S o c h y    a   p o m n í k y   

T o m á š    G a r r i g u e    M a s a r y kSocha prvního prezidenta T.G.Masaryka stála na místě sochy sv.Rocha, před hotelem "U Černého orla".
Dnes se asi již nezjistí, kdy vznikla myšlenka postavit pomník prvnímu prezidentu československé republiky T.G.Masarykovi. Lze však spolehlivě doložit, že Spolek pro zbudování pomníku prvnímu presidentu ČSR T.G.Masarykovi v Libochovicích byl ustanoven 27.7.1933, kdy byly Zemským úřadem v Praze schváleny jeho stanovy.
28. října téhož roku se konaly oslavy 28. října spojené s kladením základního kamene v Masarykových sadech.
V ten den vyšel od Sokolovny průvod: v čele školní mládež s malou státní vlajkou, za ní členové výboru, páni protektoři, zástupci spolků, legionáři s věncem, dále státní vlajka, sokolský prapor, TJ Sokol, Čs. obec legionářská, Sbor dobrovolných hasičů, Společenstvo řezníků, ostatní nekrojované spolky a občanstvo.
Slavnost zahájil pěvecký spolek Dvořák, přítomné přivítal předseda Spolku pro postavení pomníku odb.učitel Jaroslav Svoboda. Po něm vystoupil pěvecký soubor žákyň měšťanské školy pod vedením sl.Arnoštové a dále žáci Kavka a Vyskočilová recitovali básně Masarykovi Osvoboditeli a Svátek svobody.
Slavnostním řečníkem byl pan inspektor J.Pluhař z Roudnice n.L. Následoval slavnostní akt: Poklep na základní kámen a pronesení hesla, což učinilo 32 zástupců spolků a protektorů !!! Slavnost byla ukončena zpěvem státní hymny. Večer o 6 hodině byla na druhém břehu Ohře ve "starém mlýně" benátská noc spojená s ohňostrojem, který řídil K.Křenek, ředitel měšťanské školy. Při této příležitosti byly půjčovány loďky k projížďkám. Spolek pro postavení pomníku vydal pamětní odznak.
7. listopadu 1937 je pořádána veřejná sbírka na získání potřebných finančních prostředků.
V dubnu 1938 jedná výbor Spolku se sochařem V.Makovským a architektem J.Fragnerem. Pan V.Makovský se zavazuje do 4.září dodati odlitek sochy T.G.Masaryka a ing.arch.Frágner do 1.července dodá plány o umístění a úpravě, vše za 40.000,- Kč. Do 1.května zaplatí spolek p.Makovskému 5.000,- a zbytek 35.000,- Kč po odevzdání sochy.
Vincenc Makovský zhotovil sochu původně pro Mělník, kde však pomník umístěn nebyl. Zůstal tam z něho jen sádrový odlitek. V roce 1938 byly z něho pořízeny tři odlitky v bronzu, které byly instalovány v Humpolci, v Libochovicích a v Bystřici nad Pernštejnem.
Oslavy odhalení pomníku prezidenta Osvoboditele byly naplánovány na sobotu 10. a neděli 11.září 1938. V sobotu se v hotelu U tří lip konala od 20 hodin slavnostní akademie.
V neděli 11.září se u Purkyňových škol seřadil průvod, který se přemístil na náměstí před pomník T.G.Masaryka. Pěvecké spolky z Libochovic a Třebenic zapěly Věno B.Smetany, slavnostní řeč pronesl Dr.František Soukup, předseda senátu Národního shromáždění, následovalo odhalení pomníku a jeho předání starostovi města Hynku Dvořákovi, sborová recitace Hold libochovické mládeže prezidentu Osvoboditeli a pěvecké sbory zapěly Sláva Tobě B.Smetany.
Od 11 hodin se na náměstí konal promenádní koncert vojenské hudby. Nikdo by v tu chvíli asi nevěřil, že socha nebude na místě ani dva roky.
Přišla okupace a osud pomníku byl zpečetěn. 24.září 1940 je socha sejmuta a odvezena, podstavec pomníku zakopán do země. Sochu odvezli do slévárny bratří Bartáků, jež sídlila v Kamenické ulici v Praze na Letné. Díky přičinění jednoho ze zaměstnanců, se hlava s poprsím neroztavila, ale ukryla v prostoru této slévárny.


Teprve po 48 letech se město zajímá o sochu T.G.M. V bývalých Bartákových slévárnách v Praze se nachází už jen torzo sochy, vysoké 120 cm. Nastupuje období normalizace, Masarykův pomník je zapomenut. Uplyne dalších 22 let, kdy lze pokračovat v pátrání po torzu. Libochovický sochař Miroslav Zentner se obrací na dr.Šebka, který vyslovuje domněnku, že torzo bylo omylem zahrnuto do pozůstalosti Mistra.
Další pátrání vede k cíli: torzo sochy T.G.M. je uloženo v depozitáři Okresní Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. V předávacím protokolu je uvedeno: T.G.M., bronz, výška 120 cm.
V Novém Městě na Moravě, rodišti Vincence Makovského, chtějí zřídit jeho památník. Bylo by dobré, kdyby se podařilo městu Libochovice dosáhnout vyjmutí z pozůstalosti tak, aby socha mohla být 60 let po smrti prezidenta Osvoboditele instalována tam, kam patří: na náměstí v Libochovicích.zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :

podkapitola :