v ý v o j   d o   d n e š n í c h   l e t

d o   r o k u    2 0 0 0

V roce 1989 spolu se změnami v naší společnosti nastávají i změny ve vedení SPOOLu a i změny ve způsobu vedení prací na hradě.
Nastává éra komerčního využívání hradu. Za zmínku ještě stojí snaha nově vzniklého sdružení "Purkyňovy nadace" o získání hradu pod svou správu, společně s vypracováním studií o jeho opravách a využitelnosti. Ovšem tato snaha, byť vedená dobrým úmyslem neměla úspěch a tak hrad nadále zůstává pod SPOOLem.
Obě staré party "opouštějí" Házmburk a jsou nahrazeny jinou partou sestávající se z dobrovolníků z Prahy a Kladna. Postupem let však i tato parta opouští hrad.
Nový ředitel SPOOLu pan Klimeš nakonec zadává opravu hradu stavební firmě, která nechává opravovat hrad svými ukrajinskými dělníky. Hrad Hazmburk je zpřístupněn a návštěvníci se mohou pokochat
Pohled  na  České  středohoří  z  vrcholu  Bílé  věže
s výhledem
Pohled  na  České  středohoří  z  vrcholu  Bílé  věže
z Bílé věže do překrásného Dolního Poohří.
31.12. roku 1998 je slavnostně znovuotevřen hrad Hazmburk.
Při opravách jsou zpevněny některé části zdiva proti dalšímu rozpadu. Dozděna hradba u Černé věže, vyčistěny studny (jejich stav odpovídá čistění v roce 1988) a zakryty ozdobnými mřížemi.
Byla rozšířena cesta spojující dolní část hradu s Černou věží a horní část s palácem a Bílou věží,(strojem zvaným lidově "bobek"!?)
Byla opravena parkánová hradba a část obalové hradby paláce. Na budovách byly provedeny DOSTAVBY částí, které nejsou zřejmé ani na starých fotografiích a kresbách. V Bílé věži bylo zřízeno schodiště, (oproti bývalému plánu opravy zde chybí patra, kde měly být expozice o historii hradu), a celá věž byla zpevněna a vyspravena. Na vrcholu se skrze prosklenou kukaň dostaneme k cimbuří, které slouží jako rozhledna. Při pěkném počasí lze odtud sledovat i věže Prahy. Z bývalého strážního domku u paty Černé věže je vybudována hradní restaurace, prodávají se zde vstupenky a suvenýry.
Prohlídka zříceniny je bez průvodce.zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :