Páska byla slavnostně uvedena do provozu rekonstruovaná Zvláštní škola v Libochovicích. Do oprav bylo investováno 450.000 korun, škola dostala nový fasádní nátěr světle modré barvy, byla opravena střešní krytina a sociální zařízení.
29.září v odpoledních hodinách vyšlehly plameny ze stohu Agri Libochovice, který se nacházel na poli směrem na Klapý. Shořela veškerá sláma tohoto zemědělského podniku v celkové hodnotě 160 000,-Kč. Stoh zapálili dva sourozenci, žáci 2. a 4.třídy základní školy.
Nový televizní servis byl v září otevřen ve Vrchlického ulici 380 (v areálu bývalého JZD).
Privátní televize Nova zavítala 20.listopadu do Libochovic a ve hlavním zpravodajství odvysílala šot, že v Libochovicích v případě nouze se občan policie nedočká. Jako důkaz ukázala kamera na dveře, kde byla stará telefonní čísla. Potom šli za starostou a chtěli slyšet jeho názor. Ten jim sdělil, že jako většina jiných by v případě nouze volal 158.
Benzinová pumpa Papp oil byla otevřena v listopadu, tedy po více než třech měsících při silnici směrem na Dubany. U nové pumpy byla zbudována i myčka automobilů.
Vánoce na zámku byly zahájeny 10.prosince vernisáží v Saturnově sále. Již 6.ročník výstavy kde mezi hlavní vystavovatele patří firma Anette paní Drobné a Střední odborná škola byl tentokrát obohacen i o stromky a výzdobu sedmi základních a mateřských škol. V sobotu a v neděli potom na nádvoří zámku byly ukázka starých řemesel a prodejní stánky.
Vánoce v kostele nabízely příchozím k vidění asi stovku Ve farnosti,kterou má na starost P.Jozef Szeliga,jsou v jednotlivých místech tyto betlémy:

Libochovice Kostel Všech svatých -sádrový ,vznik kolem 1900,každoročně se vystavuje.Na faře je uložen také lidový skříňový betlém sádrový, kulisy papírové,asi 44 figurek a 33 zvířat,asi meziválečné období, nevystavuje se.

Chotěšov Vystavuje se v kapli na faře v Libochovicích.Jde o profesionální polychromovanou dřevořezbu s dřevěnými kulisami,má 10 figur a 8 z zvířat,nemá Tři krále,max.výška figur 56 cm.Koupil jej farář Ant. Dušek ze svého od firmy Buškovy ze Sychrova:jesličky za 300K,od osadníků na ten účel sebráno 8K.Firma Petra Buška a jeho synů Dominika a Konstantina z Husi u Sychrova na Turnovsku patřila k významným mimopražským řezbářským firmám.

Klapý V kostele sv.Jana Křtitele je svatá rodina(3 figury,profesionální polychromovaná dřevořezba,výška figur je 100cm,70cm a 36 cm,stáří asi před r.1900,každoročně se vystavuje.

Křesín V kostele sv.Václava býval do r.1996 vystavován dřevěný betlém se 14 figurkami,17 zvířaty a kulisami (profesionální polychromovaná dřevořezba,výška většiny figur kolem 20cm,zakoupen zřejmě po roce 1911. Z obav před zcizením vystavován lidový betlém sádrový, malovaný(11 figurek,5 zvířat,výška figurek asi 18cm,stáří asi 20 let, vyrobil místní obyvatel J.Hecl).

Koštice V kostele sv.Antonína sádrový,malovaný betlém,asi 12 figurek a 8 zvířat,výška do 22cm,zřejmě meziválečné období,poničený,v poslední době se nevystavuje.

Třebenice Chrámový betlém,který se každoročně vystavuje

Slatina,Dubany a kaple sv.Vavřince v Libochovicích betlémy nemají.
Betlémů
,z nich zaujaly ty, které P.Józef Szeliga přivezl z Jeruzaléma, Betlémy z Klapého, Křesína i Chotěšova a řada dalších.
Již od listopadu probíhali v severozápadní části města výkopové práce. Jednak se ukládaly do země telefonní kabely a při té příležitosti se pokládala kabelová televize.


.

2000

1.ledna vešlo v platnost zdražení poštovného. Známka na dopis stojí 5,40 Kč (dříve 4,60 na pohlednici a korespondenční lístek je za 5,-Kč (dříve 4Kč) a za doporučený dopis se platí příplatek 9,-Kč (dříve 8,.K).
K 1.lednu 2000 zrušila Severočeská energetika obvodové služebny v Roudnici n.L., Lovosicích a Libochovicích. Na Litoměřicku zůstala tak je jedna kancelář v Litoměřicích.
Od 2.ledna 2000 se poštovní balíky doručují vozidlem.Rozvoz balíků, který se zefektivní, zajišťují pracovníci pošty Litoměřice. Proto je nezbytně nutné, aby všechny domy byly opatřeny čísly a schránky jasně označeny. V opačném případě dochází k tomu, že zásilky jsou vráceny jako nedoručitelné. Je nutné, aby si občané, kteří nemají toto v pořádku dali v nejbližší době do žádaného stavu, upozornila na změny vedoucí pošty paní Stanislava Racková.
10.ledna se konalo v městském kině 8.jednání městského zastupitelstva, které výrazně pozměnilo reprezentaci města. Do programu byly zařazen bod odvolání městské rady a změna jednacího řádu. Na základě předchozích dohod byla městská rada zásadně pozměněna. Z té minulé zůstal pouze Ing.J.Beneš (ČSSD) a Ing.V.Vokřál(KSČM).
Dalšími „radními“ jsou:Ing.H.Šašková, Ing.Mgr.Lukáš Krob (oba hnutí 2002), Ing.Starý (KDU-ČSL),K.Hynouš (KSČM) a S.Tlustý (ODS). Opozice se jednání nezúčastnila (Dr.Michaličková, Khyn, Vačiljová, Mgr.Holfeuer, Christen a nemocný exstarosta J.Pásek). Novým starostou se stal Ing.Jaroslav Beneš, místostarostou Ing.Vokřál.
Městská rada v únoru rozhodla zakoupit objekt Tři lípy za 2 432 000,-Kč a podle možností jej opravovat. Tato dříve velmi využívaná budova po několik let chátrá a stala se ostudou města.
Městská rada se také zabývala problematikou nedodržování pořádku ve městě, kdy dochází neustálé devastaci veřejného i soukromého majetku v nočních hodinách, zejména v pátek a v sobotu po diskotékách. Na jednání byl pozván mjr.Chlupsa, který přislíbil zvýšení pochůzkové činnosti policistů zejména v době ukončení diskoték. Starosta si rovněž pozval provozovatele diskoték pana Papíka a pana Votavu k jednání. Oba přislíbili, že budou dodržovat zákon o zákazu podávání alkoholu mladistvým osobám. V případě, že se dohodnutá opatření nebudou dodržovat, město vyvine tlak na provozovatele, aby diskotéky byly přesunuty na odpolední hodiny, nebo zrušeny vůbec.
Dne 22.února zakoupilo město v dražbě budovu „Tří lip“. Dražba se konala na Finančním úřadě. Město získalo nemovitost za 2.432.000 Kč.
3.dubna byla otevřena v Husově ulici prodejna použitého zboží „U Johna“.
Město zahájilo v dubnu opravu hasičské zbrojnice v městské části Poplze. V Dubanech se nechává zpracovat dokumentace přípojky plynu, vody a elektro na zakoupený obchod. Do Duban byl zahájen zkušební provoz dopravy minibusem, aby starší občané mohli zajet na nákup, k lékaři apod. pokud bude mezi občany o tuto službu zájem, uzavře město s dopravcem smlouvu za měsíční poplatek 500,-Kč.
Ve městě byly v této době rozmístěny kontejnery na tříděný odpad. Modré jsou na papír, žluté na plasty a zelené na smíšené sklo. Kontejnery jsou rozmístěny na těchto stanovištích:
Libochovice: Pivovarská ul., Poděbradova, Revoluční, Nám.5.května a Tyršova. V Poplzích a Dubanech jsou na návsi.
5.května proběhl Pietní akt na městském hřbitově u příležitosti konce 2.světové války. Po vystoupení žáků ZŠ, kteří přednesli Křenkovu báseň Tryzna, pronesl proslov starosta Libochovic Ing.Beneš.
Čestnou stráž stáli zástupci dětských organizací – Pionýra, Junáka, Polární liška a Bílý zajíc. Pietního aktu na střelnici v Kobylisích se zúčastnili zástupci města, Svaz bojovníků za svobodu a pozůstalí po popravených. Pro připomenutí tragických událostí je nutné zdůraznit, že Libochovice zaplatilo v přepočtu obyvatel třetí nejvyšší daň v počtu popravených spoluobčanů.
20.května pořádala T.O.Bílý zajíc na nádvoří Státního zámku již 9.ročník oblastního kola soutěže dětské trampské písně „Brána“. Soutěž shlédlo na 350 diváků.
1.června byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XLIII.ročník Libochovického divadelního léta.
V  červnu pracovníci města osadili na náměstí a v přilehlých ulicích 25 keramických košů se znakem města. Koše stály městskou pokladnu 44.225 Kč ( 1.769 Kč za kus). Jsou určeny pro drobný odpad občanů a návštěvníků města. Bohužel místní obchodníci je využívají k odkládání odpadů ze své obchodní činnosti (před řeznictvím denně se nacházejí slupky od salámů, před cukrárnami obaly od rozlévaných nápojů, dále se v koších nacházejí účtenky a podobně.Jejich opovážlivost sahá tak daleko,že vedle košů přikládají kartony,krabice a další obalový materiál.
25.června byl v Saturnově sále slavnostně ukončen XLIII.ročník LDL.
Ve dnech od 26.června do 2.července se konala ve výstavní síni v zámku Libochovice výstava fotografií Ladislava Eštoka, zaměřená na zvětšené snímky přírodních krás z okolí Libochovic z různých ročních období a současně i výstava dobových pohlednic Mgr.Josefa Kroba. Na deseti velkoplošných vitrínách bylo umístěno 195 pohlednic z historie Libochovic a blízkého okolí, které dokumentují, jak se měnila tvář Libochovicka v dobách dávno minulých až po současnost.
20.července byla slavnostním pohoštěním, za účasti řady hostů, otevřena restaurace Pamplona v Revoluční ulici. Přestavbou nové hasičské zbrojnice se tak ve městě opět objevila další restaurace. Majiteli jsou manželé Ing.Marie a Jaroslav Kuchovi. Kapacita restaurace je 50 míst k sezení a 12 míst u baru, kde je možné si vybrat ze 100 druhů destilátů a vín. Od 1.října byl otevřen salonek, kde se odbývají rodinné oslavy, večírky apod. Kapacita salonku je 22 míst.
S účinností od 1. července 2000 žádají občané o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů na Městském úřadě, na matrice. Za tyto služby se vybírají správní poplatky, které město odvádí do státního rozpočtu.
Tradiční Libochovická „Svatovavřinecká“ pouť v netradičním kronikářově podání:
„Udatní rytíři svádějí lítý boj o ruku sličné Markéty, sledováni asi třemi stovkami návštěvníků. Takto začínala květinová show v zámecké zahradě, kterou pořádala firma ANETTE paní Drobné z Klapého. Přehlídka uzavírala týdenní květinovou výstavu na státním zámku pod názvem Zámek plný květin. Za parného odpoledne 12.srpna po zámeckých schodech scházely manekýnky v dobových historických šatech s patřičnou kyticí z doby empiru a biedermeieru. Po nich se vystřídaly modelky všech dob, zejména 20.století. Přehlídka vrcholí módou, účesy i extravagantními kyticemi ve stylu techna. Po přestávce následuje proslov známého fotografa Jadrana Šetlíka, který vystavuje až do konce srpna portréty známých osobností. Pak následuje velká svatební přehlídka, návštěvníci si mohou prohlédnout vystavené vozy sponzorů autosalónu OKIM (pan M.Šára z Libochovic nedávno otevřel druhý autosalón v Ústí n.L.), přijely i dva „veteráni“ z veteranclubu Velemín. Po skončení každé přehlídky byl velký zájem o zakoupení květinových prací. Vybrané vstupné bylo darem na vybudování onkologického sanatoria v Měšicích.“

12.srpna se pod názvem Házmburk extreme triatlon postavili na start závodníci nejen litoměřického okresu, mezi nimiž startovaly dokonce i tři ženy ale také ústecký poloprofesionál Petr Zlámal. Závod začínal plaváním na 400 metrů v retenční nádrži u Slatiny, následovala jízda na kole a závěr tvořil běh na 5 km pod hradem s cílem na samotném vrcholu. Jako první se tam objevil Petr Zlámal před Ondřejem Pšeničkou z Lovosic a libochovickým Michalem Laubem. V kategorii žen zvítězila Lenka Sekerová před svojí sestrou Petrou (Vědomice-Roudnice n.L.).
31.srpnu ukončila svoji činnost Komerční banka v Libochovicích. Komerční banka Litoměřice provádí v současné době reorganizaci svých poboček a vzhledem k provozně – ekonomickým důvodům končí pobočka KB Libochovice svoji činnost k uvedenému datu.
9.září se uskutečnilo znovuvysvěcení kaple v Poplzích. Vlastník kapličky, Městský úřad, ji nechal opravit a natřít firmou Stavby a montáže J.Leník, obnovu stříšky a pokrytí měděným plechem zadal úřad firmě Klempířství Macík Černčice u Loun. Slavnostní znovuvysvěcení vykonal z pověření otce biskupa bývalý libochovický děkan P.Václav Lochman za asistence P.Józefa Szeligy. Po vysvěcení zpíval při následné mši chrámový sbor pod vedením prof.J.Pobudy.
V září se zvolna dokončovala oprava kostelní věže. Po 108 letech se celá věž pokryje měděným plechem.Rozpočet na opravu prezentuje částku 800.000 korun. Jenom plechy stály 330.000 korun,za práci se zaplatí okolo 350.000 korun. Páter Jozef Szeliga prostřednictvím libochovických novin informoval veřejnost o svém záměru a vyzval občany, pokud budou chtít, že mohou přispět na opravu. Několik místních občanů na výzvu reagovalo se sešlo se okolo 200.000 korun, z toho plnou polovinu poskytl pan Jaroslav Kuch, který vlastní Skloservis a nedávno otevřel Pamplonu.
12.září proběhla v Domově důchodců pouť. Pozván byl dětský country soubor ze Mšených lázní, pěvecký soubor z Dětského domova v Dlažkovicích a dechovka Pustajka z Ústavu sociální péče v Křešicích. Senioři se při hudbě dobře bavili a někteří si zatancovali.Po ústavních koláčích, napečených z 20 kg mouky se jen zaprášilo a k duhu přišly i vuřty z udírny a pivo, tentokráte vše zdarma.
Řeznictví v čp.58 na Náměstí 5.května provozoval pan Frohlich, majitel domu.Ten se rozhodl odejít do důchodu a proto pronajal prodejnu panu Josefu Masnicovi z Vetlé. Ten po krátkých úpravách opět prodejnu otevřel dne 10.října.
6.října se uskutečnil Galavečer operních árií, v Saturnově sále na Státním zámku. Za hojné účasti (zejména cizích návštěvníků) zazněly známé melodie z oper G.Pucciniho, A.Dvořáka, G.Verdiho, W.A.Mozarta a dalších.Přízeň posluchačů si svými výkony získali mladí interpreti Gabriela Kopperová (soprán) a Josef Moravec (baryton) za klavírního doprovodu F.Bábického a Quinteta concertante Petra Macka.
V září se opět ozval hlas zvonku z věžičky kaple sv.Vavřince. Zvonek, který získal P.Józef Szeliga, je ozdoben plastikou sv.Prokopa s ďáblem, na druhé straně ukřižovaný Kristus. Kolem zvonu jsou hlavičky andělů a dole nápis F.A.F.1788. Váží 15 kg. Mechanika automatického zvonění je od firmy Elektrozvon Olomouc, instalaci a uvedení do provozu provedl Václav Česal, místní rodák, spolu se svým bratrem Pavlem Česalem (tajemníkem Městského úřadu), vše jako sponzorský dar. Zvonek ohlašuje poledne, klekání a vyprovází zesnulé na poslední cestě.
25.září se potvrdilo, že se v báni pod křížem na věži kostela Všech svatých skrývá zpráva z dob minulých. Z cibulovité báně o průměru 100 cm byl vyjmut pečlivě zaletovaný válec. Pouzdro bylo za účasti P.Józefa Szeligy, libochovického administrátora, zástupce Referátu kultury Okresního úřadu v Litoměřicích Vlastimila Hauta a tajemníka Městského úřadu Pavla Česala, otevřeno. V první chvíli, kdy se z pouzdra začal sypat písek a suchá omítka,byly přítomní překvapeni. Ukázalo se, že pod touto vrstvou,která měla za úkol chránit obsah před případným požárem, se odkrylo pouzdro druhé.To ukrývalo krásně zachovalé dokumenty a malou plechovou krabičku.
Nejstarší dokumenty jsou psány na ručním papíře a jsou opatřeny datem 1622. Byly uloženy ještě v původní nízké věži kostela. Ta však roku 1664 vyhořela, dokumenty se však zachovaly a při opravě byly do báně opět uloženy. V roku 1690 došlo opět k sundání báně věže a vložena další krátká zpráva a totéž se opakovalo ještě v letech 1704 a 1748. Vše bylo uloženo až v roce 1892, při zvýšení zdi věže o téměř 10m a postavení nového krovu do výšky 50,80 m. Úvodní dokument je datován 23.května 1892, podepsán arciděkanem Karlem Kerkou a dvěma kaplany Františkem Miksánkem a Janem Šlechtou (oba jsou pochování na hřbitově u sv.Vavřince v kněžských hrobech před kaplí). Dále byl ve schránce uložen spis „Pamětní spis panství Libochovického se týkající“ z 12.května 1892 a popisuje údaje o současných majitelích panství a zprávu o hospodářském roce 1891. Další dokument je sepsán představiteli města a popisuje život v Libochovicích, soupis domů a majitelů a další informace o městě. Přiložen je barevný plán města a situační plán hraběcího cukrovaru. Vložena je i „Publikace památce Jana Evangelisty Purkyně ku slavnostní odhalení pomníku jeho v Libochovicích v stý rok od narození oslavencova“, vydal komitét Purkyňův v Libochovicích r.1882.“ "Vzpomínky Jana Evang.Purkyně na vlastní mládí v Libochovicích prožité“ jsou další drobnou publikací vydanou r.1887 nákladem D.Mayera. Dále je přiložen výkaz Spořitelny za rok 1891 a pozvánka na valnou hromadu Občanské záložny v Libochovicích dne 10.4.1892. Zmíněná krabička obsahovala řadu mincí z dob 1631 až 1851.
Dále schránka obsahovala ještě pamětní medaili k odhalení Purkyňova pomníku. Samostatně byla uložena pamětní mince ke korunovaci Ferdinanda V. z roku 1836. Po ukončení prací byly všechny předměty v novém pouzdru vráceny zpět do báně s tím, že byly přidány současné údaje o městě, dobové noviny, časopisy apod.
15.prosince proběhl na zámku tradiční vánoční koncert.Saturnův sál byl přeplněný, protože kromě stálých posluchačů přišla řada rodičů dětí mateřské školy, které nacvičily spolu se svými učitelkami velmi pěkné vánoční pásmo. Vystoupil orchestr Nálady pod vedením P.Macka.Vstupné 70,-Kč.
Žáci Základní umělecké školy v Libochovicích měli veřejný koncert 19.prosince v Saturnově sále, kromě toho vystoupili důchodcům ve městě a konečně pěvecký sbor pod vedením Antonína Černého zazpíval v Domově důchodců a před odchodem na vánoční prázdniny i dětem za základní školy. Chrámový sbor pořádal koncert 19.prosince v kostele Všech svatých.
Na náměstí dne 22.prosince vystoupil odpoledne podřipský žesťový orchestr.

Nezaměstnanost v Libochovicích dosáhla 13,28 %
zpět       

MENU :

Kapitola :

podkapitola :