S o c h y    a   p o m n í k y   

P a n n a   M a r i e    s    J e ž í š k e mSocha Panny Marie s Ježíškem stojící na hadovi, stávala za cihelnou, na rozcestí cest do Duban a Koštic.(Tyto cesty jsou dnes zaorané.) Dílo je z roku 1756 a náklady na jeho stavbu zaplatil děkan Josefa Jana Gallaše.
Roku 1943 byla přemístěna ke kostelu Všech svatých, kde se dodnes nachází.


Na podstavci nese latinský nápis s kryptogramem a dedikační nápis děkana Gallaše.
SANCTA
VIRGO DEI GENI
TRIX MARIA ORA PRO
NOBIS FRVGESQVE TERRAE
RORE SVPERNO
IVGITER VIVIFICA


Česky: Svatá
panno Boží rodičko
Maria pros za nás
a plodiny země
rosou z nebes
vždy obživuj.Na zadní straně podstavce:
JOSEFUS ANTONIUS JOANNES GALLAŠ,
DACANUS HUJAS,
IPSI MARIAE VIRGINI EX VOTO POSUIT AO 1756


Česky: Josef Antonín Jan Gallaš,
děkan zdejší,
ji Marii panně dle slibu postavil roku 1756.


zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :

podkapitola :