S o c h y    a   p o m n í k y   

B o ž í   m u k a   u    h ř b i t o v aKamenná Boží muka stojí u silnice do Klapého u hřbitova sv.Vavřince a pocházejí z roku 1589, kdy je nechal postavit libochovický farář Jan z Vinoře a libochovický primátor Václav Kunatka. Boží muka byla pravděpodobně postavena na oslavu přestoupení občanů Libochovic na katolickou víru.
Celek je vysoký asi 3,5 m. Na krychlovém podstavci, jsou špatně čitelné nápisy:

na přední straně:
PRAESBYTER HAEC PRIMASQVE FIDES QVOS
IVNGIT AVITA VIVIFICAE STATVVNT VOTA
TROPHAEA CRVCI


Česky: "Slibnou primas a kněz, zděděná jež spojuje víra,
zde živottvornému kříži
trofeji kladou." (A.Kaubek )


a na straně druhé:
LETA MDLXXXIX TATO BOZY MAVKA KA CZTI
A CHWALE BOZY OD CTIHODNEHO KNYEZE IANA
Z VINORZE TOHO CASV FARARZE W MIESTECKV
LIBOCHOWICYCH A SLOWVTNEHO MVZE WACLAWA
KVNATKY MIESSTIE NINA A PRIMASA TOHOZ
MIESTECKA NAKLADEM SPOLECNIM GSAV PO STAWENA.


Česky: "Leta 1589 tato Boží muka ke cti
a chvále Boží od ctihodného kněze Jana
z Vinoře, toho času faráře v městečku
Libochovicích a slovutného muže Václava
Kunatky, měštěnína a primátora toho
městečka, nákladem společným jsou postavena."


Na vrcholu kapličky jsou, dnes velmi těžko čitelné, čtyři reliéfy: Ukřižování, Salvator, nástroje umučení a monogram.
Boží muka původně stávala na druhé straně silnice u odbočky polní cesty k areálu zemědělského družstva. V roce 1991 byla opravena a přemístěna na nynější místo ke zdi hřbitova.


zpět        vpřed

MENU :

Kapitola :

podkapitola :

podkapitola :