S o c h y    a   p o m n í k y   

P o m n í k   b o j o v n í k ů    z a   

s v o b o d u   Pomník bojovníků za svobodu, dříve také pomník padlých legionářů, byl postaven roku 1937 a ozdoben plaketou sochaře K. Babky. Před pomníkem byla v roce 1946 umístěna urna s popelem obětí nacismu našeho města a okolí, popravených v době okupace. Sarkofág byl darem libochovických krajanů a byl jimi přivezen z Prahy.
Popel obětí nacistických perzekucí byl uchován statečností zaměstnanců pražského krematoria, po válce byl vyhledán libochovickým rodákem Ant. Bažantem a s pomocí pražského primátora Dr. V. Vacka převezen do Libochovic.
Dne 27. 8. 1946 byla uspořádána tryzna za všechny oběti nacismu, která se konala se na Tyršově stadiónu v Libochovicích, kde byly ostatky našich hrdinů převzaty MNV a v impozantním průvodu městem na tomto místě uloženy.
Vládní delegaci tvořili spisovatel Josef Kopta, pražský primátor Dr.V.Vacek, plukovník Jaroslav Kozák (všichni libochovičtí rodáci) a generál Dr. Karel Janoušek (za války velitel našich letců v Anglii).

Popel byl v urně uložen až do roku 2000, kdy jej neznámý vandal odcizil a popel obětí vysypal na neznámém místě. Urna se nikdy nenalezla.

zpět       

MENU :

Kapitola :

podkapitola :

podkapitola :