S o c h y    a   p o m n í k y   

P o m n í k   p a d l ý m    v    1.s v ě t o v é   

v á l c eTento žulový masiv, připomínající tvar rukojeti zabodnutého meče, tyčící se do výše 6 metrů, stojí na konci hlavní cesty v Městském parku.
Pomník byl postaven ze sbírek občanů, památce všem padlým z Libochovicka během 1.světové války, v roce 1921.
Na vrcholu "rukojeti" je bronzová plaketa, která zobrazuje Podřipsko ve válce. Jejím autorem je od sochař R. Březa.

Na soklu je nápis:
LIBOCHOVICE
A OKOLÍ
PAMÁTCE
PADLÝCH
1921


Autorem pomníku je arch. Rossler z Prahy. V roce 1921 ministerstvo školství a národní osvěty ocenilo tento pomník jako "vzorný".

K pomníku se ještě v sedmdesátých letech konaly lampiónové průvod

zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :

podkapitola :