S o c h y    a   p o m n í k y   

S o u s o š í   K a l v á r i eKalvárie, (tj. zobrazení ukřižování Krista s P.Marií, klečící pod křížem) pochází z roku 1719 a nachází se na nábřeží pod zámkem.
Kalvárii zaplatila Anna Tayzíková, táž, která financovala stavbu Mariánského sloupu na náměstí.


Nápis, jenž je vyryt na velkém kříži:
HRZYCHVW MLAD
OSTI ME A CZO GSEM
CZINIL Z NEWEDO
MIJ MEHO NEPRZI
POMINEY PANE
PS. XXIIIII :V. VII


Česky: Hříchů mladosti
mé a co jsem
činil z nevědomí
mého nepřipomínej
Pane
PS. XXIIIII : V . VII


Sousoší Ukřižovaného Krista zaznamenává ve svém kresleném plánu města Libochovic neznámý autor v roce 1727.
Zub času a vandalové zcela toto dílo zničili. Proto v roce 1993 bylo přistoupeno k její celkové restauraci, či vlastně k výrobě přesné kopie sousoší.
Zachovalo se tehdy pouze několik zbytků spodní části sousoší, na kterém je Máří Magdalena klečící u paty kříže. Celá vrchní část kříže s ukřižovaným Kristem se již v minulosti zřítila.
Práce byla zadána libochovickému sochaři Miroslavu Zentnerovi, který zbylé díly sestavil a domodeloval a podle nich vytvořil kopii. Horní část, která se nedochovala, musel pan Zentner dotvořit podle zachovaných fotografií z roku 1968. Základem pro tuto práci byl sádrový model 1:3.
Celé dílo je vytvořeno z hořického pískovce z lomu v Ostroměři.
Podstavec vytvořil kameník pan Oberhel z Neštěmic z téhož pískovce.
3.srpna roku 1996 byla, pomocí jeřábu, provedena montáž Kalvárie an její původní místo.
Celé dílo bylo financováno z rozpočtu města. Třetinový model financovala nejmenovaná občanka Libochovic.


zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :

podkapitola :