S o c h y    a   p o m n í k y   

R e l i e f    u k ř i ž o v a n é h o    K r i s t aVe zdi stodoly naproti hasičské zbrojnici je zazděn starý kamenný reliéf ukřižovaného Krista.


zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :

podkapitola :