1. d o b a    l e d o v á

D o n a u


Nastala první doba ledová - donau – zima byla tehdy ještě bez sněhu a mrazu. Vlivem těchto podmínek se začaly z hornin vytvářet spraše a půda. Z dřívější zelené krajiny se stala bažinatá tundra řídce porostlá zakrslými vrbami, břízami a borovicemi,mechem a lišejníky. Faunu zastupovali srstnatí nosorožci, předchůdce mamuta, bizoni, koně, sobi, vlci a polární lišky.
Na konci první doby ledové pokročil zdvih Českého masívu natolik, že jezero ustoupilo až na úroveň dnešního Podřipska, až se ztratilo nadobro.
V první době meziledové – donau/günz - se na Libochovicku objevil předchůdce člověka Homo erectus heidelbergensis. Své nástroje vyráběl z křemenců a čediče. Čedičové skály hory Klapý měly jen nepatrný porost. Rostlinstvo mělo stepní charakter a bujněji rostlo pouze na březích a nivách tehdejších řek. I zvířata se změnila. Převládala stepní vysoká zvěř, předchůdci koní, mastodonti a jiní.

zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :