S o c h y    a   p o m n í k y   

S v a t ý   R o c h u sSocha sv.Rocha stojí nyní před hlavním vchodem do kostela Všech svatých.
Byla zřízena z pískovce, v životní velikosti, na náklady p. Martina Suchého v roce 1722.
Až do roku 1937 stála na náměstí 5.května před hotelem "U Černého orla". V roce 1865 byla u ní zřízena městská studna, která zásobovala pitnou vodou téměř celé město. ( Ta je na tom místě dodnes - i když ne pitná.)
Socha v roce 1937 musela ustoupit pomníku T.G.Masaryka. Proto byla po 215 letech přestěhována na nynější místo ke kostelu.


zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :

podkapitola :