S o c h y    a   p o m n í k y   

S v a t ý    J o s e f    s    J e ž í š k e mSocha sv.Josefa s Ježíškem stojí na nábřeží pod zámkem. Byla postavena v roce 1724 na náklady libochovického hejtmana Václava Tvrzníka.
Na soklu je vyveden znak okřídleného koně, znak hejtmana Tvrzníka.

Původní socha byla nahrazena kopií od Miroslava Zentnera.

zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :

podkapitola :