S o c h y    a   p o m n í k y   

Z a n i k l é    s o c h yDle ústního podání stála na nábřeží za sochou sv. Josefa socha "sv. Vojtěcha" která prý byla velkou vodou stržena a zničena.

Podobně bývala i na Jiřetíně socha "Ecce Homo" r. 1752 postavená z pozůstalosti Antonína Hůta, kterou však porazil vítr, a nikdy více již nebyla opravena.

Zaniklá je též socha "sv. kříž" na závodí za malou řekou z roku 1853. Postavena byla na náklady Antonína Mikuly, sedláka z Radovesic a jeho manželky Marie.


zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :

podkapitola :