S o c h y    a   p o m n í k y   

S v a t ý   V á c l a vSocha sv. Václava od sochaře Bartoloměje Edera stojí severně od Libochovic, při silnici na Slatinu.
Byla postavena ze mšenského pískovce v roce 1761 a náklady na stavbu zaplatil Václav Hnědec.
Socha je vysoká asi 5 m. V roce 1840 byla při úpravě silnice přemístěna o 384 metrů dále. (Oproti dnešnímu místu 384 m. jihovýchodně, jednalo se o rozcestí dvou polních cest a to ke Slatině a do Chotěšova.)
V roce 1880 byla při přesunutí opravena na náklady libochovického měšťana Maxmiliána Říhy.
V roce 1919 byla světci uražena hlava. Připevnil ji v roce 1970 sochař Miroslav Zentner. Socha byla restaurována v roce 1976.
Město Libochovice vyhlásilo v měsíci září 1998 výběrové řízení na opravu sochy, která byla již v dezolátním stavu, ve kterém oslovilo tři sochaře restaurátory, aby podali svoji nabídku. Komise vyhodnotila jako nejvhodnější nabídku akademického sochaře, pana Jiřího Nováka.
Dne 22. prosince se v dopoledních hodinách prováděla demontáž sochy , včetně celého podstavce a stupňů, aby mohly být všechny jednotlivé díly odvezeny na Hrubou Skálu, kde se bude restaurování díla provádět. Při rozebírání spodní části podstavce sochy byla nalezena schránka ze zinkového plechu o rozměrech 180x110x50 mm.


Po jejím otevření byla ve schránce nalezena listina, ve které se uvádí:
"Tato socha sv.Václava mučedníka a patrona Českého od sochaře Bartoloměje Edera nákladem Václava Hnědce, hospodářského ředitele z Ditrichšteina, v roce 1761 zhotovená, byla v roce 1880 za příčinou silnice z Libochovic do Slatiny vystavené, 384 metrů dále k straně severovýchodní na poli Ludmily Valentové znovu postavena a dobrovolnými příspěvky obyvatelů Libochovických obnovena a natřena."


Dále následují jména členů městské rady a jejich podpisy. Listina je datována L.P.1880, to znamená, že schránka s doklady byla do podstavce sochy vložena při jejím přesunutí.
Dále schránka obsahovala výkaz průměrných cen potravin a dalšího zboží v roce 1880.
Převážnou část schránky vyplňoval Dějepisný místopis města Libochovic nad Ohří se zvláštním zřetelem k okolí od řídícího učitele Josefa Čapka z roku 1878.
Ve schránce bylo v aršíku z tvrdého papíru zasunuto sedm mincí, které pocházejí z doby panování Františka Josefa I. Jedná se o mince běžně používané v oběhu následujících hodnot:
- zlatník , říkalo se mu také půltolar z roku 1878, zlatníku se rovněž říkalo floren
- čtvrtzlatník z roku 1862
- dvacetikrejcar z roku 1869
- desetikrejcar z roku 1869
- čtyřkrejcar z roku 1861
- 1 krejcar z roku 1879
- 5/10 krejcaru z roku 1877


Nápis na podstavci:
VIR
SANCTVS
WENCESLAVS
INVICTVS
REX CZECHIAE
LAVRRAVIT
LEONEM
GLORIOSE.


Česky: Muž
svatý
Václav
nepřemožený
král České Země
ověnčil vavřínem
lva
slavně.


Druhý nápis:
F. B. WENCESLAVS HNEDETZ DEDICAT
A. 1761.


Česky: F.B.Václav Hnědec věnuje
roku 1761.


na základu je nápis:
"Opraviti dal Maxmilian Rziha měšťan libochovický 1880".

Socha sv.Václava byla znovu vztyčena v roce 2000.


zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :

podkapitola :