S o c h y    a   p o m n í k y   

s v a t á   B a r b o r aSocha sv.Panny Barbory se nalézá u kostela Všech svatých.
Původně však stávala jinde. Socha byla vztyčena při východním okraji města roku 1760, na místě, kde se až do uvedeného roku popravovalo stínáním, tedy na městském popravišti. Vedle ní stával i kamenný kříž s datem 1605.
Sochu nechal postavit na svoje náklady Václav Hnědec, vrchní panství libochovického.
Socha byla poražena a znovu postavena v roce 1810. V roce 1827 byla na náklady Barbory Veselé, svobodné měšťanské dcery z Libochovic opravena.
V roce 1877 došlo k jejímu poražení a znovuobnovení.
Nakonec byla socha v 2.března roku 1943 přemístěna na svoje nynější místo ke kostelu Všech svatých v Libochovicích.


Na podstavci je, kromě datumů znovuobnovení, uveden nápis v češtině:

Tato socha byla pořízena
V.Hnědcem,
vrchním panství
libochovického r.1760
a do 2.III.1943 stála
u silnice do Radovesic vedoucí.


zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :

podkapitola :