S o c h y    a   p o m n í k y   

J a n    A m o s    K o m e n s k ýPomník Jana Amose Komenského stojící před Základní školou ve Vrchlického ulici je dílem slánského sochaře Havla.

Jeho odhalení se uskutečnilo současně s otevřením školy roku 1893.

zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :

podkapitola :