S o c h y    a   p o m n í k y   

M i s t r    J a n    H u sSocha Mistra Jana Husa stojí přibližně 30 m od pomníku padlým v 1.světové válce, v dnes již zarostlém v zákoutí parku.
Odhalena byla 6. července roku 1930. Jejím tvůrcem byl sochař Karel Zentner.
Sochu nechal postavit Spolek pro postavení sochy Mistra Jana Husa v Libochovicích v celkovém nákladu 15.000 Kč.

Nápis na podstavci:
Milujte se
a pravdy
každému
přejte


zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :

podkapitola :