S o c h y    a   p o m n í k y   

S v a t ý    V á c l a vSocha sv.Václava stojí na nábřeží pod zámkem.
Byla vztyčena v roce 1715 na náklady děkana P. Václava Hennigera z Lecbergu.
Socha patří mezi nejstarší sochy na nábřeží původní silnice do Poplz. Byla velice poničena povodní a v roce 1929 byla nahrazena kopií od sochaře Karla Zentnera, péčí vikáře V. Oplta.

Na podstavci je vyveden erb se třemi koulemi.


zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :

podkapitola :